Menubalk

Homepage
Algemene Info
Wonen en opvang
Werken en Dagbesteding
Vrije tijd
Onderwijs
7
8
Vrijwilligers
Vacatures
Invalshoeken
projecten
familie

 

Vacatures

BUSBEGELEID(ST)ER
MEDEWERK(ST)ER voor de huishoudelijke diensten
21/38
KINESIST(E)
MEDEWERK(ST)ER voor de huishoudelijke diensten wasserij

HOOFDOPVOED(ST)ER voor MOLENDREEF 55AB

BEGELEID(ST)ER VOOR DE KORENBLOEM

MEDEWERK(ST)ER voor de huishoudelijke diensten
30.4/38
Electricien/Onderhoudstechnieker

Opvoeders / Begeleiders Algemeen

BUSBEGELEID(ST)ER
(21/38)

Kernopdracht :
Dagelijkse begeleiding op de bus (vertrekkend vanuit de voorziening) van personen met een verstandelijke beperking op de verplaatsing tussen dagcentrum en huis.
Dit omvat : mensen met een beperking naar hun zitplaats begeleiden ; aandacht hebben voor hun veiligheid en comfort en sociale interacties tijdens de rit ; doorspelen van informatie aan ouders en/of begeleiders,….

Vereisten :

 • interesse hebben voor en kunnen omgaan met mensen met een verstandelijke beperking
 • goede communicatiemogelijkheden hebben
 • verantwoordelijkheid kunnen opnemen
 • hulpvaardig zijn
 • stipt zijn
 • beschikbaar zijn om dagelijks van maandag tot vrijdag begeleiding te doen
  dit zowel ’s morgens als ’s avonds.

Wij bieden :

 • een deeltijdse tewerkstelling (21/38)
 • een contract van bepaalde met mogelijkheid tot verlenging
 • een boeiende en afwisselende job in een aangename werkomgeving
 • vast uurrooster


Voor bijkomende informatie kan u steeds terecht bij
Sylvie De Clercq – centrale regeling op (tel. 09/372.86.11)

Schriftelijke sollicitaties worden ten laatste op 13 februari ingewacht bij :
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


GEMOTIVEERDE MEDEWERK(ST)ER
voor de huishoudelijke diensten
(21/38) Wep-plus projectnummer 73030

Kernopdracht
Schoonmaken en onderhouden van lokalen waar mensen met een verstandelijke handicap verblijven.
Mee helpen in de wasserij.

Vereisten :

 • minstens 2 jaar volledig uitkeringsgerechtigd werkloos zijn (of 2 jaar als werkzoekende ingeschreven zijn bij de VDAB) of sinds één jaar het bestaansminimum ontvangen van het OCMW
 • interesse voor het werken in een voorziening voor mensen met een verstandelijke handicap
 • geen (werk)ervaring nodig, maar wel leerbereid zijn
 • openstaan voor samenwerking
 • oog voor orde en netheid
 • op verschillende werkplekken inzetbaar
 • vroeg kunnen beginnen bvb. om 7.00 is een pluspunt
 • fysisch in staat de verwachte taken uit te voeren

Wij bieden :

 • een deeltijdse tewerkstelling (21/38)
 • een contract bepaalde duur van 03/03/2015 tot 30/9/2015
 • een boeiende en afwisselende job in een aangename werkomgeving
 • vast, af te spreken, basisuurrooster


Bent u geïnteresseerd of wenst u meer inlichtingen omtrent deze vacature, neem dan zo vlug mogelijk, contact op met : Annita Maesfranckx – hoofd huishoudelijke diensten (tel. 09/372.86.11)


Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be

KINESIST(E)
(max 28,5/38)

Kernopdracht :
Als kinesist ben je in samenwerking met het ondersteunende team van uw (volwassenen) cliënten verantwoordelijk voor het (psycho)motorisch welzijn.

