Menubalk

Homepage
Algemene Info
Wonen en opvang
Werken en Dagbesteding
Vrije tijd
Onderwijs
7
8
Vrijwilligers
Vacatures
Invalshoeken
projecten
familie

 

Vacatures

Begeleid(st)er voor de Klaprozen
BOEKHOUD(ST)ER

Hoofdbegeleid(st)er sleidinge
Clusterverantwoordelijke

Directeur ZORG

Opvoeders / Begeleiders Algemeen

 

Vacatures scholen:

administratief medewerker
Ergotherapeut Buso

Ergotherapeut BuBAo
kinderverzorger Buso
sociaal verpleegkundigE
orthopedagoog

Begeleid(st)er voor de Klaprozen
(19/38)

In de Klaprozen wonen 9 volwassenen met een ernstig verstandelijke en/of meervoudige beperking.
Hun zorgvragen zijn individueel erg verschillend. Je hebt oog voor deze verschillen en je biedt hen de gepaste ondersteuning op vlak van wonen, (basale) activiteiten, gezondheid, contacten en relaties … toekomst. En dit op maat en tempo van de bewoners.
Daarnaast zijn het bieden van huiselijkheid, geborgenheid, veiligheid en het gezinsgericht en emancipatorisch handelen belangrijke accenten.

Wij zoeken een medewerker die :

 • beschikt over een pedagogisch diploma
 • ervaring heeft in het begeleiden van personen met een verstandelijke beperking en er specifiek voor kiest om deze doelgroep te begeleiden
 • inzicht heeft in en overtuigd is van hun mogelijkheden, die emancipatorisch denkt
 • zich goed kan verplaatsen in hun leef- en denkwereld
 • doorzettingsvermogen heeft, kan relativeren, een vleugje humor kan aanwenden, hartelijk en spontaan is, en hiermee een constructieve bijdrage kan leveren aan een goede multidisciplinaire samenwerking
 • over zijn eigen begeleiding kan reflecteren en hierover kan communiceren met de collega’s
 • zijn doelstellingen kan leggen m.b.t. de dingen van het dagelijkse leven en de nabije toekomst
 • flexibiliteit heeft wat betreft het uurrooster en meewerkt in een continu systeem met avond- en weekendwerk.

Wij bieden :

 • een deeltijds basiscontract bepaalde duur voor één jaar met kans op verlenging na een positieve evaluatie
 • een boeiende, uitdagende job met veel afwisseling
 • een dynamische werksfeer met veel ondersteunings- en opleidingskansen
 • betaling volgens barema

Inlichtingen over deze vacature kan U bekomen bij Sofia Van Poucke,
Clusterverantwoordelijke FAM 2.

Schriftelijke sollicitaties worden ingewacht voor 28/05/2015 bij :
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


BOEKHOUD(ST)ER

Wij vragen :

 • Administratieve competenties : nauwgezetheid, analytisch en probleemoplossend vermogen, resultaatgericht handelen, stressbestendig ,…
 • Kennis van een boekhoudkundig pakket
 • Een goede kennis van MS Word en Excel
 • Zelfstandig en in team kunnen werken
 • Bereid tot sporadisch weekendwerk
 • A1 diploma boekhouden
 • Zeer goede kennis van de Belgische boekhoudnormen
 • Minimum 3 jaar ervaring

Wij bieden :

 • Een contract bepaalde duur (3 maanden)
 • Een vast uurrooster (24u/week)
 • Een boeiende, afwisselende job in een aangename werkomgeving én binnen een ervaren team
 • Betaling volgens barema PC 319.01

Datum indiensttreding : vanaf 1 juli 2015


Inlichtingen omtrent deze vacature kunnen bekomen worden bij
Marc Vandenabeele – administratief directeur

Schriftelijke sollicitaties te richten aan :
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


Hoofdbegeleid(st)er
voor de gedecentraliseerde woonvorm te Sleidinge
(32,5u/38)

