Homepage » Vacatures » Begeleid(st)er Molendreef 69

Begeleid(st)er Molendreef 69

Uren 25/38

Jobinhoud:

In Molendreef 69 verblijven 8 schoolgaande jongeren met een matige/ernstige verstandelijke beperking en bijkomende problematieken zoals autisme en/of een GES-problematiek. De leefgroep is een ‘huis in de straat’, waar huiselijkheid voorop staat met alles dat daarbij hoort: zinvolle dagbesteding, begeleiding op maat, verzorgen van huisdieren, tuinwerk, vrijetijdsbeleving. Daarnaast zetten we in op belangrijke thema’s binnen het opgroeien: zelfstandigheid, weerbaarheid, interesses en hobby’s, seksualiteitsbeleving, waarden en normen,… We werken nauw samen met het netwerk, de school, therapeuten, en het bredere begeleidingsteam om tegemoet te komen aan de zorgvraag van onze jongeren.  

Wij zoeken een medewerker die:
 • Interesse in en motivatie heeft om te werken met mensen met een matig/ernstige verstandelijke beperking
 • Structuur en begrenzing kan aangeven en dit ziet als begeleidingsstrategie en niet als doel.
 • Voldoende weerbaarheid heeft en adequaat kan (leren) omgaan met conflictsituaties of crisismomenten
 • Gericht is op een intensieve, positieve en eerlijke samenwerking
 • Over een gezonde dosis humor beschikt
 • Beschikt over een groot inlevings- en doorzettingsvermogen,
 • In de werkrelatie blijk geeft van dynamiek, relativering en echtheid
 • Openstaan voor een samenwerking met een leefgroep uit dezelfde clustergroep (MFC1), en dit vooral in het weekend.
 • Flexibel is wat betreft de uurregeling en bereid is tot avond- en weekendwerk (1 weekend op 4 weken). Sporadisch wordt er gevraagd om een slapende waak te werken, in eigen leefgroep.
 • Bewust kiest voor een deeltijdse functie

 

Wij bieden:
 • een contract van bepaalde duur 25/38 vanaf 01/09/2021 tot eind oktober 2021 met kans op verlenging
 • betaling volgens barema (maximaal Opvoeder klasse 1)
 • een vast basisuurrooster
 • een boeiende en uitdagende job in een ervaren team.

Vragen? Neem contact op op met Thomas Bastiaen clusterverantwoordelijke, tel. 09 372 86 11

Kandidaat? Stuur jouw cv en motivatiebrief voor 31/08/2021 naar: Ria De Keyser – algemeen directeur Dienstverleningscentrum De Triangel Molendreef 16 – 9920 Lievegem

Of via mail: info@dvcdetriangel.be