Labierint is het driemaandelijks tijdschrift van de Triangel. Via Labierint brengen we ouders, broers, zussen, vrijwilligers,.. op de hoogte van het reilen en zeilen in de Triangel; dit aan de hand van leuke artikels en bijhorende foto’s.

Je vindt er ook een overzicht van de meest recente beleidsinformatie en een verslag van de vergadering van de gebruikersraad.

Een abonnement op Labierint kost 12 euro per jaar. U kan zich abonneren via Griet De Waele.

Kaft Labierint