Homepage » Vacatures » Hoofdbegeleid(st)er Cocon

Hoofdbegeleid(st)er Cocon

38/38

Jobinhoud:

Als begeleider ben je mee verantwoordelijk voor het begeleiden van 9 volwassenen met een ernstig tot diep verstandelijke beperking en een bijkomende medische zorgvraag. Je staat in voor de ondersteuning van alle aspecten van het dagelijks leven o.a. aangename verzorgings- en maaltijdsituaties creëren en zinvolle dagbesteding aanbieden. Het accent binnen de leefgroep ligt op het creëren van een huiselijke en rustige sfeer.

Kernopdracht : Als hoofdbegeleider ben je verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen de leefgroep. Je coördineert de dagelijkse werking op inhoudelijk  en praktisch vlak. Vanuit deze leidinggevende functie ben je verantwoordelijk voor een constructieve en permanente werkbegeleiding binnen je team. Je hebt een actieve rol als motivator, stimulator en coach. Je bent de contactpersoon met andere diensten en houdt toezicht op de administratieve, financiële en agogische processen, dit alles onder supervisie van de clusterverantwoordelijke.

 Wij zoeken een medewerker die:
 • beschikt over een sociaal diploma (bachelor)
 • organisatorisch sterk is en met visie kan leidinggeven
 • ervaring heeft in een leidinggevende functie of de nodige basiscompetenties hiertoe op redelijke termijn kan verwerven
 • Openstaat voor vernieuwing en hier flexibel mee kan omgaan
 • Verzorgingsmomenten en het begeleiden van maaltijden ziet als een vorm van contactname
 • Een basale attitude aanneemt en activiteiten op maat aanbiedt
 • Gericht is op empowerment van de cliënten, enthousiast de rol opneemt van belangenbehartiger en zich openstelt als een betrouwbare partner in contacten met het netwerk
 • Over een groot observatievermogen beschikt
 • Planmatig, gestructureerd en nauwkeurig kan werken en leerbereid is
 • Gericht is op een intensieve en eerlijke samenwerking
 • Een positieve werkattitude heeft, met de nodige dosis humor
 • Bereid is tot avond- en weekendwerk
Wij bieden:
 • een vervangingscontract 38/38 (zwangerschap) , met onmiddellijke ingang
 • betaling volgens barema (maximaal hoofdopvoeder)
 • een vast basisuurrooster
 • een boeiende en uitdagende job in een ervaren team.

Vragen? Neem contact op met Nathalie Huys, clusterverantwoordelijke; 09 372 86 11

Kandidaat? Stuur jouw cv en motivatiebrief voor 24 oktober naar: Ria De Keyser – algemeen directeur Dienstverleningscentrum De Triangel Molendreef 16 – 9920 Lievegem Of via mail: info@dvcdetriangel.be