Om uw kernopdracht ten volle te realiseren stellen we naast de noodzakelijke technische kennis een aantal bijkomende verwachtingen

 • Onbevooroordeeld geloven in en rekening houden met de eigenheid en de mogelijkheden van de betrokken bewoners
 • Zelfstandig én in team kunnen werken om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken
 • Beschikken over praktische, organisatorische, administratieve en PC-vaardigheden
  Pluspunten zijn
 • Ervaring hebben in het werken met mensen met een ernstig/diepe verstandelijke en/of meervoudige beperking
 • Bijkomende kennis en inzichten hebben in specifieke zorgvragen (autisme,…)

Aanbod :

 • Een vervangingscontract voor ziekte (minimaal 3 maanden) vanaf midden februari 2015
 • Betaling volgens barema paramedicus
 • Boeiende afwisselende job in een aangename werkomgeving
 • Vast uurrooster


Interesse? Vragen? Neem contact op met Renaat Jonckheere (coördinator therapieën)

Schriftelijke sollicitaties worden ingewacht tegen 01/02/2015 bij :
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


MEDEWERK(ST)ER voor de huishoudelijke diensten wasserij

Kernopdracht :
Schoonmaken en onderhouden van lokalen waar mensen met een verstandelijke handicap verblijven.
Mee helpen in de wasserij.

Vereisten :

 • interesse voor het werken in een voorziening voor mensen met een verstandelijke handicap
 • wisselende taken in de wasserij: sorteren van vuil en proper linnen, machines bedienen, plooien, strijken en poetsen van het eigen gebouw.
 • Huishoudelijke vaardigheden in wassen en strijken is voldoende als startvaardigheden
 • leerbereid zijn: opleiding op de werkplek
 • openstaan voor samenwerking
 • oog voor orde en netheid
 • fysisch in staat de verwachte taken uit te voeren

Wij bieden :

 • een deeltijdse of voltijdse tewerkstelling: tussen 19 u en 38 u per week
 • een contract bepaalde duur : vervanging ziekte
 • start 1/4/2015.
 • een boeiende en afwisselende job in een aangename werkomgeving
 • vast weekuurrooster op 4 weken op weekdagen.
 • Werkuren tussen 8 u en 16u30 met af en toe een vroegdienst vanaf 5u ‘s morgens

Bent u geïnteresseerd of wenst u meer inlichtingen omtrent deze vacature, neem dan zo vlug mogelijk, contact op met : Annita Maesfranckx – hoofd huishoudelijke diensten (tel. 09/372.86.11).

Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


HOOFDOPVOED(ST)ER voor MOLENDREEF 55AB
(38/38)

Kernopdracht :
Als hoofdopvoeder bent u verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen 2 woningen met telkens gemiddeld 8 bewoners: volwassenen met een matig tot ernstige verstandelijke en fysische beperking. De focus ligt op het samenwonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven in en buiten het dorp.
U coördineert de dagelijkse werking op praktisch en inhoudelijk vlak. U bent in nauwe samenwerking met de clusterverantwoordelijke mee verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen de leefgroep.
Een bijkomende taak is de werkbegeleiding: coachen, stimuleren, gesprekken voeren met de medewerkers.
In deze functie werkt u mee als begeleider en bent u dus deel van het team.

We zoeken iemand die :

 • een sociaal-pedagogische opleiding genoten heeft en een aantal jaren ervaring heeft binnen het begeleidingswerk van groepen
 • openminded en vernieuwend de cliënten kan begeleiden
 • organisatorisch talent heeft
 • daadkrachtig en met visie leiding kan geven
 • gevoel voor humor heeft en zichzelf kan relativeren
 • open staat voor vernieuwingen en hier creatief mee kan omgaan
 • ruimdenkend en flexibel is
 • heel zelfstandig en alleen kan werken
 • bereid is tot avond- en weekendwerk

Wij bieden :

 • een boeiende, uitdagende functie; 38/38 met onmiddellijke ingang.
 • Contract bepaalde duur wegens vervanging zwangerschap.
 • een basisuurrooster volgens een 4 weken systeem : vroeg/laat ; 2/4 weekends)
 • een aangename werksfeer binnen een ervaren team
 • betaling volgens barema

Voor bijkomende informatie kan u steeds terecht bij Fanny Dierick – Clusterverantwoordelijke

