Menubalk

Homepage
Algemene Info
Wonen en opvang
Werken en Dagbesteding
Vrije tijd
Onderwijs
7
8
Vrijwilligers
Vacatures
Invalshoeken
projecten
familie

 

Vacatures

Hoofdbegeleider voor DE VOETBALSTRAAT 46/48
BEGELEID(ST)ER voor het PAVILJOENTJE

Directeur ZORG

Coördinator zorgvernieuwing

Gezinsbegeleid(st)er voor het MFC

Opvoeders / Begeleiders Algemeen

Hoofdbegeleider voor DE VOETBALSTRAAT 46/48
(38/38)

In de Voetbalstraat 46/48 verblijven 10 personen met een matig/ernstig verstandelijke beperking;
1 iemand komt overdag in dagbesteding. De jongste is 26 jaar, de oudste 47.
De meesten hebben een autismespectrumstoornis. Het zijn volwassenen met uiteenlopende persoonlijkheden en hun zorgvragen zijn dan ook telkens anders. De dagelijkse ondersteuning bestaat uit het begeleiden van maaltijden, vrije tijd en algemene verzorging. Daarnaast worden ze gestimuleerd op het vlak van communicatie en zelfredzaamheid. De communicatie verloopt hoofdzakelijk via gesproken taal, SMOG, pictogrammen, gedrag. Sommigen worden op een individuele manier begeleid, anderen in kleine groepjes. Ze gaan overdag enkele dagdelen werken op de werkplaats, aanvullend is er een gevarieerd en actief vrijetijdsaanbod. Er is een nauwe samenwerking met hun gezin en familie, de activiteitenbegeleidster en werkplaats, therapeuten, het begeleidingsteam.

Wij zoeken iemand die:

 • beschikt over een sociaal diploma (bachelor)
 • ervaring heeft in een leidinggevende functie of de nodige basiscompetenties hiertoe op redelijke termijn kan verwerven
 • ervaring heeft in het begeleiden van personen met een verstandelijke beperking en autisme èn kiest om met deze doelgroep te werken
 • zich goed kan verplaatsen in de leef- en denkwereld van iemand met een verstandelijke beperking en autisme
 • vlot kan overschakelen tussen groepsbegeleiding en individuele begeleiding
 • samenwerken met ouders/familie/netwerk, therapeuten en collega ’s, vanzelfsprekend vindt
 • organisatorisch sterk is en een beetje van alle markten thuis
 • een positieve, gemotiveerde grondhouding heeft, gekenmerkt door vriendelijkheid en hartelijkheid, gevoel voor humor en (zelf)relativering
 • het evenwicht telkens weet te vinden tussen consolideren en veranderen
 • een team kan stimuleren, motiveren en ondersteunen
 • meewerkt als opvoeder in een continu systeem, bereid is tot avond- en weekendwerk
  (2 WE op 4 weken)

Wij bieden :

 • in aanvang een contract van bepaalde duur, gezien de hoofdfunctie is er prioriteit i.f.v. onbepaalde duur
 • een voldoende lange inwerkperiode i.f.v. het grondig leren kennen van de cliënten en hun netwerk, met progressieve invoering van de leidinggevende aspecten
 • een vast basisuurrooster, betaling volgens barema (maximaal hoofdopvoeder), ondersteunings- en opleidingskansen
 • een boeiende en uitdagende job met veel afwisseling

Heeft u interesse of vragen, neem dan gerust contact op met Thierry Dooms (clusterverantwoordelijke FAM 4).

Schriftelijke sollicitaties worden ingewacht tegen 27 april 1015 bij :
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


BEGELEID(ST)ER voor het PAVILJOENTJE
(23/38)

Het paviljoentje is een leefgroep waar 8 kinderen en jongeren met een ernstige verstandelijke beperking en autisme verblijven.
Door hun specifieke zorgvraag hebben ze nood aan een aangepaste omgeving en een heel specifieke begeleidingsstijl.
Het bieden van duidelijkheid, voorspelbaarheid en begrenzing zijn belangrijke pijlers in de werking, evenals het werken met aandachtsbegeleiders (elke begeleider in het team is verantwoordelijk voor de opvolging van 1 of 2 cliënten).

