Menubalk

Homepage
Algemene Info
Wonen en opvang
Werken en Dagbesteding
Vrije tijd
Onderwijs
7
8
Vrijwilligers
Vacatures
Invalshoeken
projecten
familie

 

Vacatures

KINESIST(E)
BEGELEID(ST)ER voor de Kinkhoorn

VERPLEEGKUNDIGE voor de medische dienst

MEDEWERK(ST)ER PERSONEELSDIENST

begeleid(st)er voor de ZILVERSPAR

Opvoeders / Begeleiders Algemeen

KINESIST(E)
(max 28,5/38)

Kernopdracht
Als kinesist ben je in samenwerking met het ondersteunende team van uw (volwassenen) cliënten verantwoordelijk voor het (psycho)motorisch welzijn.

Om uw kernopdracht ten volle te realiseren stellen we naast de noodzakelijke technische kennis een aantal bijkomende verwachtingen

 • Onbevooroordeeld geloven in en rekening houden met de eigenheid en de mogelijkheden van de betrokken bewoners
 • Zelfstandig én in team kunnen werken om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken
 • Beschikken over praktische, organisatorische, administratieve en PC-vaardigheden
 • Bereidheid om actief te participeren en bij te springen in de woon- en leefomgeving van de bewoners

Pluspunten zijn

 • Ervaring hebben in het werken met mensen met een ernstig/diepe verstandelijke en/of meervoudige beperking
 • Bijkomende kennis en inzichten hebben in specifieke zorgvragen (autisme,…)

Aanbod :

 • Een vervangingscontract voor ziekte (minimaal 3 maanden) vanaf 20 november
 • Betaling volgens barema paramedicus
 • Boeiende afwisselende job in een aangename werkomgeving
 • Vast uurrooster, met uitzonderlijk avond- en weekendprestaties


Heeft u interesse of vragen, neem dan gerust contact op met:
Renaat Jonckheere – pedagogisch directeur.

Schriftelijke sollicitaties worden tegen 10 november ingewacht bij :
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


BEGELEID(ST)ER voor de Kinkhoorn
(22/38)

De Kinkhoorn is een leefgroep waar 9 ouderwordende en bejaarde personen met een verstandelijke beperking wonen. Hun zorg- en levensvragen zijn individueel erg verschillend.
We verwachten van de medewerkers dat ze oog hebben voor deze verschillen en hen de gepaste ondersteuning en begeleiding bieden m.b.t wonen, hobby’s, communicatie, contacten en relaties, gezondheid……..toekomst.
Het ondersteunen van het relatienetwerk en het emancipatorisch handelen vormen, naast het juiste gewicht geven aan de impact van het oud(er) worden op hun leven, belangrijke accenten in de begeleiding.

Wij verwachten :

 • Een sociaal-pedagogisch diploma heeft en bij voorkeur ook reeds enige ervaring in leefgroepswerk.
 • Ervoor kiest deze doelgroep te begeleiden
 • Die specifieke kennis heeft (of bereid is deze op korte termijn te verwerven) op het vlak van het ouder worden bij personen met een verstandelijke beperking
  • betekenis kunnen geven aan het levensverhaal van mensen
  • het benutten van de mogelijkheden tot reminisceren
  • het onderkennen dat palliatieve zorg en stervensbegeleiding
   deel kan uitmaken van zijn/haar kerntaak
 • Inzicht heeft en gelooft in de mogelijkheden van deze mensen
 • Zich goed kan verplaatsen in hun leef- en denkwereld
 • Voldoende doorzettingsvermogen heeft, kan relativeren, een vleugje humor kan aanwenden en spontaan is, en hiermee een constructieve bijdrage kan leveren aan een goede multidisciplinaire samenwerking
 • Over zijn/haar eigen begeleiding kan reflecteren en communiceren met zijn/haar collega’s

Wij bieden :

 • een boeiende functie
 • een aangename werksfeer (binnen een gemotiveerd team)
 • een deeltijds contract bepaalde duur van 22/38 voor 1 jaar vanaf 01/11/14 met kans op verlenging na een positieve evaluatie
 • een vast basisuurrooster
 • betaling volgens barema

Inlichtingen omtrent deze vacature kunnen bekomen worden bij
Martin Carels – clusterverantwoordelijke.

Schriftelijke sollicitaties zijn voor 28 oktober 2014 te richten aan :
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


VERPLEEGKUNDIGE voor de medische dienst
(38/38)(contract bepaalde duur)

Hebt u een verpleegkundig diploma (A2 of Bachelor?)
Zoekt u een nieuwe professionele uitdaging met veel verantwoordelijkheid?
Vanaf begin november hebben we een voltijdse-interim functie voor u!

Jobinhoud :
Onder supervisie van de huisarts bent u mee-verantwoordelijk voor medische zorgen en de medische opvolging van onze bewoners/cliënten, het coördineren van de interne en externe consultaties, de opvolging en bestelling van de medicatie en EHBO waar noodzakelijk.
U verzorgt samen met de collega’s in een beurtsysteem de avond- en weekendpermanentie (1 op de 4 weekends).

Wij verwachten :

 • interesse in het werken met mensen met een verstandelijke beperking.
 • een positieve ingesteldheid, gekenmerkt door een groot aanpassings- en inlevingsvermogen,
 • planmatig, systematisch én zelfstandig kunnen handelen
 • communicatievaardigheden i.f.v. doorgeven informatie,
 • administratieve vaardigheden, basiskennis informatica i.f.v. bijhouden medische dossiers…én organisatietalent

Wij bieden :

 • contract bepaalde duur (vervanging moederschapsbescherming en bevallingsrust) vanaf november 2014
 • vast uurrooster met diensten tussen 7.30 en 21.30
 • betaling volgens barema + vergoeding voor extra prestaties
 • een aangename en boeiende job met veel verantwoordelijkheid en afwisseling


Heeft u interesse of vragen, neem dan gerust contact op met:
Renaat Jonckheere – pedagogisch directeur.

