Menubalk

Homepage
Algemene Info
Wonen en opvang
Werken en Dagbesteding
Vrije tijd
Onderwijs
7
8
Vrijwilligers
Vacatures
Invalshoeken
projecten
familie

 

Vacatures

VERPLEEGKUNDIGE voor INSLAPENDE NACHTDIENSTEN
medewerk(st)er voor actieve nachtdienst

LOGISTIEK MEDEWERKER voor de distributie

BUSBEGELEID(ST)ER

HOOFDOPVOED(ST)ER voor MOLENDREEF 55AB

Opvoeders / Begeleiders Algemeen

VERPLEEGKUNDIGE voor INSLAPENDE NACHTDIENSTEN
(19/38)

Kerntaak:
als inslapende nacht, mee bewaken en garanderen van de veiligheid en de goede nachtrust van de toevertrouwde bewoners.
Is door de nachtwaker, de actief wakende nachtopvoedsters en de inslapende nachten, oproepbaar i.f.v. EHBO, verpleegkundige interventies,… en dit onder supervisie van de huisarts.
Aanvullend worden ook een aantal ped(ago)gische en verzorgende taken in de woning uitgevoerd.

Wij verwachten van jou:

 • ervaring of minstens interesse in het werken met mensen met een verstandelijke beperking
 • een opleiding verpleegkundige (bachelor of graduaat/HBO 5)
 • praktische kennis van EHBO
 • dat je zelfstandig kunt werken, initiatief en beslissingen durft nemen
 • een goed inlevings- en inschattingsvermogen, waakzaam- en alertheid
 • stressbestendigheid, probleemoplossend vermogen en communicatieve vaardigheden
 • dat je rust en vertrouwen uitstraalt
 • bereidheid om de ene week 5 en de andere week 2 nachten in te slapen (21.00 tot 7.30), inclusief ook 1 weekend op 2 en dit in een aparte woning.

Wij bieden :

 • een contract onbepaalde duur
 • een job met veel verantwoordelijkheden en in een aangename werksfeer
 • ondersteunings- en opleidingskansen
 • een vast basisuurrooster

Functieomschrijving

Indien u meer inlichtingen wenst, dan kan u hiervoor terecht bij :
Thierry Dooms –clusterverantwoordelijke.

Schriftelijke sollicitaties zo spoedig mogelijk :
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


medewerk(st)er voor actieve nachtdienst
(halftijds)

Samen met de collega’s nachtdiensten, bent u mee verantwoordelijk voor het welbevinden en de veiligheid van de bewoners tijdens de nacht.

Wij zoeken iemand die :

 • (door zijn/haar opleiding, door vrijwilligerswerk,…) ervaring heeft in het werken met mensen met een verstandelijke handicap.
 • beschikt over verzorgende vaardigheden
 • getuigt van een basishouding waarbij je inspeelt op alle mogelijke factoren, die de slaapkwaliteit van de bewoners positief beïnvloeden ( rustige houding, bewust omgaan met licht, geluid,….)
 • zelfstandig kan werken
 • verantwoordelijkheid kan en durft opnemen
 • echt gemotiveerd is om op een respectvolle wijze onze bewoners mee te ondersteunen

Wij bieden :

 • een halftijds contract tot 31/08/2015.
 • een vast uurrooster (21.00 – 7.30): 7 nachten over 4 weken
 • betaling volgens hoogst behaalde diploma
 • introductie door ervaren collega’s via inwerknachten


Geïnteresseerde medewerkers kunnen inlichtingen omtrent deze vacature bekomen bij
Sylvie Martens – coördinator nachtdiensten (09/372 86 11 of coordinator.nacht@dvcdetriangel)

Schriftelijke sollicitaties worden voor 15/02/2015 ingewacht bij :
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


LOGISTIEK MEDEWERKER voor de distributie
(19/38)

Kernopdracht :
Mee verantwoordelijk voor het rondbrengen en afhalen van maaltijdcontainers, vuile en propere was, van en naar de woningen op het domein.
Hulp bij selectieve ophaling van afval.
Dit alles gebeurt samen met een collega in een camionette (met aanhangwagen).
Bijspringen bij het uitvoeren van allerlei klusjes.

Vereisten :

 • minstens 2 jaar volledig uitkeringsgerechtigd werkloos zijn (of als werkzoekende ingeschreven zijn bij de VDAB) of sinds één jaar het bestaansminimum ontvangen van het OCMW
 • interesse voor het werken in een voorziening voor mensen met een verstandelijke handicap
 • (bij voorkeur) beschikken over een rijbewijs
 • fysische paraatheid (geen rugklachten)
 • zelfstandig kunnen werken en contactvaardig zijn.

Wij bieden :

 • een halftijdse tewerkstelling (19/38 per week)
 • een contract van bepaalde duur van 6 maand, start: eind februari 2015
 • een boeiende en afwisselende job in een aangename werkomgeving
 • ondersteuning in de job
 • vast basisuurrooster (werkuren liggen tussen 9.00 en 16.30, zonder avond- en weekendwerk!)


