Dienstverleningscentrum De Triangel

De Triangel biedt ondersteuning aan personen met een verstandelijke en een bijkomende beperking (autismespectrumstoornis, gedrags- en/of emotionele problemen, motorische, sensorische,… beperking). Ook wie bijkomend een specifieke medische zorgvraag heeft of een dagje ouder wordt, kan bij ons terecht.

Geef een concertticket cadeau

2 benefietconcerten voor de Triangel

Vacatures

Bekijk hier al onze beschikbare vacatures

Beschikbaar aanbod

Bekijk hier al ons beschikbaar aanbod

Steun ons

U kunt onze voorziening steeds steunen d.m.v. een gift. Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. VZW De Triangel - BE92 8904 1405 3423

Facebook

Lees regelmatig onze berichten op "de Triangel" Facebookpagina

Contact

Hier vind je een pagina met onze belangrijkste contactpersonen