Samen met de collega begeleiders, staat U in voor de begeleiding en ondersteuning van 8 jongvolwassenen met een ernstig/matig verstandelijke beperking, die verblijven in het kader van gedecentraliseerd wonen. Tijdens het weekend verblijven ook een aantal mensen in kortverblijf. U biedt de mensen een gepaste ondersteuning bij hun zorg- en levensvragen. U behartigt hun vragen op het gebied van wonen, school, toekomst, vrije tijd, relaties en seksualiteit, gezondheid.
Samen met de huishoudster zorgt U voor een goede organisatie van het huishouden. Onder supervisie van het begeleidingsteam, bent u de motivator en de stimulator van het team. U bent de contactpersoon met andere diensten en houdt toezicht op de administratieve, financiële en pedagogische processen.

Wij zijn op zoek naar iemand die :

 • beschikt over een sociaal-pedagogisch diploma (bachelor)
 • beschikt over goede administratieve en leidinggevende vaardigheden
 • ervaring heeft in het begeleiden van personen met een verstandelijke beperking, zich goed kan verplaatsen in hun leef- en denkwereld
 • overtuigd is van de mogelijkheden van mensen met een verstandelijke beperking – hen gelegenheid geeft tot inspraak in hun leven
 • vlot kan overschakelen tussen groepsbegeleiding en individuele begeleiding
 • samenwerken met ouders/familie/netwerk, therapeuten en collega ’s, vanzelfsprekend vindt
 • organisatorisch sterk is en een beetje van alle markten thuis
 • een positieve, gemotiveerde grondhouding heeft, gekenmerkt door vriendelijkheid en hartelijkheid, gevoel voor humor en (zelf)relativering
 • een team kan stimuleren, motiveren en ondersteunen
 • meewerkt als opvoeder in een continu systeem, bereid is tot avond- en weekendwerk
  (1,5 WE op 4 weken) en inslapen (3 nachten op 4 weken)

Wij bieden :

 • een boeiende, uitdagende en afwisselende job met veel verantwoordelijkheid
 • een aangename werksfeer
 • ondersteunings- en opleidingskansen
 • een vast basisuurrooster
 • betaling volgens barema
 • betrekking 32,5/38u, vervangingscontract van zwangerschap vanaf eind mei 2015

Heeft u interesse of vragen, neem dan gerust contact op met Thierry Dooms (clusterverantwoordelijke FAM 4).

Schriftelijke sollicitaties worden ingewacht tegen 25 mei bij :
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


Clusterverantwoordelijke
Intensieve woonondersteuning/dagondersteuning

Opdracht:
Je bent integraal verantwoordelijk voor drie groepen die instaan voor de intensieve woonondersteuning van volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende ondersteuningsnoden (medisch, motorisch, psychiatrisch) en een groep van volwassenen met een matige verstandelijk beperking die voor dagondersteuning een beroep doen op de Triangel

Jobinhoud :

 • De ondersteuningsnoden en –behoeften van elke cliënt in een breed perspectief plaatsen en streven naar een zo kwaliteitsvol mogelijk resultaat
 • Vlot coördineren en sturen van ondersteuningsplannen in samenwerking met de cliënten, hun netwerk, hun aandachtsbegeleider,…
 • Inspireren, motiveren, coachen en waar nodig sturen van jouw teams en jouw medewerkers.
 • Beschikken over de nodige administratieve vaardigheden om de toegewezen middelen vlot te beheren en toezien op de efficiënte inzet ervan.
 • Samen met het directieteam een algemene beleidsvisie en beleidsplan ontwikkelen en die vertalen in een eigen afdelingsplan en vormingsplan.
 • Mee helpen verzekeren van de (pedagogische) permanentie in de voorziening

Wij bieden :

 • Contract onbepaalde duur (36/38 )
 • Verloning volgens barema Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
 • Ondersteuning door een team van inhoudelijke deskundigen: handicap specifieke kennis, ondersteunen van het cliënt netwerk, kennis reguliere zorg,……
 • Een boeiende, dynamische werkomgeving met de nodige vormingskansen

Verwachtingen :

 • Diploma: bachelor of master in de menswetenschappen
 • Inzicht in de ondersteuning van personen met een verstandelijke beperking
 • Bereid zijn om te leren en te groeien