Schriftelijke sollicitaties worden voor 11 november 2014 : 
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


MEDEWERK(ST)ER PERSONEELSDIENST
(20/38)

Wij vragen :

 • Administratieve competenties : nauwgezetheid, analytisch en probleemoplossend vermogen, resultaatgericht handelen, stressbestendig ,…
 • Een goede kennis van MS Word en Excel
 • Zelfstandig en in team kunnen werken
 • Bij voorkeur enige ervaring in een gelijkaardige functie
 • Kennis van loonpakket eBlox is een plus

Functieomschrijving:
Samen met een aantal collega’s zal u instaan voor een aantal administratieve formaliteiten, zoals opmaak van contracten en uurroosters, controle van prestaties en het inbrengen van gegevens in het loonpakket.

Wij bieden :

 • Een contract bepaalde duur van 1 jaar
 • 20u/week
 • Een boeiende, afwisselende job in een aangename werkomgeving én binnen een ervaren team
 • Betaling volgens barema PC 319.01

Datum indiensttreding : 1/11/2014
Einddatum sollicitaties: 13/10/2014


Inlichtingen omtrent deze vacature kunnen bekomen worden bij Viktoria Novik – diensthoofd administratie

Schriftelijke sollicitaties te richten aan : 
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be

begeleid(st)er voor de ZILVERSPAR
(36/38)

De Zilverspar biedt begeleiding aan 9 volwassenen met een matig tot diep verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen omwille van psychische en/of emotionele problemen.


Klemtoon binnen de werking :

 • Zorg op maat : zoeken naar de fragiele en steeds wisselende balans tussen kunnen en aankunnen.
 • Consequentie en duidelijkheid als basis voor een warm woonklimaat.
 • De Zilverspar als veilige baken om op adem te komen en het leven rondom beter aan te kunnen.
 • Het bieden van gepaste sturing en op neutrale wijze kansen geven tot zelfhantering

Wij zoeken een medewerker die :

 • ervaring of interesse heeft in het werken met mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en emotionele problemen.
 • voldoende draagkracht, weerbaarheid en fysieke conditie heeft, en adequaat kan (leren) omgaan met crisismomenten om op termijn ook deel uit te maken van het interventieteam)
 • in de werkrelatie blijk geeft van echtheid, hartelijkheid en dynamiek.
 • op zoek gaat naar uitdagingen om de zorg binnen de leefgroep te optimaliseren.
 • getuigt van een positieve attitude in de samenwerking met ouders.
 • flexibel is wat betreft de uurregeling.

Wij bieden :

 • een contract van 36/38, in aanvang voor 1 jaar, met kans op verlenging na een positieve evaluatie
 • een vast basisuurrooster
 • een boeiende, uitdagende functie binnen een ervaren team
 • betaling volgens barema (maximaal opvoeder klasse 1)


Geïnteresseerde medewerkers kunnen inlichtingen omtrent deze vacature
bekomen bij Kathy Bauwens – clusterverantwoordelijke of Els Blanckaert – Pedagogische inhoudelijke ondersteuning

Schriftelijke sollicitaties worden DRINGEND (voor 9/10/14) ingewacht bij : 
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


Gemotiveerde en deskundige 
OPVOEDERS / BEGELEIDERS

Kerntaak :
Samen met collega's staat u in voor de begeleiding en de verzorging van de bewoners van een leefgroep, gestuurd door het individueel handelingsplan, met het oog op het algemeen welbevinden van iedere bewoner, het ontplooien van de eigen mogelijkheden en het tegemoetkomen aan zijn of haar persoonlijke noden

Wij vragen :

 • Geïnteresseerd in het werken met mensen met een verstandelijke handicap
 • Bij voorkeur een pedagogisch diploma
 • Christelijke inspiratie
 • Beschikken over een aantal huishoudelijk, verzorgende en pedagogische vaardigheden
 • Een positieve grondhouding ondermeer gekenmerkt door soepelheid, een groot aanpassings- en inlevingsvermogen, echtheid, dynamiek en hartelijheid
 • Zelfstandig en in team kunnen werken
 • Leerbereidheid

Wij bieden :

 • Voltijdse en deeltijdse interimbetrekkingen, vervangingscontracten of bepaalde duur
 • Een boeiende, uitdagende en afwissselende job
 • Een aangename werkomgeving
 • Ondersteuning en opleidingskansen
 • Een vast basisuurrooster
 • Betaling volgens barema

Inlichtingen omtrent deze vacature kunnen bekomen worden bij Hélène De Baets

Schriftelijke sollicitaties zijn zo spoedig mogelijk te richten aan : 
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be

Meer info:

Wil u informatie over bestaande vacatures dan kan u gerust contact opnemen Hélène De Baets,
telefoon 09/372.86.11, fax 09/372.86.14, of mail naar Hélène De Baets.

De selectieprocedure is als volgt:

Opsturen sollicitatiebrief + C.V. naar Molendreef 16 - 9920 Lovendegem t.a.v. Ria De Keyser.
Personen die beantwoorden aan de voorwaarden krijgen van ons een sollicitatieformulier toegestuurd en worden uitgenodigd voor minimaal twee gesprekken met o.a. de stafmedewerker personeel en de betrokken leidinggevenden of coördinatoren.

De laatste stap is een gesprek met de directie.