Hoofdbegeleid(st)er Molendreef 69

32,5/38  Jobinhoud: Molendreef 69 is een leefgroep met 8 schoolgaande jongeren met een matige verstandelijke beperking en bijkomende problematieken zoals autisme of een GES-problematiek. Klemtonen binnen de werking zijn ontwikkelingsgericht werken in samenwerking met alle betrokkenen, het aanbieden van gevarieerde buitenschoolse activiteiten en het werken ifv een optimale integratie in de maatschappij. Kernopdracht :  Als hoofdbegeleider ben je verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen de leefgroep. Je coördineert de dagelijkse werking op inhoudelijk en praktisch vlak. Vanuit deze … Lees verder …

Medewerk(st)er keuken/kok

20/38 Jobinhoud: Als medewerk(st)er/hulpkok/kok van de keuken ben je mee verantwoordelijk voor de bereiding van gevarieerde, evenwichtige en kwaliteitsvolle maaltijden in een grootkeuken. Je biedt ondersteuning bij de bereiding van de maaltijden, van voorbereiding tot afwerking. Je doet dit in veilige en strikt hygiënische omstandigheden. Onze nieuwe collega: heeft interesse in het werken in een voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Is gericht op samenwerking, maar kan ook zelfstandig werken, kan het werk goed organiseren en werkt doelgericht én … Lees verder …

Begeleid(st)er Vliering

19/38 Onbepaalde duur + 10u bepaalde duur Jobinhoud: De Vliering is een leefgroep waar 10 schoolgaande jongeren met een licht tot matig verstandelijke beperking  en uitgesproken gedrags- en emotionele stoornissen samen leven. Vanuit hun problematiek vragen deze jongeren een veilige en duidelijke aanpak. Vertrekkende vanuit een vertrouwensrelatie tussen bewoner en begeleider is het steeds zoeken naar een evenwicht tussen het kunnen bieden van een gestructureerde en rustgevende leefomgeving enerzijds en een actieve, dynamische en warme omgeving anderzijds. Wij zoeken een … Lees verder …

Hoofdbegeleid(st)er Cocon

38/38 Jobinhoud: Als begeleider ben je mee verantwoordelijk voor het begeleiden van 9 volwassenen met een ernstig tot diep verstandelijke beperking en een bijkomende medische zorgvraag. Je staat in voor de ondersteuning van alle aspecten van het dagelijks leven o.a. aangename verzorgings- en maaltijdsituaties creëren en zinvolle dagbesteding aanbieden. Het accent binnen de leefgroep ligt op het creëren van een huiselijke en rustige sfeer. Kernopdracht : Als hoofdbegeleider ben je verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen de leefgroep. … Lees verder …

Begeleid(st)er Huis 31

34,5/38 Jobinhoud: Huis 31 is leefgroep waar 9 jong volwassenen met een matig tot licht verstandelijke beperking en bijkomende problematieken zoals ASS en GES  samenwonen. De werking in Huis 31 is opgebouwd rond volgende pijlers: Innerlijke rust Veiligheid Stabiliteit Duidelijkheid Aanbieden van zinvolle dagbesteding zoals bv mee instaan voor de huishoudelijke taken, samen de tuin onderhouden,… Deze pijlers geven wij vorm door: een consequente begeleidingsstijl te hanteren die duidelijkheid en houvast geeft aan de cliënten. Tegemoet te komen aan de … Lees verder …

Begeleid(st)er Tuimelaar

28.5-38/38  De Tuimelaar is een huis in de rij waar ondersteuning geboden wordt aan schoolgaande kinderen en jongeren met een licht tot matig verstandelijke beperking die gebruik maken van de modules verblijf en/of schoolaanvullende dagopvang. De werking is vooral een groepswerking waarbij sterk ingezet wordt op individuele noden. De  klemtoon ligt op : het leren samenleven, invullen vrije tijd, deelnemen aan dagelijks leven, afstemmen met ouders, therapeuten,  school en ontwikkelingsgericht werken. Het is een dynamische werking met veel afwisseling en … Lees verder …

Begeleid(st)er Mirabel

38/38  De Mirabel is een leefgroep waar 10 ‘ouder wordende’ cliënten met een diep verstandelijke beperking wonen. Hun ondersteuningsnoden en -behoeften zijn individueel erg verschillend. Je hebt oog voor deze diversiteit en biedt hen de gepaste ondersteuning en begeleiding m.b.t. wonen, hobby’s, communicatie, contacten en relaties, gezondheid,  ……. , toekomst. Naast het bieden van huiselijkheid, geborgenheid, veiligheid, de nodige structuur en een aangepaste dagbesteding zijn het ondersteunen van het relatienetwerk en het emancipatorisch handelen belangrijke accenten in de werking. Wij … Lees verder …

Medewerk(st)er Technische Dienst

19/38 Wij zijn op zoek naar een collega die : Instaat voor de interne verdeling van verbruiksgoederen en levensmiddelen. Meehelpt  met  het onderhoud van de infrastructuur en indien nodig ook herstelt (sanitair, platte daken, buitenspeeltuigen enz. .) Meehelpt met diverse kleine klusjes: schilderwerken, verhuizingen, aanpassingen aan het sanitair, elektriciteitswerken, metselwerken enz. . Inspringt bij de distributieopdracht: ophalen van de was in verschillende leefgroepen, ophalen van de vuilniszakken en verdelen van de eetcontainers. Kan meedraaien in een beurtrolsysteem voor weekenddiensten bij … Lees verder …

Inclusieve woonprojecten /De Pinte Vlinderbegeleid(st)er

Onbepaalde duur 19-25/38 Jobinhoud: Voel je het kriebelen om aan de slag te gaan in 2 inclusieve woonprojecten (op wandelafstand van elkaar)? Dan is deze job zeker iets voor jou!  Midden in het centrum van De Pinte vind je Home Thaleia (hedendaagse woonst voor 16 bewoners met een licht/matig verstandelijke beperking) en het Kalliope-huis (nieuw woonproject voor 7 bewoners, gelegen in een residentiële verkaveling): 2 huizen waar iedereen in zijn waarde wordt gelaten en zichzelf kan zijn. Bewoners en cliënten … Lees verder …

Begeleid(st)er Libel

Bepaalde duur 38/38 Jobinhoud: De Libel is een leefgroep waar 21 volwassenen met een licht tot ernstig verstandelijke beperking  en gedrags- en emotionele stoornissen samen leven. Vanuit hun problematiek vragen deze mensen een veilige en duidelijke  aanpak. Vertrekkende vanuit een vertrouwensrelatie tussen bewoner en begeleider is het steeds zoeken naar een evenwicht tussen het kunnen bieden van een gestructureerde  en rustgevende leefomgeving enerzijds en een actieve, dynamische en warme omgeving anderzijds. Naast de leefgroepswerking zorgen de begeleiders voor het dagbestedingsaanbod … Lees verder …

1 2