Schriftelijke sollicitaties worden ten laatste op 21 januari 2015 ingewacht bij :
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


BEGELEID(ST)ER VOOR DE KORENBLOEM
halftijds (19/38)

De Korenbloem is een leefgroep met 8 schoolgaande kinderen met een verstandelijke beperking die in dagopvang komen. Het is een heterogene groep van jongeren met een uiteenlopende zorgvraag en een regelmatig wisselende groepssamenstelling. De dagelijkse ondersteuning in de Korenbloem bestaat uit het begeleiden van de maaltijd, de verzorging en zelfredzaamheid, de vrije tijd, communicatie en spel. Het is een uitdaging om het individu te ondersteunen in het groter groepsdynamisch geheel.
Naast de dagelijkse begeleiding is er een heel nauwe samenwerking met het gezin, de leerkrachten en de therapeuten.

Wij zijn op zoek naar een medewerker die :

 • Geboeid is door en aandacht heeft voor uiteenlopende zorgvragen en begeleiding van jongeren binnen een groepsgebeuren.
 • Een zoekende, creatieve en inventieve geest heeft.
 • Op een constructieve manier kan samenwerken met ouders, leerkrachten, therapeuten en collega ’s.
 • Kan relativeren, dynamisch is en veerkracht heeft.
 • In een team van twee wenst te werken. Dit betekent een grote betrokkenheid, inbreng en invloed op de werking.
 • Dagelijks in het uurrooster kan opkomen en op woensdagnamiddag.
 • Minstens een diploma opvoedster 2B (hoger secundair onderwijs)
 • Bewust kiest voor halftijds werk

Wij bieden :

 • Een contract van bepaalde duur voor 1 jaar, met kans op verlenging
 • Een vast basisuurrooster
 • Betaling volgens barema
 • Een boeiende uitdagende job met veel afwisseling, die binnen onze organisatie kansen biedt om heel verschillende ervaringen op te doen
 • Ondersteuning en opleidingskansen

Heeft u interesse of vragen, neem dan gerust contact op met Liesbeth Peirsman (Clusterverantwoordelijke MFC1).

Schriftelijke sollicitaties worden ingewacht tegen 25 januari ’15 bij :
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


GEMOTIVEERDE MEDEWERK(ST)ER
voor de huishoudelijke diensten
(30,4/38) Wep-plus projectnummer 73030

Kernopdracht
Schoonmaken en onderhouden van lokalen waar mensen met een verstandelijke handicap verblijven.
Mee helpen in de wasserij.

Vereisten :

 • minstens 2 jaar volledig uitkeringsgerechtigd werkloos zijn (of 2 jaar als werkzoekende ingeschreven zijn bij de VDAB) of sinds één jaar het bestaansminimum ontvangen van het OCMW
 • interesse voor het werken in een voorziening voor mensen met een verstandelijke handicap
 • geen (werk)ervaring nodig, maar wel leerbereid zijn
 • openstaan voor samenwerking
 • oog voor orde en netheid
 • op verschillende werkplekken inzetbaar
 • vroeg kunnen beginnen bvb. om 7.00 is een pluspunt
 • fysisch in staat de verwachte taken uit te voeren

Wij bieden :

 • een deeltijdse tewerkstelling (30,4/38) = 4/5
 • een contract bepaalde duur van 17/2/2015 tot 30/9/2015
 • een boeiende en afwisselende job in een aangename werkomgeving
 • vast, af te spreken, basisuurrooster (zonder avond- en weekendwerk !)


Bent u geïnteresseerd of wenst u meer inlichtingen omtrent deze vacature, neem dan zo vlug mogelijk, contact op met : Annita Maesfranckx – hoofd huishoudelijke diensten (tel. 09/372.86.11)


Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


Electricien/Onderhoudstechnieker
(38/38)

Kernopdracht :
Je bent mee verantwoordelijk voor ons elektriciteitsnet, glasvezelbekabeling, telefonie, alarm en zoeminstallaties. Je staat mee in voor het oplossen van de dagdagelijkse kleine interventies en herstellingen elektriciteit.
Je bent samen met een collega verantwoordelijk voor het onderhoud, het aanpassen en vernieuwen van de sanitaire en chauffage installaties. Je staat mee in voor het algemeen onderhoud van gebouwen en installaties, infrastructuur in het algemeen. Je wordt daarnaast als medewerker van de technische dienst ook bijkomend ingeschakeld voor andere taken: noodzakelijk onderhoud en klussen, distributieronde… .

