Homepage » Vacatures » Begeleid(st)er Reiger

Begeleid(st)er Reiger

Bepaalde duur 19/38

In augustus 2021 startte de leefgroep “De Reiger” in de MFC-werking van De Triangel met een geheel nieuw team en een opnieuw samengestelde groep van zeven jongeren met een ernstige verstandelijke beperking en autisme. De combinatie van een lage ontwikkelingsleeftijd en autisme maakt hen heel kwetsbaar. Hierdoor is het belangrijk om voortdurend het evenwicht te bewaken in de begeleiding, afgestemd op hun noden aan veiligheid, nabijheid, genegenheid en duidelijkheid. In de werking ligt de nadruk op vier pijlers: normalisatie en betekenisvolle daginvulling, eenvoud – duidelijkheid – structuur, vertrouwen en basisveiligheid, en een individuele begeleiding waar nodig maar ook groepsbegeleiding waar mogelijk.  

 

Wat verwachten wij van jou:
 • een sociaal pedagogisch diploma,
 • een bewuste keuze voor het werken met kinderen met een ernstig verstandelijke beperking en autisme,
 • ervaring met de doelgroep is een pluspunt,
 • een neutrale maar sensitief-responsieve begeleidingsstijl,
 • gedragsproblemen of het uitblijven ervan zien als betekenisvol gedrag,
 • een rots in de branding met voldoende weerbaarheid en adequate omgang met conflictsituaties of crisismomenten. Je kan steeds opnieuw beginnen,
 • een zoekende, creatieve en inventieve geest met een gezonde dosis humor,
 • sterk in open communicatie en reflectie : eigen begeleiding bespreekbaar stellen,
 • zelfstandigheid maar ook een constructieve bijdrage in de multidisciplinaire werking,
 • ervaring in het omgaan met ouders/familie/netwerk van personen met een beperking.

 

Wat mag jij van ons verwachten:
 • een contract bepaalde duur (tot 31/12/2022) van 19u per week,
 • indiensttreding: zo snel mogelijk,
 • betaling volgens barema PC 319.01,
 • een vast basisuurrooster, met vroeg- en laatdiensten, weekenddiensten,
 • een boeiende en uitdagende job met veel afwisseling,
 • intensieve ondersteunings- en opleidingskansen.

Vragen? Neem contact op met Karel Van Wilderode, clusterverantwoordelijke “Reiger”; 09 372 86 11

Kandidaat? Stuur jouw cv en motivatiebrief ten laatste op 31 december 2021 naar: Ria De Keyser – algemeen directeur Dienstverleningscentrum De Triangel Molendreef 16 – 9920 Lievegem Of via mail: info@dvcdetriangel.be