Receptiemedewerker als bijverdienste
|

  Jobinhoud en profiel: Als medewerk(st)er van de receptie sta je in voor een vriendelijk en deskundig onthaal van iedereen die op onze dienstverlening een beroep doet en bij ons op bezoek komt. Wij zijn op zoek naar een collega die: bereid is om ongeveer 1 dienst per week te werken interesse heeft in het werken in een voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking de doelstellingen en missie van onze voorziening uitstraalt bij een eerste contact beschikt over een diploma secundair onderwijs klantvriendelijk, … Lees verder …

Receptiemedewerker tijdens weekends en schoolvakanties
|

Jobinhoud en profiel: Als medewerk(st)er van de receptie sta je in voor een vriendelijk en deskundig onthaal van iedereen die op onze dienstverlening een beroep doet of bij ons op bezoek komt. Wij zijn op zoek naar twee collega’s die bereid zijn om vooral in het weekend te werken; interesse hebben in het werken in een voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking; de doelstellingen en missie van onze voorziening kunnen uitstralen bij een eerste contact; beschikken over een diploma … Lees verder …

Medewerk(st)er poetsdienst
|

Jobtime 28,5/38 Als medewerk(st)er van de poetsdienst ben je verantwoordelijk voor het poetsen van de leefomgeving van de bewoners of de burelen van het hoofdgebouw.   Wij zijn op zoek naar een collega die: interesse heeft in het werken in een voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking onmiddellijk in dienst kan treden oog heeft voor orde en netheid kan organiseren (koffie zetten, vergaderzalen voorbereiden…) zelfstandig kan werken, maar ook gericht is op samenwerking flexibel is in het opnemen van … Lees verder …

Begeleid(st)er Voetbalstraat 42/44
|

Jobtime 38/38 Ondersteunen van 11 volwassenen met een ernstig tot diep verstandelijke beperking, die per 5 of 6 cliënten verblijven in 2 aanpalende gedecentraliseerde woningen. Een aantal van hen hebben een bijkomende medische en/of motorische  zorgvraag. De ondersteuning gebeurt op alle vlakken van het dagelijks leven. Het accent van de werking binnen deze leefgroep ligt op verzorging, maaltijden, basale activiteiten, … op maat en tempo van de cliënten. Daarnaast zijn het bieden van huiselijkheid, geborgenheid, veiligheid en het gezinsgericht en … Lees verder …

Begeleid(st)er Kinkhoorn
|

30/38 Jobinhoud De Kinkhoorn is een woning voor 9 ouder wordende en bejaarde personen met een verstandelijke beperking. Hun zorg- en levensvragen zijn individueel erg verschillend. We verwachten van de medewerkers dat ze oog hebben voor deze verschillen en hen de gepaste ondersteuning en begeleiding bieden m.b.t wonen, hobby’s, communicatie, contacten en relaties, gezondheid, … , toekomst. Het ondersteunen van het relatienetwerk en het emancipatorisch handelen zijn, naast het juiste gewicht geven aan de impact van het oud(er) worden op … Lees verder …

Deskundige voor de dienst Pedagogisch Inhoudelijke ONdersteuning (PION)
|

19/38 Jobinhoud Als orthopedagoog/psycholoog zorg je vanuit je deskundigheid voor de inhoudelijke ondersteuning en coaching van medewerkers met het oog op een kwalitatieve zorg voor de (ouder wordende) cliënt. Je hebt tevens een adviserende rol ten aanzien van het beleid.   Werkdomeinen: Observatie, beeldvorming en formuleren van agogisch advies voor mensen met een verstandelijke beperking. Coaching/procesbegeleiding van ondersteuningstrajecten, in nauwe samenwerking met de clusterverantwoordelijke en aandachtsbegeleider. Organiseren en geven van vorming. Algemene maatschappelijke tendensen m.b.t. personen met een verstandelijke beperking … Lees verder …

Begeleid(st)er Zilverspar
|

28.5/38 De zilverspar biedt begeleiding aan 9 volwassenen met een matig tot diep verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen omwille van psychische en/of emotionele problemen.   Klemtoon binnen de werking: Zorg op maat: zoeken naar de fragiele en steeds wisselende balans tussen kunnen en aankunnen. Consequentie en duidelijkheid als basis voor een warm woonklimaat. De Zilverspar als veilige baken om op adem te komen en het leven rondom beter aan te kunnen. Het bieden van gepaste sturing en op neutrale wijze … Lees verder …

Begeleid(st)er Zonnehuis
|

28.5/38 Het Zonnehuis is een woongroep waar 8 volwassenen met een diep/ ernstig verstandelijke beperking verblijven. Het is een heterogene groep: met mensen met een hoge nood aan verzorging,  mensen met autisme, mensen met een psychiatrische problematiek, mensen die het soms moeilijk hebben met zichzelf,… De groep evolueert steeds verder naar een leefgroep voor mensen met gedrags- en emotionele problemen. Hun zorg- en levensvragen zijn heel uiteenlopend: U biedt hen de gepaste ondersteuning en begeleiding bij hun individuele noden m.b.t. … Lees verder …