Interesse? Vragen? Neem contact op met Renaat Jonckheere (pedagogisch directeur):
renaat.jonckheere@dvcdetriangel.be of 09/372.86.11

Stel je kandidaat door je cv en motivatiebrief ten laatste op 29 mei te bezorgen aan :
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


Directeur ZORG (m/v)

Jouw uitdaging :

 • Als zorgdirecteur ontwikkel je mee de beleidsvisie van het MFC en FAM de Triangel, ben je inspirerend en richtinggevend en zorg je voor de inhoudelijke vertaling van de beleidsdoelstellingen binnen een evoluerend en innovatief zorglandschap
 • Je maakt deel uit van het directieteam (DVC en BuO) en rapporteert aan de algemeen directeur
 • Je volgt relevante externe en (inter)sectorale ontwikkelingen op
 • Je informeert, stimuleert en motiveert medewerkers binnen een procesgeoriënteerde organisatie om met een open blik ondersteuning te bieden en vernieuwende initiatieven uit te werken
 • Je zorgt ervoor dat de kwaliteit van onze dienstverlening op een positieve manier gekend is bij potentiële cliënten en andere organisaties
 • Je voorziet in resultaatsgerichte werkmodellen die bijdragen tot een kwaliteitsvolle zorg

Jouw profiel :

 • Je behaalde bij voorkeur een master in de orthopedagogische of psychologische wetenschappen
 • Je hebt ervaring en expertise met diverse doelgroepen binnen de sector personen met een beperking en/of aanverwante sectoren
 • Je houdt ervan beleidsmatig te denken en nieuwe dienstverleningsvormen te ontwikkelen binnen een sterk evoluerend zorglandschap
 • Je kan beleidsvisies vertalen in concrete en resultaatsgerichte werkwijzen met respect voor de diversiteit van verschillende deelgroepen en individuele cliënten
 • Je bent een sterke leider en kan teams enthousiasmeren
 • Je bent vlot in de omgang en in staat de organisatie te vertegenwoordigen op diverse fora
 • Je bent integer, besluitvaardig en transparant met de nodige zin voor humor

Herken jij jezelf in deze functie ? Dan ben jij wellicht de persoon die we zoeken …

Ons aanbod :

 • Voltijds contract onbepaalde duur
 • Een uitdagende job in een boeiende, dynamische werkomgeving met de nodige ontwikkelingskansen
 • Een aangepaste verloning

Geïnteresseerden kunnen inlichtingen omtrent deze vacature bekomen bij
Ria De Keyser, Alg. Dir.


GELIEVE UW KANDIDATUUR IN TE DIENEN VOOR 8 MEI 2015 BIJ:

Hugo Bulté – voorzitter raad van bestuur
vzw Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be t.a.v. Dhr. Bulté


Gemotiveerde en deskundige 
OPVOEDERS / BEGELEIDERS

Kerntaak :
Samen met collega's staat u in voor de begeleiding en de verzorging van de bewoners van een leefgroep, gestuurd door het individueel handelingsplan, met het oog op het algemeen welbevinden van iedere bewoner, het ontplooien van de eigen mogelijkheden en het tegemoetkomen aan zijn of haar persoonlijke noden

Wij vragen :

 • Geïnteresseerd in het werken met mensen met een verstandelijke handicap
 • Bij voorkeur een pedagogisch diploma
 • Christelijke inspiratie
 • Beschikken over een aantal huishoudelijk, verzorgende en pedagogische vaardigheden
 • Een positieve grondhouding ondermeer gekenmerkt door soepelheid, een groot aanpassings- en inlevingsvermogen, echtheid, dynamiek en hartelijheid
 • Zelfstandig en in team kunnen werken
 • Leerbereidheid

Wij bieden :

 • Voltijdse en deeltijdse interimbetrekkingen, vervangingscontracten of bepaalde duur
 • Een boeiende, uitdagende en afwissselende job
 • Een aangename werkomgeving
 • Ondersteuning en opleidingskansen
 • Een vast basisuurrooster
 • Betaling volgens barema

Inlichtingen omtrent deze vacature kunnen bekomen worden bij Hélène De Baets

Schriftelijke sollicitaties zijn zo spoedig mogelijk te richten aan : 
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be

 

Vacatures scholen:

administratief medewerker
18/36

De school biedt onderwijs aan jongeren met een matig, ernstig of diep verstandelijke beperking (type 2) opleidingsvorm 1 en meestal bijkomende beperking zoals gedragsproblematiek, autismespectrumstoornis, bijkomende fysieke beperking.

