Begeleid(st)er Klaverblad 3

Onbepaalde duur | 28,5/38 Als begeleid(st)er ben je mee verantwoordelijk voor het begeleiden van negen volwassenen met een ernstig tot diep verstandelijke beperking en bijkomende medische zorgvraag. Je staat in voor de ondersteuning van alle aspecten van het dagelijks leven o.a. het creëren van aangename verzorgings- en maaltijdsituaties, …  Een belangrijke pijler binnen de werking is het aanbieden van dagbesteding op maat van de cliënt, dit zowel op individueel als groepsgericht vlak.   Wij zoeken een medewerker die: ervaring heeft … Lees verder …

Nachtwaker

Bepaalde duur | 17,75/38 Jobinhoud: Verzorgen van de nachtelijke permanentie en bieden van beperkte administratieve ondersteuning (tussen 21u00 en 7u30); dit is mee toezien op en het garanderen van de veiligheid van de bewoners, de medewerkers, de infrastructuur en de gebouwen.   Wij zijn op zoek naar een collega die: beschikt over een diploma secundair onderwijs een sterk verantwoordelijkheidsgevoel heeft zelfstandig kan werken en beslissingen durft nemen flexibel is ingesteld ervaring met nachtwerk is een pluspunt interesse heeft in het … Lees verder …

Begeleid(st)er Klaverblad 3

Bepaalde duur | 25/38 Als begeleid(st)er ben je mee verantwoordelijk voor het begeleiden van negen volwassenen met een ernstig tot diep verstandelijke beperking en bijkomende medische zorgvraag. Je staat in voor de ondersteuning van alle aspecten van het dagelijks leven o.a. het creëren van aangename verzorgings- en maaltijdsituaties,…  Een belangrijke pijler binnen de werking is het aanbieden van dagbesteding op maat van de cliënt, dit zowel op individueel als groepsgericht vlak.   Wij zoeken een medewerker die: ervaring heeft in … Lees verder …

Begeleid(st)er Tuimelaar

Bepaalde duur | 28,5/38 In de Tuimelaar (multigroep en buitenhuis) verblijven negen kinderen en jongeren met een matig tot licht verstandelijke beperking. De werking is vooral een groepswerking waarbij sterk ingezet wordt op individuele noden. De klemtoon ligt op: ontwikkelingsgericht werken, het leren wonen in een huis in de straat, invullen van vrije tijd, aanleren en versterken van sociale vaardigheden, deelnemen aan het dagelijks leven in het dorp en omstreken; afstemmen met ouders, therapeuten, school. Het is een dynamische werking … Lees verder …

Begeleid(st)er Voetbalstraat 46/48

Bepaalde duur (vervangingscontract) | 19u/38 In de leefgroep ‘Voetbalstraat 46/48’ verblijven 10 volwassenen met een ernstig verstandelijke beperking met veelal een autismespectrumstoornis. De jongste bewoner is 35 jaar, de oudste 54. Door de uiteenlopende persoonlijkheden zijn hun zorgvragen dan ook telkens anders. Sommigen worden individueel begeleid, anderen in kleine groep. De dagelijkse ondersteuning bestaat, naast het begeleiden van maaltijden en de algemene verzorging, uit het aanbieden van een gevarieerd vrijetijdsaanbod waarin een evenwicht tussen spanning en ontspanning centraal staat.  Overdag … Lees verder …

Activiteitenbegeleid(st)er Voetbalstraat 42/44

Bepaalde duur (vervangingscontract) | 19/38 Voetbalstraat 42/44 biedt ondersteuning aan 11 volwassenen met een ernstig tot diep verstandelijke beperking, die per vijf of zes cliënten verblijven in twee aanpalende gedecentraliseerde woningen. Een aantal van hen hebben een bijkomende medische en/of motorische zorgvraag. De ondersteuning gebeurt op alle vlakken van het dagelijks leven. Het accent van de werking binnen deze leefgroep ligt op verzorging, maaltijden, basale activiteiten, … op maat en tempo van de cliënten. Daarnaast zijn het bieden van huiselijkheid, … Lees verder …

Begeleid(st)er Ceder

Bepaalde duur | 38/38 De Ceder is een GES+-leefgroep waar 13 jongeren en jongvolwassenen met een licht tot matig verstandelijke beperking  en  zware gedrags- en emotionele stoornissen samen leven. Vanuit hun problematiek vragen deze jongeren een veilige en duidelijke  aanpak. Vertrekkende vanuit een vertrouwensrelatie tussen bewoner en begeleider is het steeds zoeken naar een evenwicht tussen het kunnen bieden van een gestructureerde  en rustgevende leefomgeving enerzijds en een actieve, dynamische en warme omgeving anderzijds. Naast de leefgroepswerking zorgen de begeleiders … Lees verder …

Begeleid(st)er, Liaan

Bepaalde duur | 28,5/38 In juni 2021 start de leefgroep ‘Liaan’ in onze nieuwbouw met een geheel nieuw team en een opnieuw samengestelde groep van acht jongvolwassen cliënten met een ernstige verstandelijke beperking en autisme. De combinatie van een lage ontwikkelingsleeftijd en autisme maakt hen heel kwetsbaar. Hierdoor is het belangrijk om voortdurend het evenwicht te bewaken in de begeleiding, afgestemd op hun noden aan veiligheid, nabijheid, genegenheid en duidelijkheid. In de werking ligt de nadruk op vier pijlers: normalisatie … Lees verder …

Begeleid(st)er, Liaan

Bepaalde duur | 25/38 In juni 2021 start de leefgroep ‘Liaan’ in onze nieuwbouw met een geheel nieuw team en een opnieuw samengestelde groep van acht jongvolwassen cliënten met een ernstige verstandelijke beperking en autisme. De combinatie van een lage ontwikkelingsleeftijd en autisme maakt hen heel kwetsbaar. Hierdoor is het belangrijk om voortdurend het evenwicht te bewaken in de begeleiding, afgestemd op hun noden aan veiligheid, nabijheid, genegenheid en duidelijkheid. In de werking ligt de nadruk op vier pijlers : … Lees verder …

Begeleid(st)er Anemoon

Bepaalde duur | 33/38 De Anemoon is een leefgroep waar negen cliënten verblijven met een matig tot ernstig verstandelijke beperking (al dan niet met een bijkomende beperking). Hun ondersteuningsnoden en -behoeften zijn individueel erg verschillend. In de Anemoon is er een groepsgerichte werking waar individuele accenten gelegd worden. De dagelijkse ondersteuning bestaat uit het begeleiden van de algemene verzorging, maaltijden, activiteiten, vrije tijd, contacten en relaties. Naast het bieden van huiselijkheid, geborgenheid, veiligheid, de nodige structuur en een aangepaste dagbesteding, … Lees verder …

1 2