Menubalk

Homepage
Algemene Info
Wonen en opvang
Werken en Dagbesteding
Vrije tijd
Onderwijs
7
8
Vrijwilligers
Vacatures
Invalshoeken
projecten
familie

 

Vacatures

KINESIST(E)
Begeleid(st)er voor DE KLIMOP

Directeur ZORG

Opvoeders / Begeleiders Algemeen

KINESIST(E)
(28,5/38)

Kernopdracht :
Als kinesist ben je in samenwerking met het ondersteunende team van uw (volwassenen) cliënten verantwoordelijk voor het (psycho)motorisch welzijn.

Om uw kernopdracht ten volle te realiseren stellen we naast de noodzakelijke technische kennis een aantal bijkomende verwachtingen :

 • Onbevooroordeeld geloven in en rekening houden met de eigenheid en de mogelijkheden van de betrokken bewoners
 • Zelfstandig én in team kunnen werken om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken
 • Beschikken over praktische, organisatorische, administratieve en PC-vaardigheden
  Pluspunten zijn
 • Ervaring hebben in het werken met mensen met een ernstig/diepe verstandelijke en/of meervoudige beperking
 • Bijkomende kennis en inzichten hebben in specifieke zorgvragen (autisme,…)

Aanbod :

 • Een contract voor minimaal 6 maand (vervanging onbetaald verlof) vanaf 01/09/2015
 • Betaling volgens barema paramedicus
 • Boeiende afwisselende job in een aangename werkomgeving
 • Vast uurrooster

Interesse? Vragen? Neem contact op met Renaat Jonckheere (coördinator therapieën) of de kine

Schriftelijke sollicitaties worden tegen 15/07/2015 ingewacht bij :
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


Begeleid(st)er voor DE KLIMOP
19/38

De Klimop is een groep waar kinderen schoolaanvullende dagopvang krijgen. Als begeleider ondersteun je 6 kinderen met een ernstige meervoudige beperking (diep verstandelijk, motorisch, visueel en medisch) De kinderen gaan naar school en komen naar de groep: ’s middags – op woensdagnamiddag – tijdens de schoolvakanties (volledige dagen). De begeleiding bestaat uit: maaltijdbegeleiding en verzorging – uitwerken activiteiten – samenwerking met ouders, school en therapeuten – aandacht voor houdingswissels en voor rustmomenten.

Wij zijn op zoek naar een medewerker die :

 • ervaring heeft in het begeleiden van personen met een verstandelijke beperking
 • zich goed kan verplaatsen in de leef- en denkwereld van iemand met een verstandelijke handicap
 • ervaring heeft of zich wil verdiepen in de ondersteuningsnood van deze doelgroep
 • Ontwikkelingsgericht wil werken en energie heeft om in een dynamische kinderwerking te werken
 • samenwerken met ouders/familie/netwerk, therapeuten en collega ’s, vanzelfsprekend vindt
 • creatief kan denken, open staat voor verandering en een nieuw concept kan ondersteunen.
 • zelfstandig en in team (duo) kan werken.
 • kan relativeren en dynamisch is.
 • werkt van maandag tot vrijdag: alle dagen werken in korte en lange diensten en op woensdagnamiddag
 • bewust kiest voor halftijds werk

Wij bieden :

 • vanaf 1 september 2015: een contract van bepaalde duur, met perspectief op onbepaalde duur want het betreft een open plaats
 • een vast basisuurrooster
 • betaling volgens barema
 • een boeiende en uitdagende job met veel afwisseling
 • ondersteunings- en opleidingskansen

Heeft u interesse of vragen, neem dan gerust contact op met
Petra Vermandere (clusterverantwoordelijke MFC2).
Gesprekken gaan door op 16 juli 2015.

