Menubalk

Homepage
Algemene Info
Wonen en opvang
Werken en Dagbesteding
Vrije tijd
Onderwijs
7
8
Vrijwilligers
Vacatures
Invalshoeken
projecten
familie

 

Vacatures

GEMOTIVEERDE MEDEWERK(ST)ERS voor de POETSPLOEG
VERPLEEGKUNDIGE voor INSLAPENDE NACHTDIENSTEN

HOOFDOPVOED(ST)ER voor de Bungalow

Hoofdbegeleid(st)er Linde

Hoofdopvoed(st)er Voor het Paviljoentje

BEGELEID(ST)ER voor de Anjelier

VERPLEEGKUNDIGE

Opvoeders / Begeleiders Algemeen

GEMOTIVEERDE MEDEWERK(ST)ERS voor de POETSPLOEG
(21/38)

Kernopdracht :
Schoonmaken en onderhouden van lokalen waar mensen met een verstandelijke handicap verblijven.

Vereisten:

 • interesse voor het werken in een voorziening voor mensen met een verstandelijke handicap
 • liefst (werk)ervaring met onderhouds- en schoonmaaktechnieken
 • zelfstandig én in teamverband kunnen werken
 • oog voor orde en netheid
 • soepel wat betreft werkuren : vroeg kunnen beginnen bvb. om 7.00.
  (de werkuren liggen tussen ten vroegste 6.00 en 16.00)
 • fysisch in staat de verwachte taken uit te voeren

Wij bieden :

 • een deeltijds (21/38) contract bepaalde duur voorlopig voor 3 maanden , startend half september
 • een boeiende en afwisselende job in een aangename werkomgeving
 • vast uurrooster

Bent u geïnteresseerd of wenst u meer inlichtingen omtrent deze vacature, neem dan zo vlug mogelijk, contact op met : Annita Maesfranckx – hoofd huishoudelijke diensten die dan samen met u verdere afspraken maakt.

Schriftelijke sollicitaties worden tegen heel dringend ingewacht bij : 
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


VERPLEEGKUNDIGE voor INSLAPENDE NACHTDIENSTEN
(19/38)

Kerntaak :
als inslapende nacht, mee bewaken en garanderen van de veiligheid en de goede nachtrust van de toevertrouwde bewoners.
Is door de nachtwaker, de actief wakende nachtopvoedsters en de inslapende nachten, oproepbaar i.f.v. EHBO, verpleegkundige interventies,… en dit onder supervisie van de huisarts.
Aanvullend worden ook een aantal ped(ago)gische en verzorgende taken in de woning uitgevoerd.

Wij verwachten van jou :

 • ervaring of minstens interesse in het werken met mensen met een verstandelijke beperking
 • een opleiding verpleegkundige (bachelor of graduaat/HBO 5)
 • praktische kennis van EHBO
 • dat je zelfstandig kunt werken, initiatief en beslissingen durft nemen
 • een goed inlevings- en inschattingsvermogen, waakzaam- en alertheid
 • stressbestendigheid, probleemoplossend vermogen en communicatieve vaardigheden
 • dat je rust en vertrouwen uitstraalt
 • bereidheid om de ene week 5 en de andere week 2 nachten in te slapen (21.00 tot 7.30), inclusief ook 1 weekend op 2 en dit in een aparte woning.

Wij bieden :

 • een contract onbepaalde duur
 • een job met veel verantwoordelijkheden en in een aangename werksfeer
 • ondersteunings- en opleidingskansen
 • een vast basisuurrooster


Volledige functieomschrijving in PDF


Indien u meer inlichtingen wenst, dan kan u hiervoor terecht bij : Petra Vermandere – opvoeder-groepschef of Martin Carels - stafmedewerker personeel.

Schriftelijke sollicitaties zijn tegen 18/08/14 te richten aan : 
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


HOOFDOPVOED(ST)ER voor de Bungalow
(38/38)

De Bungalow is een leefgroep waar 10 bewoners met een ernstige/zware verstandelijke en/of meervoudige beperking samen leven
Voeling hebben met deze doelgroep is een extra troef!

Kernopdracht :
is in nauwe samenwerking met de clusterverantwoordelijke mee verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen de leefgroep. Coördineert hierbij de dagdagelijkse werking.

