Op deze pagina stellen wij u onze vormingsfolder voor.
Deze geeft een overzicht van het vormingsaanbod binnen de Triangel voor het werkjaar 2017-2018.

De PION (De Pedagogische Inhoudelijke Ondersteuners) stelt het vormingsaanbod jaarlijks samen, op basis van wat er leeft binnen de organisatie.

Medewerkers van de Triangel, ouders en medewerkers van externe organisaties kunnen zich inschrijven voor deze vormingen.

Voor verder informatie kan je terecht bij Anne Van den Hove

 

Download de folder hier: VTO-folder 2017-2018

 

Tip: ook andere organisaties zoals ‘Gezin en Handicap’ bieden interessante vormingsmomenten aan.

VTO-Folder