Dienstverleningscentrum De Triangel

De Triangel biedt ondersteuning aan personen met een verstandelijke en een bijkomende beperking (autismespectrumstoornis, gedrags- en/of emotionele problemen, motorische, sensorische,… beperking). Ook wie bijkomend een specifieke medische zorgvraag heeft of een dagje ouder wordt, kan bij ons terecht.

Uitnodiging Gomm Studiedag FRONT

 

Vacatures

Bekijk hier al onze beschikbare vacatures

Beschikbaar aanbod

Bekijk hier al ons beschikbaar aanbod

Steun ons

U kunt onze voorziening steeds steunen d.m.v. een gift. Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. VZW De Triangel - BE92 8904 1405 3423

Bericht van de week

Elke week proberen we een nieuw bericht te plaatsen op onze site

Contact

Hier vind je een pagina met onze belangrijkste contactpersonen