De kernopdracht :
Als administratief medewerker sta je in voor de opvolging van de boekhouding en de loonadministratie. Daarnaast behoren onder andere ook het opmaken van de leerlingenrekeningen, het verzorgen van de administratie in verband met het busvervoer en ander algemeen secretariaatswerk tot jouw takenpakket.

Wij zoeken een medewerker die :

 • beschikt over het diploma bachelor boekhouden (A1) of gelijkwaardig door ervaring
 • kennis heeft van het gebruik van een loonpakket en informat
 • interesse heeft in algemeen secretariaatswerk
 • doorzettingsvermogen heeft, kan relativeren, een vleugje humor kan aanwenden, hartelijk en spontaan is en hiermee een constructieve bijdrage kan leveren aan een goede multidisciplinaire samenwerking

Wij bieden :

 • een deeltijdse opdracht (18/36) vanaf 01/09/2015
 • een boeiende, uitdagende job met veel afwisseling
 • een dynamische werksfeer met veel ondersteunings- en opleidingskansen
 • betaling volgens barema

Inlichtingen over deze vacature kan je bekomen bij de schooldirectie.

Schriftelijke sollicitaties worden ingewacht voor 16/08/2015 bij :

Eric Van Beversluys – directeur BuSO
Molendreef 16 C – 9920 Lovendegem
Tel. 09/370.72.15
e-mail: buso@dvcdetriangel.be
website: www.scholendetriangel.be


ergotherapeut
32/32

De basisschool biedt onderwijs aan kinderen met een matig, ernstig of diep verstandelijke beperking (type 2) en eventuele bijkomende beperking zoals gedragsproblematiek, autismespectrumstoornis, fysieke beperking, …

De kernopdracht :
Als ergotherapeut werk je, in samenspraak met leerkrachten en therapeuten, mee aan de uitbouw van de kwaliteitszorg en de algemene schoolorganisatie.
Je zorgt ook voor de opvolging van de leerlingen in het kader van hun individuele begeleiding en hun individueel handelingsplan.

Wij zoeken een medewerker die :

 • beschikt over het diploma bachelor ergotherapie of master in de ergotherapeutische wetenschap
 • mogelijks ervaring heeft in het begeleiden van kinderen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen
 • doorzettingsvermogen heeft, kan relativeren, een vleugje humor kan aanwenden, hartelijk en spontaan is en hiermee een constructieve bijdrage kan leveren aan een goede multidisciplinaire samenwerking

Wij bieden :

 • een voltijdse opdracht (32/32) vanaf 01/09/2015
 • een boeiende, uitdagende job met veel afwisseling
 • een dynamische werksfeer met veel ondersteunings- en opleidingskansen
 • betaling volgens barema in onderwijs

Inlichtingen over deze vacature kan je bekomen bij de schooldirectie.

Schriftelijke sollicitaties worden ingewacht voor 31/05/2015 bij :

Nancy De Roo – directeur BuBaO
Molendreef 16 C – 9920 Lovendegem
Tel. 09/370.72.16
e-mail: bubao@dvcdetriangel.be
website: www.scholendetriangel.be


ergotherapeut
16/32

De school biedt onderwijs aan jongeren met een matig, ernstig of diep verstandelijke beperking (type 2) opleidingsvorm 1 en meestal bijkomende beperking zoals gedragsproblematiek, autismespectrumstoornis, bijkomende fysieke beperking.