Wij zoeken iemand die:

 • affiniteit en bij voorkeur ervaring heeft met de doelgroep ‘kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en autisme’
 • beschikt over een sociaal -pedagogisch diploma
 • werkt vanuit een positieve, gemotiveerde grondhouding
 • voldoende weerbaarheid heeft en adequaat kan (leren) omgaan met crisismomenten
 • initiatief neemt om mee te denken over visies, strategieën, benaderingswijzen, die worden gehanteerd binnen de leefgroepswerking
 • mee ondersteuning biedt tijdens de klaswerking
 • ervaring heeft in het omgaan met ouders en/of familie, wettelijke vertegenwoordigers en derden
 • sportief en stressbestendig is
 • zelfstandig kan werken, maar ook een constructieve bijdrage levert in de multidisciplinaire teamwerking
 • bereid is tot avond- en weekendwerk

Wij bieden :

 • een 23u contract van bepaalde duur voor één jaar met kans op verlenging na een positieve evaluatie
 • een boeiende, uitdagende en afwisselende job in een aangename werksfeer
 • ondersteunings- en opleidingskansen
 • een vast basisuurrooster
 • betaling volgens VAPH barema

Inlichtingen omtrent deze vacature kunnen bekomen worden bij :
Vicky Depester (clusterverantwoordelijke)

Schriftelijke sollicitaties voor 27 april 2015 te richten aan:
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


Directeur ZORG (m/v)

Jouw uitdaging :

 • Als zorgdirecteur ontwikkel je mee de beleidsvisie van het MFC en FAM de Triangel, ben je inspirerend en richtinggevend en zorg je voor de inhoudelijke vertaling van de beleidsdoelstellingen binnen een evoluerend en innovatief zorglandschap
 • Je maakt deel uit van het directieteam (DVC en BuO) en rapporteert aan de algemeen directeur
 • Je volgt relevante externe en (inter)sectorale ontwikkelingen op
 • Je informeert, stimuleert en motiveert medewerkers binnen een procesgeoriënteerde organisatie om met een open blik ondersteuning te bieden en vernieuwende initiatieven uit te werken
 • Je zorgt ervoor dat de kwaliteit van onze dienstverlening op een positieve manier gekend is bij potentiële cliënten en andere organisaties
 • Je voorziet in resultaatsgerichte werkmodellen die bijdragen tot een kwaliteitsvolle zorg

Jouw profiel :

 • Je behaalde bij voorkeur een master in de orthopedagogische of psychologische wetenschappen
 • Je hebt ervaring en expertise met diverse doelgroepen binnen de sector personen met een beperking en/of aanverwante sectoren
 • Je houdt ervan beleidsmatig te denken en nieuwe dienstverleningsvormen te ontwikkelen binnen een sterk evoluerend zorglandschap
 • Je kan beleidsvisies vertalen in concrete en resultaatsgerichte werkwijzen met respect voor de diversiteit van verschillende deelgroepen en individuele cliënten
 • Je bent een sterke leider en kan teams enthousiasmeren
 • Je bent vlot in de omgang en in staat de organisatie te vertegenwoordigen op diverse fora
 • Je bent integer, besluitvaardig en transparant met de nodige zin voor humor

Herken jij jezelf in deze functie ? Dan ben jij wellicht de persoon die we zoeken …

Ons aanbod :

 • Voltijds contract onbepaalde duur
 • Een uitdagende job in een boeiende, dynamische werkomgeving met de nodige ontwikkelingskansen
 • Een aangepaste verloning

Geïnteresseerden kunnen inlichtingen omtrent deze vacature bekomen bij
Ria De Keyser, Alg. Dir.