Interesse? Vragen? Neem contact op met Marc De Rocker, hoofd technische dienst
(tel. 09/372.86.11 of e-mail : marc.derocker@dvcdetriangel.be)

Schriftelijke sollicitaties worden tegen 16/02/2015 ingewacht bij :
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


BUSBEGELEID(ST)ER
(21/38)

Kernopdracht :
Dagelijkse begeleiding op de bus (vertrekkend vanuit de voorziening) van personen met een verstandelijke beperking op de verplaatsing tussen dagcentrum en huis.
Dit omvat : mensen met een beperking naar hun zitplaats begeleiden ; aandacht hebben voor hun veiligheid en comfort en sociale interacties tijdens de rit ; doorspelen van informatie aan ouders en/of begeleiders,….

Vereisten :

 • interesse hebben voor en kunnen omgaan met mensen met een verstandelijke beperking
 • goede communicatiemogelijkheden hebben
 • verantwoordelijkheid kunnen opnemen
 • hulpvaardig zijn
 • stipt zijn
 • beschikbaar zijn om dagelijks van maandag tot vrijdag begeleiding te doen
  dit zowel ’s morgens als ’s avonds.

Wij bieden :

 • een deeltijdse tewerkstelling (21/38)
 • een contract van bepaalde met mogelijkheid tot verlenging
 • een boeiende en afwisselende job in een aangename werkomgeving
 • vast uurrooster


Voor bijkomende informatie kan u steeds terecht bij
Sylvie De Clercq – centrale regeling op (tel. 09/372.86.11)

Schriftelijke sollicitaties worden ten laatste op 13 februari ingewacht bij :
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


HOOFDOPVOED(ST)ER voor MOLENDREEF 55AB
(38/38)

Kernopdracht :
Als hoofdopvoeder bent u verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen 2 woningen met telkens gemiddeld 8 bewoners: volwassenen met een matig tot ernstige verstandelijke en fysische beperking. De focus ligt op het samenwonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven in en buiten het dorp.
U coördineert de dagelijkse werking op praktisch en inhoudelijk vlak. U bent in nauwe samenwerking met de clusterverantwoordelijke mee verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen de leefgroep.
Een bijkomende taak is de werkbegeleiding: coachen, stimuleren, gesprekken voeren met de medewerkers.
In deze functie werkt u mee als begeleider en bent u dus deel van het team.

We zoeken iemand die :

 • een sociaal-pedagogische opleiding genoten heeft en een aantal jaren ervaring heeft binnen het begeleidingswerk van groepen
 • openminded en vernieuwend de cliënten kan begeleiden
 • organisatorisch talent heeft
 • daadkrachtig en met visie leiding kan geven
 • gevoel voor humor heeft en zichzelf kan relativeren
 • open staat voor vernieuwingen en hier creatief mee kan omgaan
 • ruimdenkend en flexibel is
 • heel zelfstandig en alleen kan werken
 • bereid is tot avond- en weekendwerk

Wij bieden :

 • een boeiende, uitdagende functie; 38/38 met onmiddellijke ingang.
 • Contract bepaalde duur wegens vervanging zwangerschap.
 • een basisuurrooster volgens een 4 weken systeem : vroeg/laat ; 2/4 weekends)
 • een aangename werksfeer binnen een ervaren team
 • betaling volgens barema

Voor bijkomende informatie kan u steeds terecht bij Fanny Dierick – Clusterverantwoordelijke

Schriftelijke sollicitaties worden ten laatste op 25/02/2015 ingewacht bij :
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


Gemotiveerde en deskundige 
OPVOEDERS / BEGELEIDERS

Kerntaak :
Samen met collega's staat u in voor de begeleiding en de verzorging van de bewoners van een leefgroep, gestuurd door het individueel handelingsplan, met het oog op het algemeen welbevinden van iedere bewoner, het ontplooien van de eigen mogelijkheden en het tegemoetkomen aan zijn of haar persoonlijke noden

Wij vragen :

 • Geïnteresseerd in het werken met mensen met een verstandelijke handicap
 • Bij voorkeur een pedagogisch diploma
 • Christelijke inspiratie
 • Beschikken over een aantal huishoudelijk, verzorgende en pedagogische vaardigheden
 • Een positieve grondhouding ondermeer gekenmerkt door soepelheid, een groot aanpassings- en inlevingsvermogen, echtheid, dynamiek en hartelijheid
 • Zelfstandig en in team kunnen werken
 • Leerbereidheid

Wij bieden :

 • Voltijdse en deeltijdse interimbetrekkingen, vervangingscontracten of bepaalde duur
 • Een boeiende, uitdagende en afwissselende job
 • Een aangename werkomgeving
 • Ondersteuning en opleidingskansen
 • Een vast basisuurrooster
 • Betaling volgens barema

Inlichtingen omtrent deze vacature kunnen bekomen worden bij Hélène De Baets

Schriftelijke sollicitaties zijn zo spoedig mogelijk te richten aan : 
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be

Meer info:

Wil u informatie over bestaande vacatures dan kan u gerust contact opnemen Hélène De Baets,
telefoon 09/372.86.11, fax 09/372.86.14, of mail naar Hélène De Baets.

De selectieprocedure is als volgt:

Opsturen sollicitatiebrief + C.V. naar Molendreef 16 - 9920 Lovendegem t.a.v. Ria De Keyser.
Personen die beantwoorden aan de voorwaarden krijgen van ons een sollicitatieformulier toegestuurd en worden uitgenodigd voor minimaal twee gesprekken met o.a. de stafmedewerker personeel en de betrokken leidinggevenden of coördinatoren.

De laatste stap is een gesprek met de directie.