Homepage » Vacatures » Hoofdbegeleid(st)er Klaverblad 3

Hoofdbegeleid(st)er Klaverblad 3

38/38

Jobinhoud:

Als begeleider ben je mee verantwoordelijk voor het begeleiden van 9 volwassenen met een ernstig tot diep verstandelijke beperking en bijkomende medische zorgvraag. Je staat in voor de ondersteuning van alle aspecten van het dagelijks leven o.a. het creëren van aangename verzorgings- en maaltijdsituaties, …  Een belangrijke pijler binnen de werking is het aanbieden van dagbesteding op maat van de cliënt, dit zowel op individueel als groepsgericht vlak. Kernopdracht : Als hoofdbegeleider ben je verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen de leefgroep. Je coördineert de dagelijkse werking op inhoudelijk  en praktisch vlak. Vanuit deze leidinggevende functie ben je verantwoordelijk voor een constructieve en permanente werkbegeleiding binnen je team. Je hebt een actieve rol als motivator, stimulator en coach. Je bent de contactpersoon met andere diensten en houdt toezicht op de administratieve, financiële en agogische processen, dit alles onder supervisie van de clusterverantwoordelijke.

 

Wij zoeken een medewerker die:
 • beschikt over een sociaal diploma (bachelor)
 • organisatorisch sterk is en met visie kan leidinggeven
 • ervaring heeft in een leidinggevende functie of de nodige basiscompetenties hiertoe op redelijke termijn kan verwerven
 • Openstaat voor vernieuwing en hier flexibel mee kan omgaan
 • Verzorgingsmomenten en het begeleiden van maaltijden ziet als een vorm van contactname
 • Een basale attitude aanneemt en activiteiten op maat aanbiedt
 • Gericht is op empowerment van de cliënten, enthousiast de rol opneemt van belangenbehartiger en zich openstelt als een betrouwbare partner in contacten met het netwerk
 • Over een groot observatievermogen beschikt
 • Planmatig, gestructureerd en nauwkeurig kan werken en leerbereid is
 • Gericht is op een intensieve en eerlijke samenwerking
 • Een positieve werkattitude heeft, met de nodige dosis humor
 • Bereid is tot avond- en weekendwerk

 

  Wij bieden:
 • een voltijds contract onbepaalde duur met onmiddellijke ingang
 • betaling volgens barema (maximaal hoofdopvoeder)
 • een vast basisuurrooster
 • een boeiende en uitdagende job in een ervaren team.

Vragen? Neem contact op met Liesbeth Peirsman, clusterverantwoordelijke; 09 372 86 11

Kandidaat? Stuur jouw cv en motivatiebrief zo snel mogelijk naar: Ria De Keyser – algemeen directeur Dienstverleningscentrum De Triangel Molendreef 16 – 9920 Lievegem Of via mail: info@dvcdetriangel.be