Menubalk

Homepage
Algemene Info
Wonen en opvang
Werken en Dagbesteding
Vrije tijd
Onderwijs
7
8
Vrijwilligers
Vacatures
Invalshoeken
projecten
familie

 

Vacatures

MEDEWERK(ST)ER voor het industrieel werk en de hobbyclub
ICT medewerker-helpdesk

HOOFDBEGELEIDER molendreef 31

ACTIVITEITENBEGELEIDER

Opvoeders / Begeleiders Algemeen

MEDEWERK(ST)ER voor het industrieel werk en de hobbyclub
(26,5/38u)

Kerntaak :
U bent één van de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor een boeiende en zinvolle dagbesteding van onze cliënten.
U doet dit door het begeleiden van het atelier “industrieel werk” (2 voormiddagen). Daarnaast staat u met de collega’s van de hobbyclub in voor een ontspannende en aangename vrijetijdsbesteding voor onze gepensioneerde cliënten ( 5 halve dagen).

Vereisten :

 • ervaring in het werken met mensen met een verstandelijke beperking en ouder wordenden
 • inlevingsvermogen in de leef- en denkwereld van iemand met een verstandelijke beperking
 • een positieve, gemotiveerde grondhouding gekenmerkt door een groot aanpassingsvermogen, inventiviteit en creativiteit
 • vaardig in samenwerking en het leggen van contacten zowel binnen de eigen dienst als daarbuiten

Wij bieden :

 • een vervangingscontract (vermoedelijk 4 tot 6 maand te starten in september 2015)
 • een boeiende, uitdagende en afwisselende job met veel verantwoordelijkheid
 • ondersteunings- en opleidingskansen
 • een vast basisuurrooster
 • betaling volgens barema

Verdere inlichtingen omtrent deze vacature kunnen bekomen worden bij :
Catherine Verdegem (coördinator dagbesteding) of Els Blanckaert

Schriftelijke sollicitaties worden tegen 24 augustus 2015 ingewacht bij : 
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


HOOFDBEGELEIDER
voor de gedecentraliseerde woonvormen Molendreef 31 en studio’s Voetbalstraat
(36/38u)

In deze woonvormen wonen in totaal 12 volwassenen met een ernstige/matige verstandelijke beperking. Behalve vijf mensen die op pensioen zijn, gaat iedereen overdag werken in de werkplaats. Iedereen helpt, volgens eigen mogelijkheden een klein stukje mee in het huishouden. Voor hun vrijetijdsbesteding wordt gezocht naar geschikte hobby’s en uitgaansmogelijkheden in Lovendegem en buurgemeentes.
De begeleiders en de huishoudster vormen samen een hecht en deskundig team, dat zo zelfstandig mogelijk het dagelijkse wel en wee ter harte neemt, en zorgt voor een sfeer van gezelligheid en huiselijkheid.

Kernopdracht :
Samen met de collega begeleiders, staat u in voor de begeleiding en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking, die verblijven in het kader van gedecentraliseerd wonen.
U biedt hen een gepaste ondersteuning bij de uitbouw van hun leven. U behartigt hun vragen op het gebied van wonen, dagbesteding, toekomst, vrije tijd, relaties en seksualiteit, gezondheid. U werkt hierbij nauw samen met het netwerk van de persoon en met externe diensten. Samen met de huishoudster zorgt U voor een goede organisatie van het huishouden.
Onder supervisie van de clusterverantwoordelijke, ondersteunt U het team.
U bent de contactpersoon met andere diensten en houdt toezicht op de administratieve, financiële en agogische processen.

Wij zoeken iemand die :

 • voldoende maturiteit heeft en blijk geeft van een emancipatorische ingesteldheid.
 • zich kan verplaatsen in de leef- en denkwereld van iemand met een verstandelijke beperking.
 • beschikt over een sociaal diploma (minstens bachelor).
 • organisatorisch sterk en een beetje van alle markten thuis is.
 • een positieve, gemotiveerde grondhouding heeft, gekenmerkt door vriendelijkheid en hartelijkheid, gevoel voor humor en (zelf)relativering.
 • een team kan stimuleren, motiveren en ondersteunen.
 • bereid is tot avond- en weekendwerk (1,5 WE op 4 weken) en beschikt over een rijbewijs.

