Homepage » Vacatures » Hoofdbegeleid(st)er Klaverblad 3

Hoofdbegeleid(st)er Klaverblad 3

38/38 uur

Jobinhoud:

Als hoofdbegeleider ben je verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen een leefgroep van 9 volwassenen met een ernstig tot diep verstandelijke beperking en bijkomende medische zorgvraag.  Je coördineert de dagelijkse werking op inhoudelijk  en praktisch vlak. Vanuit deze leidinggevende functie ben je verantwoordelijk voor een constructieve en permanente werkbegeleiding binnen je team. Je hebt een actieve rol als motivator, stimulator en coach. Je bent de contactpersoon met andere diensten en houdt toezicht op de administratieve, financiële en agogische processen, dit alles onder supervisie van de clusterverantwoordelijke. Daarnaast sta je mee in voor de ondersteuning van alle aspecten van het dagelijks leven o.a. aangename verzorgings- en maaltijdsituaties creëren. Een belangrijke pijler binnen de werking is het aanbieden van een dagbesteding op maat van de cliënt, dit zowel op individueel als groepsgericht vlak.

 

Wij zoeken een medewerker die:
 • beschikt over een sociaal diploma (bachelor)
 • organisatorisch sterk is en met visie kan leidinggeven
 • ervaring heeft in een leidinggevende functie of de nodige basiscompetenties hiertoe op redelijke termijn kan verwerven
 • Openstaat voor vernieuwing en hier flexibel mee kan omgaan
 • Verzorgingsmomenten en het begeleiden van maaltijden ziet als een vorm van contactname
 • Een basale attitude aanneemt en activiteiten op maat aanbiedt, kansen ziet en grijpt in kleine dagdagelijkse gebeurtenissen, op een creatieve manier sfeer kan scheppen
 • Gericht is op empowerment van de cliënten, enthousiast de rol opneemt van belangenbehartiger en zich openstelt als een betrouwbare partner in contacten met het netwerk
 • Over een groot observatievermogen beschikt
 • Planmatig, gestructureerd en nauwkeurig kan werken en leerbereid is
 • Gericht is op een intensieve en eerlijke samenwerking
 • Een positieve werkattitude heeft, met de nodige dosis humor
 • Bereid is tot avond- en weekendwerk

 

Wij bieden:
 • Een vervangingscontract (zwangerschap) vanaf 1 september 2020
 • Een boeiende, uitdagende en afwisselende job
 • Een aangename werkomgeving
 • Ondersteuning en opleidingskansen
 • Een basisuurrooster volgens een 4-wekensysteem (inclusief avond- en weekenddiensten)
 • Betaling volgens barema (max . hoofdopvoeder)

Vragen? Neem contact op met Fanny Dierick, clusterverantwoordelijke
tel. 09 372 86 11

Kandidaat? Stuur jouw cv en motivatiebrief ten laatste op 15/7/2020
Ria De Keyser – algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 – 9920 Lovendegem

Of via mail: info@dvcdetriangel.be