Functie-inhoud:

 • Ondersteunen van de teamwerking i.f.v. het realiseren van een kwaliteitsvolle dienstverlening
 • Ondersteunen van de medewerkers via werkbegeleiding
 • Bijdragen tot de opmaak, de uitvoering, opvolging, bijsturing van doelstellingen binnen de leefgroep
 • Coördineren van de leefgroepgebonden administratieve processen
 • Toezien op het zorgzaam omgaan met middelen en materiaal
 • Stimuleren en opvolgen van de relaties met het netwerk van de bewoners/cliënten

We zoeken iemand die naast de omschreven competenties (cfr. boven) ook beschikt over bijkomende vaardigheden en attitudes nl.

 • Luisteren : “Belangrijke boodschappen oppikken uit de communicatie. Aandacht en ruimte geven aan gesprekspartners. Op reacties ingaan en waar nodig kunnen doorvragen”
 • Overtuigingskracht :” Instemming en enthousiaste medewerking verkrijgen voor een bepaalde aanpak of een bepaald standpunt, door het gepast aanwenden van met deskundigheid onderbouwde argumenten”
 • Coachen
  • Individueel :” Ruimte en sturing geven aan medewerkers. Hen ondersteunen en begeleiden bij het vervullen van de eigen opdracht en het optimaal benutten en versterken van hun kwaliteiten.”
  • Team : “samenwerkingsverbanden stimuleren, tot stand brengen en handhaven in functie van de beoogde doelstellingen.”
 • Durven en kunnen delegeren : “eigen taken en verantwoordelijkheden op duidelijke wijze doorgeven aan de juiste medewerkers, rekening houdend met de interesse, ambities en mogelijkheden van de betrokkenen. De gedelegeerde taken opvolgen”

Wij bieden :

 • een boeiende, uitdagende functie; 38/38 startend, per 1 september 2014
 • een vervangingscontract voor zwangerschap
 • een aangename werksfeer binnen een ervaren team
 • betaling volgens barema

Inlichtingen over deze vacature kan u bekomen bij Fanny Dierick – clusterverantwoordelijke Martin Carels - stafmedewerker personeel.

Schriftelijke sollicitaties zijn tegen 18/08/14 te richten aan : 
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


Hoofdbegeleid(st)er Linde
(38/38)

De Linde biedt begeleiding aan 8 schoolgaande jongeren met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

Kernopdracht :
Als hoofdbegeleider ben je verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen de Linde. Je coördineert de dagelijkse werking op inhoudelijk en praktische vlak.
Vanuit deze leidinggevende functie ben je verantwoordelijk voor een constructieve en permanente werkbegeleiding binnen je team. Je hebt een actieve rol als motivator, stimulator en coach.
Je bent de contactpersoon met andere diensten en houdt toezicht op de administratieve, financiële en agogische processen.
Dit alles onder supervisie van de clusterverantwoordelijke

 • Heb je een sociaal pedagogische opleiding genoten en heb je ervaring binnen het begeleidingswerk van jongeren met een verstandelijke beperking
 • Heb je organisatorische vaardigheden
 • Ben je daadkrachtig en kan je met visie leiding geven
 • Kan je jezelf relativeren
 • Sta je open voor vernieuwingen en kan je hier creatief mee omgaan
 • Ben je ruimdenkend en flexibel
 • Ben je bereid tot avond- en weekendwerk
 • Heb je min. 2 jaar ervaring als begeleidster (leefgroepenwerking of andere)
 • dan ben jij een geschikte kandidaat!

dan ben jij een geschikte kandidaat!

Wij bieden :

 • een vervangingscontract vanaf september 2014
 • betaling volgens barema (maximaal hoofdopvoeder)
 • een vast basisuurrooster
 • een boeiende en uitdagende job in een ervaren team.


Voor bijkomende informatie kan u steeds terecht bij Stockman Goedroen opvoeder-groepschef , Petra Vermandere, clusterverantwoordelijke of Martin Carels - stafmedewerker personeel.

Schriftelijke sollicitaties worden ingewacht tegen 11/8 bij : 
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


Hoofdopvoed(st)er Voor het Paviljoentje
(36/38)

Het paviljoentje is een leefgroep waar 8 kinderen en jongeren met een ernstige verstandelijke beperking en autisme verblijven.
Door hun specifieke zorgvraag hebben ze nood aan een aangepaste omgeving en een heel specifieke begeleidingsstijl.
Het bieden van duidelijkheid, zekerheid vormt een belangrijk aspect in de benadering.
Kernopdracht : Is in nauwe samenwerking met de clusterverantwoordelijke mee verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen de leefgroep. Coördineert hierbij de dagdagelijkse werking.