GELIEVE UW KANDIDATUUR IN TE DIENEN VOOR 8 MEI 2015 BIJ:

Hugo Bulté – voorzitter raad van bestuur
vzw Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be t.a.v. Dhr. Bulté


gezameijke logosZijn ‘samen’ op zoek naar een

Coördinator zorgvernieuwing

GOM of gedeelde ondersteuning op maat is een nieuw samenwerkingsverband in het Meetjesland.
vzw Humival, vzw Angele Verburght, vzw de Triangel en vzw De Vierklaver willen zo een meerwaarde creëren voor zowel personen met een beperking als de respectievelijke organisaties.

Jouw uitdaging:
Je bent intern en extern ambassadeur van het perspectiefplan 2020 en het flexibel aanbod meerderjarigen (FAM) van de partnerorganisaties ~Je brengt op een systematische wijze dit gedachtengoed binnen de organisaties in beeld ~Je verkent hierbij actief de mogelijkheden van inclusieve ondersteuningstrajecten voor de verschillende partnerorganisaties. Vanuit dit kader onderzoek je de samenwerking met reguliere en intersectorale diensten.
Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking van het project “Gedeelde ondersteuning op maat” (GOM) en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de administratieve opvolging hiervan ~ Je verkent creatief en actief de mogelijkheden van de partnerorganisaties (bv. in het kader van dagbesteding, intercasa…). ~ Je bent verantwoordelijk voor het in kaart brengen hiervan en voor de verdere ontwikkeling van het GOM gebeuren (website, folder, externe beeldvorming, e.d. ). ~
Je participeert aan regionale bemiddelingsvergaderingen en bent waar nodig contactpersoon voor nieuwe zorgvragers.

Jouw Profiel:
Je bent doordrongen van het gedachtengoed ‘perspectief 2020’. Daarbij koppel je flexibiliteit aan ambitie om binnen de contouren van een projectperiode resultaat te bereiken ~ Ervaring met en kennis over met de sector personen met een beperking en het welzijnslandschap zijn geen must maar helpen je vlotter aan de slag ~ Je ontwikkelt creatieve denkpistes en laat teams delen in jouw enthousiasme ~ Je hebt ervaring in het opzetten van veranderingstrajecten en projectwerking ~ Jouw communicatieve vaardigheden ( mondeling en schriftelijk) helpen om diverse partners op elkaar af te stemmen ~ Zowel MS office als de sociale media hebben geen geheimen voor jou ~
Je werkt autonoom, nauwgezet en bent bereid om je te verdiepen in eventuele juridische kaders i.f.v. samenwerking ~ Je kan ten laatste op 1 september 2015 starten.

Ons Aanbod:
De kans om te werken aan een nieuw maatschappelijk relevant project ~ Jouw verloning is volgens de barema’s van het VAPH ~ Je wordt aangeworven voor 19/38 en een periode van twee jaar ~ Je krijgt ruimte om te groeien ~ Jouw werkrooster is flexibel.

Heb je interesse om te solliciteren?
Mail je sollicitatie naar Hélène De Baets (helene.debaets@dvcdetriangel.be) met vermelding van ‘sollicitatie voor Coördinator zorgvernieuwing’ en dit voor 27 april 2015.

Meer inlichtingen omtrent de vacature kan je bekomen bij Mevr. Ria De Keyser, Algemeen Directeur DVC De Triangel of surf naar 1 van volgende websites:
www.dvcdetriangel.be
www.de-vierklaver.be
www.vzw-humival.be
www.vzwverburght.be


Gezinsbegeleid(st)er voor het MFC

Jobinhoud :
Als gezinsbegeleider in het MFC ondersteunt u de (aandachts)begeleiders binnen uw cluster:

 • Ondersteunen: Adviseren, coachen, ….van de (aandachts)begeleiders in de omgang met het gezin en/of het netwerk en in afspraak met het team staat u in voor een aantal begeleidingen van cliënten en hun netwerk
 • Kennis delen: Uw eigen opgebouwde expertise ter beschikking stellen van cliënten, medewerkers en de organisatie dmv vorming, intervisie,(individuele) gesprekken, …
 • Beleidsondersteuning: Op basis van eigen ervaring en het opvolgen van externe ontwikkelingen een bijdrage leveren in het uitwerken van netwerk ondersteunende visies en concepten .
 • Administratie: In nauwe samenwerking met de bewonersadministratie bent u verantwoordelijk voor de de administratieve formaliteiten ifv een correcte dienstverlening tav de cliënten en hun netwerk.

Wij bieden :

 • Voltijdse tewerkstelling waarvan 30,4u contract onbepaalde duur.
 • Betaling op niveau bachelor (Vaph)
 • Een team van inhoudelijke deskundigen en gezinsbegeleiders die u kunnen ondersteunen en adviseren.
 • Een boeiende, dynamische werkomgeving met de nodige vormingskansen.

Verwachtingen :

 • Diploma: bachelor (sociaal, paramedisch, pedagogisch)
 • Enig inzicht in het functioneren van personen met een verstandelijke beperking en bijkomende ondersteuningsnoden op vlak van autisme of gedrags- en emotionele stoornis.
 • Diverse rollen kunnen opnemen zoals coach, gespecialiseerde hulpverlening, administratie,….
 • Bereid zijn om te leren en te groeien.
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B en beschikken over een eigen wagen.
 • Kunnen starten op 1 mei 2015

Interesse? Vragen? Neem contact op met Renaat Jonckheere (pedagogisch directeur):
Renaat.jonckheere@dvcdetriangel.be of 09/372.86.11

Stel je kandidaat door je cv ten laatste op 7 april te bezorgen aan:
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


Gemotiveerde en deskundige 
OPVOEDERS / BEGELEIDERS

Kerntaak :
Samen met collega's staat u in voor de begeleiding en de verzorging van de bewoners van een leefgroep, gestuurd door het individueel handelingsplan, met het oog op het algemeen welbevinden van iedere bewoner, het ontplooien van de eigen mogelijkheden en het tegemoetkomen aan zijn of haar persoonlijke noden

Wij vragen :

 • Geïnteresseerd in het werken met mensen met een verstandelijke handicap
 • Bij voorkeur een pedagogisch diploma
 • Christelijke inspiratie
 • Beschikken over een aantal huishoudelijk, verzorgende en pedagogische vaardigheden
 • Een positieve grondhouding ondermeer gekenmerkt door soepelheid, een groot aanpassings- en inlevingsvermogen, echtheid, dynamiek en hartelijheid
 • Zelfstandig en in team kunnen werken
 • Leerbereidheid

Wij bieden :

 • Voltijdse en deeltijdse interimbetrekkingen, vervangingscontracten of bepaalde duur
 • Een boeiende, uitdagende en afwissselende job
 • Een aangename werkomgeving
 • Ondersteuning en opleidingskansen
 • Een vast basisuurrooster
 • Betaling volgens barema

Inlichtingen omtrent deze vacature kunnen bekomen worden bij Hélène De Baets

Schriftelijke sollicitaties zijn zo spoedig mogelijk te richten aan : 
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be

Meer info:

Wil u informatie over bestaande vacatures dan kan u gerust contact opnemen Hélène De Baets,
telefoon 09/372.86.11, fax 09/372.86.14, of mail naar Hélène De Baets.

De selectieprocedure is als volgt:

Opsturen sollicitatiebrief + C.V. naar Molendreef 16 - 9920 Lovendegem t.a.v. Ria De Keyser.
Personen die beantwoorden aan de voorwaarden krijgen van ons een sollicitatieformulier toegestuurd en worden uitgenodigd voor minimaal twee gesprekken met o.a. de stafmedewerker personeel en de betrokken leidinggevenden of coördinatoren.

De laatste stap is een gesprek met de directie.