Schriftelijke sollicitaties zijn zo spoedig mogelijk te richten aan : 
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


Directeur ZORG (m/v)

Jouw uitdaging :

 • Als zorgdirecteur ontwikkel je mee de beleidsvisie van het MFC en FAM de Triangel, ben je inspirerend en richtinggevend en zorg je voor de inhoudelijke vertaling van de beleidsdoelstellingen binnen een evoluerend en innovatief zorglandschap
 • Je maakt deel uit van het directieteam (DVC en BuO) en rapporteert aan de algemeen directeur
 • Je volgt relevante externe en (inter)sectorale ontwikkelingen op
 • Je informeert, stimuleert en motiveert medewerkers binnen een procesgeoriënteerde organisatie om met een open blik ondersteuning te bieden en vernieuwende initiatieven uit te werken
 • Je zorgt ervoor dat de kwaliteit van onze dienstverlening op een positieve manier gekend is bij potentiële cliënten en andere organisaties
 • Je voorziet in resultaatsgerichte werkmodellen die bijdragen tot een kwaliteitsvolle zorg

Jouw profiel :

 • Je behaalde bij voorkeur een master in de orthopedagogische of psychologische wetenschappen
 • Je hebt ervaring en expertise met diverse doelgroepen binnen de sector personen met een beperking en/of aanverwante sectoren
 • Je houdt ervan beleidsmatig te denken en nieuwe dienstverleningsvormen te ontwikkelen binnen een sterk evoluerend zorglandschap
 • Je kan beleidsvisies vertalen in concrete en resultaatsgerichte werkwijzen met respect voor de diversiteit van verschillende deelgroepen en individuele cliënten
 • Je bent een sterke leider en kan teams enthousiasmeren
 • Je bent vlot in de omgang en in staat de organisatie te vertegenwoordigen op diverse fora
 • Je bent integer, besluitvaardig en transparant met de nodige zin voor humor

Herken jij jezelf in deze functie ? Dan ben jij wellicht de persoon die we zoeken …

Ons aanbod :

 • Voltijds contract onbepaalde duur
 • Een uitdagende job in een boeiende, dynamische werkomgeving met de nodige ontwikkelingskansen
 • Een aangepaste verloning

Geïnteresseerden kunnen inlichtingen omtrent deze vacature bekomen bij
Ria De Keyser, Alg. Dir.


GELIEVE UW KANDIDATUUR IN TE DIENEN VOOR 8 MEI 2015 BIJ:

Hugo Bulté – voorzitter raad van bestuur
vzw Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be t.a.v. Dhr. Bulté


Gemotiveerde en deskundige 
OPVOEDERS / BEGELEIDERS

Kerntaak :
Samen met collega's staat u in voor de begeleiding en de verzorging van de bewoners van een leefgroep, gestuurd door het individueel handelingsplan, met het oog op het algemeen welbevinden van iedere bewoner, het ontplooien van de eigen mogelijkheden en het tegemoetkomen aan zijn of haar persoonlijke noden

Wij vragen :

 • Geïnteresseerd in het werken met mensen met een verstandelijke handicap
 • Bij voorkeur een pedagogisch diploma
 • Christelijke inspiratie
 • Beschikken over een aantal huishoudelijk, verzorgende en pedagogische vaardigheden
 • Een positieve grondhouding ondermeer gekenmerkt door soepelheid, een groot aanpassings- en inlevingsvermogen, echtheid, dynamiek en hartelijheid
 • Zelfstandig en in team kunnen werken
 • Leerbereidheid

Wij bieden :

 • Voltijdse en deeltijdse interimbetrekkingen, vervangingscontracten of bepaalde duur
 • Een boeiende, uitdagende en afwissselende job
 • Een aangename werkomgeving
 • Ondersteuning en opleidingskansen
 • Een vast basisuurrooster
 • Betaling volgens barema

Inlichtingen omtrent deze vacature kunnen bekomen worden bij Hélène De Baets

Schriftelijke sollicitaties zijn zo spoedig mogelijk te richten aan : 
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.beMeer info:

Wil u informatie over bestaande vacatures dan kan u gerust contact opnemen Hélène De Baets,
telefoon 09/372.86.11, fax 09/372.86.14, of mail naar Hélène De Baets.

De selectieprocedure is als volgt:

Opsturen sollicitatiebrief + C.V. naar Molendreef 16 - 9920 Lovendegem t.a.v. Ria De Keyser.
Personen die beantwoorden aan de voorwaarden krijgen van ons een sollicitatieformulier toegestuurd en worden uitgenodigd voor minimaal twee gesprekken met o.a. de stafmedewerker personeel en de betrokken leidinggevenden of coördinatoren.

De laatste stap is een gesprek met de directie.