Vereisten :

 • Interesse heeft in het werken in een voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking,
 • Opleiding A2/A3 elektriciteit/elektromechanica,
 • Vooruitziend is en zelfstandig werk kan plannen en organiseren,
 • Goed kan samenwerken met collega’s,
 • Kennis van elektrische installaties en laagspanningstoepassingen.
 • Kennis van chauffage en ventilatieregelingen, circulatiepompen en 3 –wegkranen,
 • Polyvalente praktische en technische vaardigheden (metselwerk, lassen, herstellen van fietsen en rolwagens…)
 • Bereid is om ook in het weekend te werken (1x op de 8 weken op zaterdag én zondag van 8u00 tot 14u30)
 • Goede fysieke conditie en in het bezit van een rijbewijs.
 • Ervaring in een onderhoudsomgeving is een pluspunt

Wij bieden :

 • Een voltijds basiscontract (38/38) onbepaalde duur, startend januari 2015
 • Een vast uurrooster (uren liggen tussen 8u00 en 16u30)
 • Betaling volgens barema (= op basis van diploma en anciënniteit)
 • Een boeiende afwisselende job in een aangename werkomgeving én binnen een ervaren team


Interesse? Vragen? Neem contact op met Marc De Rocker, hoofd technische dienst
(tel. 09/372.86.11 of e-mail : marc.derocker@dvcdetriangel.be)

Schriftelijke sollicitaties worden ingewacht tegen 20/01/2015 bij :
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


Gemotiveerde en deskundige 
OPVOEDERS / BEGELEIDERS

Kerntaak :
Samen met collega's staat u in voor de begeleiding en de verzorging van de bewoners van een leefgroep, gestuurd door het individueel handelingsplan, met het oog op het algemeen welbevinden van iedere bewoner, het ontplooien van de eigen mogelijkheden en het tegemoetkomen aan zijn of haar persoonlijke noden

Wij vragen :

 • Geïnteresseerd in het werken met mensen met een verstandelijke handicap
 • Bij voorkeur een pedagogisch diploma
 • Christelijke inspiratie
 • Beschikken over een aantal huishoudelijk, verzorgende en pedagogische vaardigheden
 • Een positieve grondhouding ondermeer gekenmerkt door soepelheid, een groot aanpassings- en inlevingsvermogen, echtheid, dynamiek en hartelijheid
 • Zelfstandig en in team kunnen werken
 • Leerbereidheid

Wij bieden :

 • Voltijdse en deeltijdse interimbetrekkingen, vervangingscontracten of bepaalde duur
 • Een boeiende, uitdagende en afwissselende job
 • Een aangename werkomgeving
 • Ondersteuning en opleidingskansen
 • Een vast basisuurrooster
 • Betaling volgens barema

Inlichtingen omtrent deze vacature kunnen bekomen worden bij Hélène De Baets

Schriftelijke sollicitaties zijn zo spoedig mogelijk te richten aan : 
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be

Meer info:

Wil u informatie over bestaande vacatures dan kan u gerust contact opnemen Hélène De Baets,
telefoon 09/372.86.11, fax 09/372.86.14, of mail naar Hélène De Baets.

De selectieprocedure is als volgt:

Opsturen sollicitatiebrief + C.V. naar Molendreef 16 - 9920 Lovendegem t.a.v. Ria De Keyser.
Personen die beantwoorden aan de voorwaarden krijgen van ons een sollicitatieformulier toegestuurd en worden uitgenodigd voor minimaal twee gesprekken met o.a. de stafmedewerker personeel en de betrokken leidinggevenden of coördinatoren.

De laatste stap is een gesprek met de directie.