De kernopdracht :
Als ergotherapeut werk je, in samenspraak met leerkrachten en collega-therapeuten, mee aan de uitbouw van de kwaliteitszorg en de algemene schoolorganisatie.
Je zorgt ook voor de opvolging van de leerlingen in het kader van hun individuele begeleiding en hun individueel handelingsplan.

Wij zoeken een medewerker die :

 • beschikt over het diploma bachelor ergotherapie of master in de ergotherapeutische wetenschap, eventueel met BPB (bewijs pedagogische bekwaamheid)
 • ervaring heeft in het begeleiden van personen met een verstandelijke beperking
 • doorzettingsvermogen heeft, kan relativeren, een vleugje humor kan aanwenden, hartelijk en spontaan is en hiermee een constructieve bijdrage kan leveren aan een goede multidisciplinaire samenwerking

Wij bieden :

 • een deeltijdse opdracht (16/32) vanaf 01/09/2015
 • een boeiende, uitdagende job met veel afwisseling
 • een dynamische werksfeer met veel ondersteunings- en opleidingskansen
 • betaling volgens barema

Inlichtingen over deze vacature kan je bekomen bij de schooldirectie.

Schriftelijke sollicitaties worden ingewacht voor 31/05/2015 bij :

Eric Van Beversluys – directeur BuSO
Molendreef 16 C – 9920 Lovendegem
Tel. 09/370.72.15
e-mail: buso@dvcdetriangel.be
website: www.scholendetriangel.be


kinderverzorger
16/32

De school biedt onderwijs aan jongeren met een matig, ernstig of diep verstandelijke beperking (type 2) opleidingsvorm 1 en meestal bijkomende beperking zoals gedragsproblematiek, autismespectrumstoornis, bijkomende fysieke beperking.

De kernopdracht :
Als kinderverzorger werk je, in samenspraak met leerkrachten en therapeuten, mee aan de uitbouw van de kwaliteitszorg en de algemene schoolorganisatie.
Je zorgt ook voor de opvolging van de leerlingen in het kader van hun individuele begeleiding en hun individueel handelingsplan.

Wij zoeken een medewerker die :

 • beschikt over het diploma HSBO gezondheids- en welzijnswetenschappen, of HSTO jeugd- en gehandicaptenzorg of HSTO verpleegaspirant
 • ervaring heeft in het begeleiden van personen met een verstandelijke beperking
 • doorzettingsvermogen heeft, kan relativeren, een vleugje humor kan aanwenden, hartelijk en spontaan is en hiermee een constructieve bijdrage kan leveren aan een goede multidisciplinaire samenwerking

Wij bieden :

 • een deeltijdse opdracht (16/32) vanaf 01/09/2015
 • een boeiende, uitdagende job met veel afwisseling
 • een dynamische werksfeer met veel ondersteunings- en opleidingskansen
 • betaling volgens barema

Inlichtingen over deze vacature kan je bekomen bij de schooldirectie.

Schriftelijke sollicitaties worden ingewacht voor 31/05/2015 bij :

Eric Van Beversluys – directeur BuSO
Molendreef 16 C – 9920 Lovendegem
Tel. 09/370.72.15
e-mail: buso@dvcdetriangel.be
website: www.scholendetriangel.be


sociaal verpleegkundige
32/32

De beide scholen bieden onderwijs aan kinderen met een matig, ernstig of diep verstandelijke beperking, type 2 (BuBaO) en jongeren met een matig, ernstig of diep verstandelijke beperking, type 2, opleidingsvorm 1 (BuSO) en meestal een bijkomende beperking zoals gedragsproblematiek, autismespectrumstoornis, bijkomende fysieke beperking.

De kernopdracht :
Als sociaal verpleegkundige ondersteun je de directie i.v.m. de schoolorganisatie en de schoolwerkplanning en je zorgt voor de opvolging van leerlingen in het kader van hun individuele leerlingbegeleiding en individueel handelingsplan.

