enthousiaste KINDERVERZORG(ST)ER
|

School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs de Triangel zoekt enthousiaste KINDERVERZORG(ST)ER   Kernopdracht : Ondersteuning en hulp bieden bij de middagbegeleiding van onze externe leerlingen Individuele ondersteuning en algemene ondersteuning in de verschillende klasgroepen Vereisten : Vereist diploma: HSBO begeleider in de kinderopvang, buitenschoolse opvang HSBO kinderverzorging, kinderzorg Brevet van kinderverzorger(ster) Je hebt interesse in het werken met jongeren met een verstandelijke beperking en/of motorische beperking en met jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen. Ervaring in het (buitengewoon) onderwijs is een … Lees verder …

Enthousiaste en deskundige LEERKRACHT
|

School voor Buitengewoon Onderwijs de Triangel zoekt enthousiaste en deskundige LEERKRACHT voor type 3 * en type 2 **   Kerntaak : Je staat samen met collega’s in voor begeleiding van en onderwijs aan kinderen met een (rand)normale begaafdheid en gedrags-en emotionele stoornis* en voor leerlingen met een verstandelijke beperking**. In deze begeleiding staan 3 pijlers voorop : rust, stabiliteit en veiligheid.  Deze vormen de noodzakelijke basis om te komen tot onderwijs en vorming op maat. Zo bieden we de … Lees verder …

Deskundige voor de dienst Pedagogisch InhoudelijkeONdersteuning (PION)
|

19/38 Jobinhoud: Als orthopedagoog of psycholoog zorg je vanuit je deskundigheid voor de inhoudelijke ondersteuning en coaching van medewerkers met het oog op een kwalitatieve zorg voor de (ouder wordende) cliënt. Je hebt tevens een adviserende rol ten aanzien van het beleid.   Werkdomeinen: Observatie en beeldvorming van en formuleren van agogisch advies voormensen met een verstandelijke beperking. Coaching/procesbegeleiding van ondersteuningstrajecten, in nauwe samenwerking met de clusterverantwoordelijke, de aandachtsbegeleider het multidisciplinair team en het netwerk. Organiseren en geven van vorming. … Lees verder …

Begeleid(st)er Voetbalstraat 46/48
|

19/38 In de Voetbalstraat 46/48 verblijven 11 volwassenen met een ernstig verstandelijke beperking. De jongste is 26 jaar, de oudste 51. De meesten hebben een autismespectrumstoornis. Het zijn volwassenen met uiteenlopende persoonlijkheden en hun zorgvragen zijn dan ook telkens anders. De dagelijkse ondersteuning bestaat uit het begeleiden van maaltijden, vrije tijd en algemene verzorging.  Daarnaast worden ze gestimuleerd op het vlak van communicatie en zelfredzaamheid.  De communicatie verloopt hoofdzakelijk via gesproken taal, SMOG, pictogrammen, gedrag.  Sommigen worden op een individuele … Lees verder …

Begeleid(st)er Pimpernel
|

20/38 Jobinhoud: De Pimpernel is een groep die schoolaanvullende dagopvang biedt aan 6 kinderen met een verstandelijke beperking en autisme. Door hun specifieke zorgvraag hebben ze nood aan een aangepaste omgeving en een specifieke begeleidingsstijl. Het bieden van duidelijkheid, voorspelbaarheid en begrenzing zijn belangrijke pijlers in de werking, evenals het werken met aandachtbegeleiders. De dagelijkse ondersteuning in de pimpernel bestaat uit het begeleiden van de maaltijd, de verzorging, de zelfredzaamheid en de vrije tijd. Er is een nauwe samenwerking met … Lees verder …

Jobstudenten
|

(halftijds en deeltijds) – Juni – juli – augustus – september 2019 Jobinhoud: Als job- of werkstudent werk je in de vakantiemaanden (afgesproken periodes) zowel week- als weekenddiensten. Samen, met een vaste collega, ben je mee verantwoordelijk voor de ondersteuning (verzorging, maaltijden en activiteiten) van volwassenen of kinderen met een verstandelijke beperking in hun vaste leefgroep.   Wij zoeken: Ervaring in het werken met mensen met een beperking (vanuit stages, kampen, …) Minstens 18 jaar zijn + attest Student At … Lees verder …