Medewerk(st)er poetsdienst

Bepaalde duur | 16 à 19/38 Inhoud Als medewerk(st)er van de poetsdienst ben je verantwoordelijk voor het poetsen van de leefomgeving van de bewoners of de burelen van het hoofdgebouw. Wij zoeken iemand die: interesse heeft in het werken in een voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking, onmiddellijk in dienst kan treden, oog heeft voor orde en netheid, zelfstandig kan werken, maar ook gericht is op samenwerking, flexibel is in het opnemen van verschillende taken: zowel binnen de poetsdienst … Lees verder …

Begeleid(st)er Sleidinge

Bepaalde duur | 19/38 Inhoud In de leefgroep ‘Sleidinge’ verblijven 8 jongvolwassenen met een matig tot ernstige verstandelijke beperking, in een gedecentraliseerde werking, te Sleidinge. Overdag gaan zij enkele dagdelen (begeleid) werken in de werkplaats. Daarnaast staat een individuele ondersteuning bij hun zorg- en levensvragen centraal,  m.b.t. wonen, werken, toekomst, vrije tijd, relaties en seksualiteit, gezondheid, etc.  Inspraak, zelfbepaling en participatie zijn bijgevolg niet weg te denken uit deze werking. Er wordt heel sterk samengewerkt met ouders/netwerk, therapeuten, werkplaats en … Lees verder …

Nachtverpleegkundige actieve waak

Bepaalde duur | 19/38 Ben je als verpleegkundige op zoek naar een nieuwe professionele uitdaging in een boeiende en aangename werkomgeving? Dan kan je hiervoor bij ons terecht. Samen met de nachtbegeleiding sta je in voor het verstrekken van de medische zorgen en handelingen ’s nachts bij onze cliënten en ben je medeverantwoordelijk voor hun welbevinden en veiligheid. Daarnaast ben je ook het aanspreekpunt voor de nachtbegeleiding voor (niet)dringende medische interventies tijdens de nacht en krijg je als verpleegkundige de … Lees verder …

Begeleid(st)er Maretak

Onbepaalde duur | 33/38 Jobinhoud: In de maretak wonen negen volwassenen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking en bijkomende problematiek (autisme, gedragsstoornissen, psychische kwetsbaarheid, medisch,….). De pijlers binnen de werking zijn structuur en duidelijkheid bieden, zinvolle dagbesteding aanbieden op maat van de cliënt om zo de innerlijke rust en de draagkracht te vergroten.   Wij zoeken iemand die: consequent kan zijn en een duidelijke/neutrale begeleidingsstijl hanteert, over voldoende relativeringsvermogen en draagkracht beschikt, interesse heeft in het werken met mensen … Lees verder …

Hoofdbegeleid(st)er Linde (MFC)

Bepaalde duur | 38/38 (jobtime bespreekbaar) In de Linde (multigroep) verblijven 8 kinderen en jongeren met een matig tot ernstig verstandelijke beperking. De werking is vooral een groepswerking waarbij sterk ingezet wordt op individuele noden. De  klemtoon ligt op: het leren samenleven, invullen vrije tijd, deelnemen aan dagelijks leven, afstemmen met ouders, therapeuten,  school en ontwikkelingsgericht werken. Het is een dynamische werking met veel afwisseling en uitdagingen. Kerntaak De hoofdbegeleid(st)er is, in nauwe samenwerking met de clusterverantwoordelijke  mee verantwoordelijk voor … Lees verder …

Projectleider administratieve processen

38/38 uur Zorg- en onderwijsgroep de Triangel biedt zorg aan kinderen en volwassenen met een beperking, in de meest diverse ondersteuningsvormen.  De veranderingen in het zorglandschap (denk maar aan de invoering van de persoonsvolgende financiering) en de snelle digitalisering dagen ons uit om onze administratieve processen te analyseren, te stroomlijnen en te optimaliseren. Zoek je graag naar manieren om medewerkerstevredenheid te verhogen door werkprocessen in kaart te brengen, te verbinden en te verbeteren en dit samen met de betrokken diensten? Dan … Lees verder …