Wij zoeken een medewerker die :

 • beschikt over een diploma bachelor verpleegkunde: sociale verpleegkunde/verpleging
 • ervaring heeft in het begeleiden van personen met een verstandelijke beperking
 • ervaring heeft in het ondersteunen van medewerkers
 • doorzettingsvermogen heeft, kan relativeren, een vleugje humor kan aanwenden, hartelijk en spontaan is en hiermee een constructieve bijdrage kan leveren aan een goede multidisciplinaire samenwerking

Wij bieden :

 • een voltijdse opdracht (32/32) waarvan 27/32 in BuBaO en 05/32 in BuSO vanaf 01/09/2015
 • een boeiende, uitdagende job met veel afwisseling
 • een dynamische werksfeer met veel ondersteunings- en opleidingskansen
 • betaling volgens barema

Inlichtingen over deze vacature kan je bekomen bij de schooldirecties.

Schriftelijke sollicitaties worden ingewacht voor 31/05/2015 bij :

Eric Van Beversluys – directeur BuSO
Molendreef 16 C – 9920 Lovendegem
Tel. 09/370.72.15
e-mail: buso@dvcdetriangel.be
website: www.scholendetriangel.be

Nancy De Roo – directeur BuBaO
Molendreef 16 C – 9920 Lovendegem
Tel. 09/370.72.16
e-mail: bubao@dvcdetriangel.be
website: www.scholendetriangel.be


orthopedagoog
32/40

De beide scholen bieden onderwijs aan kinderen met een matig, ernstig of diep verstandelijke beperking, type 2 (BuBaO) en jongeren met een matig, ernstig of diep verstandelijke beperking, type 2, opleidingsvorm 1 (BuSO) en meestal een bijkomende beperking zoals gedragsproblematiek, autismespectrumstoornis, bijkomende fysieke beperking.

De kernopdracht :
Als orthopedagoog ondersteun je de directie i.v.m. de schoolorganisatie en de schoolwerkplanning, je coacht leerkrachten en therapeuten en zorgt voor de opvolging van leerlingen in het kader van hun individuele leerlingbegeleiding en individueel handelingsplan.

Wij zoeken een medewerker die :

 • beschikt over een diploma master pedagogische en/of psychologische wetenschappen, eventueel met BPB (bewijs pedagogische bekwaamheid)
 • ervaring heeft in het begeleiden van personen met een verstandelijke beperking
 • ervaring heeft in het ondersteunen van medewerkers
 • doorzettingsvermogen heeft, kan relativeren, een vleugje humor kan aanwenden, hartelijk en spontaan is en hiermee een constructieve bijdrage kan leveren aan een goede multidisciplinaire samenwerking

Wij bieden :

 • een deeltijdse opdracht 32/40 (20/40 in BuSO en 12/40 in BuBaO) vanaf 01/09/2015
 • een boeiende, uitdagende job met veel afwisseling
 • een dynamische werksfeer met veel ondersteunings- en opleidingskansen
 • betaling volgens barema

Inlichtingen over deze vacature kan je bekomen bij de schooldirecties.

Schriftelijke sollicitaties worden ingewacht voor 31/05/2015 bij :

Eric Van Beversluys – directeur BuSO
Molendreef 16 C – 9920 Lovendegem
Tel. 09/370.72.15
e-mail: buso@dvcdetriangel.be
website: www.scholendetriangel.be

Nancy De Roo – directeur BuBaO
Molendreef 16 C – 9920 Lovendegem
Tel. 09/370.72.16
e-mail: bubao@dvcdetriangel.be
website: www.scholendetriangel.be


Meer info:

Wil u informatie over bestaande vacatures dan kan u gerust contact opnemen Hélène De Baets,
telefoon 09/372.86.11, fax 09/372.86.14, of mail naar Hélène De Baets.

De selectieprocedure is als volgt:

Opsturen sollicitatiebrief + C.V. naar Molendreef 16 - 9920 Lovendegem t.a.v. Ria De Keyser.
Personen die beantwoorden aan de voorwaarden krijgen van ons een sollicitatieformulier toegestuurd en worden uitgenodigd voor minimaal twee gesprekken met o.a. de stafmedewerker personeel en de betrokken leidinggevenden of coördinatoren.

De laatste stap is een gesprek met de directie.