Functie-inhoud :

 • Mee werken als opvoeder in continu systeem
 • Ondersteunen van de teamwerking i.f.v. het realiseren van een kwaliteitsvolle dienstverlening
 • Ondersteunen van de medewerkers via werkbegeleiding
 • Bijdragen tot de opmaak, de uitvoering, opvolging, bijsturing van doelstellingen binnen de leefgroep
 • Coördineren van de leefgroepgebonden administratieve processen
 • Toezien op het zorgzaam omgaan met middelen en materiaal. Ordelijk zijn is een vereiste.
  We zoeken iemand die naast de omschreven competenties (cfr. boven) ook beschikt over bijkomende vaardigheden en attitudes nl.
 • Organiseren: “op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om bepaalde doelen te bereiken”
 • Resultaatsgericht handelen: “handelingen en besluiten richten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten”
 • Durven en kunnen delegeren : “eigen taken en verantwoordelijkheden op duidelijke wijze doorgeven aan de juiste medewerkers, rekening houdend met de interesse, ambities en mogelijkheden van de betrokkenen. De gedelegeerde taken opvolgen”
 • In de begeleiding kunnen omgaan met ernstige gedragsproblemen van de cliënt
 • Minimum 2 jaar ervaring als begeleid(st)er (leefgroepenwerking of andere settings)

Wij bieden :

 • een contract van één jaar, met kans op verdere tewerkstelling:
  te starten op 1 september 2014
 • een boeiende, uitdagende functie;
 • een aangename werksfeer binnen een ervaren team
 • betaling volgens barema

Inlichtingen over deze vacature kan u bekomen bij Petra Vermandere– opvoeder-groepchef of
Martin Carels – stafmedewerker personeel

Schriftelijke sollicitaties worden ingewacht tegen 11/08/14 bij :
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


BEGELEID(ST)ER voor de Anjelier
(28,5/38)

De Anjelier is een leefgroep waar 10 volwassenen met een diep verstandelijke beperking wonen.
Het is een heterogene groep: mensen met een psychiatrische problematiek en een grote nood aan verzorging.
Hun zorgvragen zijn individueel erg verschillend. Je hebt oog voor deze verschillen en biedt hen de gepaste ondersteuning en begeleiding mbt wonen, hobby’s, communicatie, contacten en relaties, gezondheid, ……. , toekomst.
Naast het bieden van huiselijkheid, geborgenheid, veiligheid en een aangepaste dagbesteding zijn het ondersteunen van het relatienetwerk en het emancipatorisch handelen belangrijke accenten in de begeleiding.
Dit alles gebeurt in samenwerking met het zorgdragend team.

Wij zoeken een medewerker die :

 • een sociaal-pedagogisch diploma heeft en bij voorkeur ook ervaring heeft in leefgroepswerk.
 • er bewuste voor kiest om deze doelgroep te begeleiden
 • beschikt over specifieke kennis (of bereid is deze op korte termijn te verwerven)
  w.b:
  ° de visie van Jacques Heijkoop
  ° de visie van Dösen
 • zich goed kan verplaatsen in de leef- en denkwereld van de bewoners
 • vertrekt vanuit de mogelijkheden van de bewoners
 • creatief is en zoekt naar een aantrekkelijk en dagelijks aanbod van dagbesteding voor elke bewoner.
 • voldoende doorzettingsvermogen heeft, kan relativeren, zin voor humor heeft, die spontaan is, en hiermee een constructieve bijdrage kan leveren aan een goede multidisciplinaire samenwerking
 • over de eigen wijze van begeleiden kan reflecteren en communiceren met collega’s

Wij bieden :

 • een boeiende functie
 • een aangename werksfeer (binnen een gemotiveerd zorgdragend team)
 • betaling volgens barema
 • een deeltijds 28.5/38 basiscontract bepaalde duur voorlopig t.e.m. 31/08/14 met kans op verlenging, voor 1 jaar

Inlichtingen omtrent deze vacature kunnen bekomen worden bij :
Sofia Van Poucke – opvoeder-groepschef of Martin Carels – stafmedewerker personeel

Schriftelijke sollicitaties voor 18 april 2014 te richten aan :
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


VERPLEEGKUNDIGE
(deeltijds vervangingscontract)

die op zoek is naar een nieuwe professionele uitdaging in een boeiende en aangename werkomgeving.

