Dienstverleningscentrum De Triangel

De Triangel biedt ondersteuning en gespecialiseerde behandeling aan personen met een verstandelijke en een bijkomende beperking (autismespectrumstoornis, gedrags- en/of emotionele problemen, motorische, sensorische,… beperking). Ook wie bijkomend een specifieke medische zorgvraag heeft of een dagje ouder wordt, kan bij ons terecht.

Een actie van: Dienstverleningscentrum De Triangel

Front

Vacatures

Bekijk hier al onze beschikbare vacatures

Steun ons

U kunt onze voorziening steeds steunen d.m.v. een gift. Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. VZW De Triangel - BE92 8904 1405 3423

Bericht van de week

Elke week proberen we een nieuw bericht te plaatsen op onze site

Contact

Hier vind je een pagina met onze belangrijkste contactpersonen