Kinderverzorger 16/32 + begeleider opvang 4/36

voor BuBaO de Triangel Met een groot hart voor kinderen en jongeren met specifieke noden en vol passie voor het onderwijs zet je je in voor de leerlingen van onze school. Samen met een multidisciplinair team van enthousiaste collega’s sta je in voor de vorming en begeleiding van kleuters en lagere schoolleerlingen  met een matig en ernstig mentale beperking: type 2 . Je werkt vanuit het individueel handelingsplan met het oog op het algemeen welbevinden en stimulatie van communicatie en … Lees verder …

Begeleid(st)er Paviljoentje

23/38 uur Jobinhoud Het Paviljoentje is een leefgroep waar 8 jongeren met een ernstige verstandelijke beperking en autisme verblijven. Door hun specifieke zorgvraag hebben ze nood aan een aangepaste omgeving en een specifieke begeleidingsstijl. Het bieden van nabijheid, voorspelbaarheid en begrenzing zijn belangrijke pijlers in de werking. De nadruk ligt op individuele begeleiding en groepsbegeleiding waar het kan, rekening houdend met het emotionele aankunnen. We werken met aandachtsbegeleiders. Elke begeleider in het team is verantwoordelijk voor de opvolging van 1 of … Lees verder …