Onder supervisie van de huisarts bent u binnen de medische dienst samen met alle collega’s verpleegkundigen, mee-verantwoordelijk voor :

 • Medische begeleiding en opvolging van de bewoners
 • Coördineren van consultaties intern en extern
 • Opvolging en bestelling van medicatie
 • De eerste hulp bij ongevallen

Wij verwachten :

 • interesse in het werken met mensen met een verstandelijke beperking.
 • een positieve ingesteldheid, gekenmerkt door een groot aanpassings- en inlevingsvermogen,
 • probleemoplossend (planmatig, systematisch,…) én zelfstandig kunnen handelen
 • leerbereidheid
 • communicatievaardigheden i.f.v. doorgeven informatie,
 • administratieve vaardigheden, basiskennis informatica i.f.v. bijhouden medische dossiers…én organisatietalent
 • een diploma verpleegkunde
 • bereidheid om mee de weekendpermanentie te verzorgen (1 op 8, van 8.30 tot 15.00)

Wij bieden :

 • vervangingscontract (26.6/38) voor moederschapsbescherming en bevallingsrust
 • eventueel mogelijkheid om tijdelijk bijkomende uren te presteren (ter vervanging van een zieke collega)
 • vast uurrooster (diensten liggen tussen 7.30 en 21.30)
 • betaling volgens barema + vergoeding voor extra prestaties
 • een aangename en boeiende job met veel verantwoordelijkheid en afwisseling


Heeft u interesse of vragen, neem dan gerust contact op met
Martin Carels - stafmedewerker personeel.

Schriftelijke sollicitaties worden tegen 30/06/14 ingewacht bij : 
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be


Gemotiveerde en deskundige 
OPVOEDERS / BEGELEIDERS

Kerntaak :
Samen met collega's staat u in voor de begeleiding en de verzorging van de bewoners van een leefgroep, gestuurd door het individueel handelingsplan, met het oog op het algemeen welbevinden van iedere bewoner, het ontplooien van de eigen mogelijkheden en het tegemoetkomen aan zijn of haar persoonlijke noden

Wij vragen :

 • Geïnteresseerd in het werken met mensen met een verstandelijke handicap
 • Bij voorkeur een pedagogisch diploma
 • Christelijke inspiratie
 • Beschikken over een aantal huishoudelijk, verzorgende en pedagogische vaardigheden
 • Een positieve grondhouding ondermeer gekenmerkt door soepelheid, een groot aanpassings- en inlevingsvermogen, echtheid, dynamiek en hartelijheid
 • Zelfstandig en in team kunnen werken
 • Leerbereidheid

Wij bieden :

 • Voltijdse en deeltijdse interimbetrekkingen, vervangingscontracten of bepaalde duur
 • Een boeiende, uitdagende en afwissselende job
 • Een aangename werkomgeving
 • Ondersteuning en opleidingskansen
 • Een vast basisuurrooster
 • Betaling volgens barema

Inlichtingen omtrent deze vacature kunnen bekomen worden bij
bij Martin Carels - stafmedewerker personeel.

Schriftelijke sollicitaties zijn zo spoedig mogelijk te richten aan : 
Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 - fax 09/372.86.14 - e-mail:info@dvcdetriangel.be

Meer info:

Wil u informatie over bestaande vacatures dan kan u gerust contact opnemen met Martin Carels, stafmedewerker personeel, telefoon 09/372.86.11, fax 09/372.86.14, of mailto:martin.carels@dvcdetriangel.be.

De selectieprocedure is als volgt:

Opsturen sollicitatiebrief + C.V. naar Molendreef 16 - 9920 Lovendegem t.a.v. Martin Carels.
Personen die beantwoorden aan de voorwaarden krijgen van ons een sollicitatieformulier toegestuurd en worden uitgenodigd voor minimaal twee gesprekken met o.a. de stafmedewerker personeel en de betrokken leidinggevenden of coördinatoren.

De laatste stap is een gesprek met de directie.