Menubalk

Homepage
Algemene Info
Wonen en opvang
Werken en Dagbesteding
Vrije tijd
Onderwijs
7
8
Vrijwilligers
Vacatures
Invalshoeken
projecten
familie

 

Vacatures

MEDEWERK(ST)ER voor het paardrijden/boerderij
Opvoeders / Begeleiders Algemeen

MEDEWERK(ST)ER voor het paardrijden/boerderij
(19/38)

Kerntaak:
U bent één van de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor een boeiende en zinvolle dagbesteding van onze cliënten.
U doet dit door het aanbieden van paardrijden voor de cliënten, samen met de cliëntenop de boerderij te werken, …


Vereisten :

 • ervaring in het werken met mensen met een verstandelijke beperking
 • inlevingsvermogen in de leef- en denkwereld van iemand met een verstandelijke beperking
 • een gedegen ervaring met paardrijden, liefst gecombineerd met een pedagogisch diploma
 • een positieve, gemotiveerde grondhouding gekenmerkt door een groot aanpassingsvermogen, inventiviteit en creativiteit
 • vaardig en fexibel in samenwerking

Wij bieden :

 • een vervangingscontract van 19/38
 • een boeiende, uitdagende en afwisselende job met veel verantwoordelijkheid
 • een vast basisuurrooster
 • betaling volgens barema
 • weekendwerk


Verdere inlichtingen omtrent deze vacature kunnen bekomen worden bij :
Carine De Sutter (paardrijden dagbeteding) of Els Blanckaert (coörd. dagbesteding)

Schriftelijke sollicitaties worden tegen 30 september 2014 ingewacht bij : 
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


Gemotiveerde en deskundige 
OPVOEDERS / BEGELEIDERS

Kerntaak :
Samen met collega's staat u in voor de begeleiding en de verzorging van de bewoners van een leefgroep, gestuurd door het individueel handelingsplan, met het oog op het algemeen welbevinden van iedere bewoner, het ontplooien van de eigen mogelijkheden en het tegemoetkomen aan zijn of haar persoonlijke noden

Wij vragen :

 • Geïnteresseerd in het werken met mensen met een verstandelijke handicap
 • Bij voorkeur een pedagogisch diploma
 • Christelijke inspiratie
 • Beschikken over een aantal huishoudelijk, verzorgende en pedagogische vaardigheden
 • Een positieve grondhouding ondermeer gekenmerkt door soepelheid, een groot aanpassings- en inlevingsvermogen, echtheid, dynamiek en hartelijheid
 • Zelfstandig en in team kunnen werken
 • Leerbereidheid

Wij bieden :

 • Voltijdse en deeltijdse interimbetrekkingen, vervangingscontracten of bepaalde duur
 • Een boeiende, uitdagende en afwissselende job
 • Een aangename werkomgeving
 • Ondersteuning en opleidingskansen
 • Een vast basisuurrooster
 • Betaling volgens barema

Inlichtingen omtrent deze vacature kunnen bekomen worden bij Hélène De Baets

Schriftelijke sollicitaties zijn zo spoedig mogelijk te richten aan : 
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be

Meer info:

Wil u informatie over bestaande vacatures dan kan u gerust contact opnemen Hélène De Baets,
telefoon 09/372.86.11, fax 09/372.86.14, of mail naar Hélène De Baets.

De selectieprocedure is als volgt:

Opsturen sollicitatiebrief + C.V. naar Molendreef 16 - 9920 Lovendegem t.a.v. Ria De Keyser.
Personen die beantwoorden aan de voorwaarden krijgen van ons een sollicitatieformulier toegestuurd en worden uitgenodigd voor minimaal twee gesprekken met o.a. de stafmedewerker personeel en de betrokken leidinggevenden of coördinatoren.

De laatste stap is een gesprek met de directie.