Menubalk

Homepage
Algemene Info
Wonen en opvang
Werken en Dagbesteding
Vrije tijd
Onderwijs
7
8
Vrijwilligers
Vacatures
Invalshoeken
projecten
familie

 

Dienstverleningscentrum
Logo

Molendreef 16
9920 Lovendegem
Tel: 09/372.86.11
fax. 09/372.86.14
mailto:info@dvcdetriangel.be
Klik voor wegenplan


De Triangel richt zich tot kinderen en volwassenen met
een matig, ernstig of diep verstandelijke beperking.
Het dienstverleningscentrum ondersteunt ook personen
met een bijkomende beperking
(autisme, een specifieke medische zorg, een motorische beperking, psychische, gedrags- en/of emotionele problemen, …).

SOLIDARITEITSFONDS

Directie:
 
Ria De Keyser
Directie algemeen
E-mail
Renaat Jonckheere
Directie (ped)agogische dienst
E-mail
Marc Vandenabeele
Directie administratie-logistiek
E-mail

Steun Ons

U kunt onze voorziening steeds steunen d.m.v. een gift.
Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u een attest voor belastingsaftrek op uw aangifte.
Ons nr. is BE92 8904 1405 3423 van de VZW De Triangel


Beeldenroute Banner

  Vlaams Agentschap De Triangel is erkend en gesubsidieerd door het
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap