Begeleid(st)er Ceder GES+
|

38/38 uur   Jobinhoud: De Ceder is een GES+-leefgroep waar 13 jongeren en jongvolwassenen met een licht tot matig verstandelijke beperking  en  zware gedrags- en emotionele stoornissen samen leven. Vanuit hun problematiek vragen deze jongeren een veilige en duidelijke  aanpak. Vertrekkende vanuit een vertrouwensrelatie tussen bewoner en begeleider is het steeds zoeken naar een evenwicht tussen het kunnen bieden van een gestructureerde  en rustgevende leefomgeving enerzijds en een actieve, dynamische en warme omgeving anderzijds. Naast de leefgroepswerking zorgen de begeleiders … Lees verder …

Hoofdbegeleid(st)er Kinkhoorn
|

38/38 uur Voor een leefgroep voor 9 ouder wordende en bejaarde personen met een verstandelijke beperking. De Kinkhoorn is een woning voor 10 ouder wordende en bejaarde personen met een verstandelijke beperking. Hun zorg- en levensvragen zijn individueel erg verschillend. We verwachten van de medewerkers dat ze oog hebben voor deze verschillen en hen de gepaste ondersteuning en begeleiding bieden m.b.t wonen, hobby’s, communicatie, contacten en relaties, gezondheid, …… , toekomst. Het ondersteunen van het relatienetwerk en het emancipatorisch handelen … Lees verder …

Een enthousiaste en deskundige LERAAR ASV (muziekleerkracht)
|

School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs de Triangel   Kerntaak : Met een groot hart voor jongeren met specifieke noden en vol passie voor het onderwijs zet je je in voor onze school. Samen met een multidisciplinair team van enthousiaste collega’s sta je in voor de vorming en begeleiding van leerlingen met een matig en ernstig mentale handicap: type 2 / opleidingsvorm 1. Je werkt vanuit het individueel handelingsplan met het oog op het algemeen welbevinden en stimulatie van communicatie en … Lees verder …

Clusterverantwoordelijke MFC
|

30,5/38 Als clusterverantwoordelijke coach je 3 teams die woonondersteuning bieden aan kinderen en jongeren met een licht, matig tot ernstig verstandelijke beperking en bijkomende problematieken zoals GES+, GES en ASS.   Jobinhoud: De ondersteuningsnoden en –behoeften van elke cliënt in een breed perspectief plaatsen en streven naar een zo kwaliteitsvol mogelijk resultaat. Vlot coördineren en sturen van ondersteuningsplannen in samenwerking met de cliënten, hun netwerk, hun aandachtsbegeleider, hun leerkrachten en andere interne en externe diensten. Inspireren, motiveren, coachen en aansturen … Lees verder …

Enthousiaste en deskundige LEERKRACHT voor type 3*
|

Kerntaak: Je staat samen met collega’s in voor de begeleiding en onderwijzen aan kinderen met een (rand)normale begaafdheid en gedrags-en/of emotionele stoornis*. In deze begeleiding staan 3 pijlers voorop: rust, veiligheid en stabiliteit. Deze vormen de noodzakelijke basis om te komen tot onderwijs en vorming op maat. Zo bieden we de kinderen ontwikkelingskansen aan die ze daadwerkelijk aankunnen. We zijn een school met een duidelijke visie, waar je binnen een sterk geëngageerd team het verschil maakt!   Wij vragen: Een pedagogisch … Lees verder …

enthousiaste poetsmedewerk(st)er
|

School voor Buitengewoon Onderwijs de Triangel   TAAK Schoonmaken en onderhouden van lokalen waar kinderen en personeel van de school verblijven.   AANBOD tewerkstelling (18/38) in het onderhoud boeiende en afwisselende job in een aangename werkomgeving vast basisuurrooster   GEZOCHT PROFIEL interesse voor het werken in een school voor kinderen met een gedragsstoornis oog voor orde,  netheid en veiligheid soepel wat betreft werkuren onmiddellijk kunnen beginnen fysisch in staat de verwachte taken uit te voeren zelfstandig naar de school komen … Lees verder …

Begeleid(st)er voor multi-groepen
|

Samen met collega’s sta je in voor de begeleiding en de verzorging van de cliënten, Een aantal van hen hebben een bijkomende medische of motorische zorgvraag. De ondersteuning gebeurt op alle vlakken van het dagelijks leven. Het accent van de werking binnen deze leefgroepen ligt op verzorging, maaltijden, basale activiteiten,… op maat en tempo van de cliënten. Daarnaast zijn het bieden van huiselijkheid, geborgenheid, veiligheid en het gezinsgericht en emancipatorisch handelen belangrijke accenten. Er wordt nauw samengewerkt met het netwerk van … Lees verder …