Wij bieden :

 • een vervangingscontract voor zwangerschap vanaf half augustus
 • een boeiende, uitdagende en afwisselende job met veel verantwoordelijkheden en een aangename werksfeer
 • ondersteunings- en opleidingskansen
 • een vast basisuurrooster en betaling volgens barema (maximaal hoofdopvoeder)


Inlichtingen omtrent deze vacature kunnen bekomen worden bij
Renaat Jonckheere pedagogisch directeur

Schriftelijke sollicitaties voor 31 juli 2015 te richten aan : 
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


ACTIVITEITENBEGELEIDER
Gedecentraliseerde woning: Voetbalstraat 42/44
13/38 of 16.5/38

Voetbalstraat 42-44 is een gedecentraliseerde woning waar per woning 5 volwassenen met een ernstig meervoudig verstandelijke beperking verblijven. Een aantal van hen hebben een bijkomende medische zorgvraag. Zij worden op alle vlakken van het dagelijkse leven ondersteund. Het accent van de werking binnen deze leefgroep ligt op basale activiteiten, verzorging, maaltijden, … en dit op maat en tempo van de cliënten. Daarnaast zijn het bieden van huiselijkheid, geborgenheid, veiligheid en het gezinsgericht en emancipatorisch handelen belangrijke accenten.

Kernopdracht :
In nauwe samenwerking met het team kunnen plannen, organiseren, uitwerken en uitvoeren van een aangepast, gevarieerd aanbod van activiteiten voor cliënten, individueel en in subgroepjes.

Wij zoeken een medewerker die :

 • Ervaring heeft in het werken met mensen met een ernstig meervoudig verstandelijke beperking
 • Zich goed kan verplaatsen in hun leef- en denkwereld en creatief kan omgaan met lichaamstaal
 • Goed kan observeren: vertrekkende vanuit de interesses, de verstandelijke en motorische mogelijkheden van de cliënten
 • Creatief is en een zoekende houding heeft
 • Initiatief kan nemen en planmatig kan werken
 • Evenwicht kan bewaren tussen groepsgericht en individueel bezig zijn
 • Kan motiveren (overtuigingskracht), Enthousiast en dynamisch is
 • Flexibel is wat betreft het uurrooster en
 • Beschikt over een sociaal-pedagogisch diploma

Wij bieden :

 • Een contract bepaalde duur voor 1 jaar startend op 1/9/2015, met kans op verlenging na een positieve evaluatie. Er is een keuze tussen 13/38 en 16.5/38. In de functie van 16.5/38 werk je om de 14 dagen een volledig weekend (korte diensten van 3u of 4u per weekenddag)
 • Een boeiende, uitdagende en afwisselende job in een aangename sfeer
 • een vast basisuurrooster
 • betaling volgens barema (maximaal opvoeder klasse 1)

Inlichtingen omtrent deze vacature kunnen bekomen worden bij :
Fanny Dierick (clusterverantwoordelijke)

Schriftelijke sollicitaties voor 22 juli 2015 te richten aan : 
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


Gemotiveerde en deskundige 
OPVOEDERS / BEGELEIDERS

Kerntaak :
Samen met collega's staat u in voor de begeleiding en de verzorging van de bewoners van een leefgroep, gestuurd door het individueel handelingsplan, met het oog op het algemeen welbevinden van iedere bewoner, het ontplooien van de eigen mogelijkheden en het tegemoetkomen aan zijn of haar persoonlijke noden

Wij vragen :

 • Geïnteresseerd in het werken met mensen met een verstandelijke handicap
 • Bij voorkeur een pedagogisch diploma
 • Christelijke inspiratie
 • Beschikken over een aantal huishoudelijk, verzorgende en pedagogische vaardigheden
 • Een positieve grondhouding ondermeer gekenmerkt door soepelheid, een groot aanpassings- en inlevingsvermogen, echtheid, dynamiek en hartelijheid
 • Zelfstandig en in team kunnen werken
 • Leerbereidheid

Wij bieden :

 • Voltijdse en deeltijdse interimbetrekkingen, vervangingscontracten of bepaalde duur
 • Een boeiende, uitdagende en afwissselende job
 • Een aangename werkomgeving
 • Ondersteuning en opleidingskansen
 • Een vast basisuurrooster
 • Betaling volgens barema

Inlichtingen omtrent deze vacature kunnen bekomen worden bij Hélène De Baets

Schriftelijke sollicitaties zijn zo spoedig mogelijk te richten aan : 
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.beMeer info:

Wil u informatie over bestaande vacatures dan kan u gerust contact opnemen Hélène De Baets,
telefoon 09/372.86.11, fax 09/372.86.14, of mail naar Hélène De Baets.

De selectieprocedure is als volgt:

Opsturen sollicitatiebrief + C.V. naar Molendreef 16 - 9920 Lovendegem t.a.v. Ria De Keyser.
Personen die beantwoorden aan de voorwaarden krijgen van ons een sollicitatieformulier toegestuurd en worden uitgenodigd voor minimaal twee gesprekken met o.a. de stafmedewerker personeel en de betrokken leidinggevenden of coördinatoren.

De laatste stap is een gesprek met de directie.