Homepage » Vacatures » Hoofdbegeleid(st)er Linde (MFC)

Hoofdbegeleid(st)er Linde (MFC)

Bepaalde duur | 38/38 (jobtime bespreekbaar)

In de Linde (multigroep) verblijven 8 kinderen en jongeren met een matig tot ernstig verstandelijke beperking. De werking is vooral een groepswerking waarbij sterk ingezet wordt op individuele noden. De  klemtoon ligt op: het leren samenleven, invullen vrije tijd, deelnemen aan dagelijks leven, afstemmen met ouders, therapeuten,  school en ontwikkelingsgericht werken.
Het is een dynamische werking met veel afwisseling en uitdagingen.

Kerntaak

De hoofdbegeleid(st)er is, in nauwe samenwerking met de clusterverantwoordelijke  mee verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen de leefgroep en coördineert de dagelijkse werking.

 

Functie-inhoud:
 • Ondersteunt de teamwerking ifv het realiseren van een kwaliteitsvolle dienstverlening
  (o.a. opmaak  individuele en groepsdoelstellingen)
 • Ondersteunt de medewerkers via werkbegeleiding
 • Beheert en maakt uurroosters – werkt planmatig en efficiënt
 • Ziet  toe op het zorgzaam omgaan met middelen en materiaal. Ordelijk zijn is een vereiste.
 • Werkt mee als opvoeder in continu systeem
 • De functiekaart is terug te vinden op intranet of aan te vragen.

 

Talenten en competenties:
 • Organiseren
 • Resultaatsgericht handelen
 • Durven en kunnen delegeren
 • Goed uithoudingsvermogen hebben
 • Voldoende weerbaarheid hebben en adequaat kan omgaan met conflictsituaties of crisismomenten
 • Een nuchtere kijk op de werking hebben
 • Sterk zijn in zelfstandig werken.

 

Interim ter vervanging van zwangerschap – start zo vlug mogelijk


Vragen? Neem contact op met Petra Vermandere, clusterverantwoordelijke MFC2
tel. 09 372 86 11

Kandidaat? Stuur jouw cv en motivatiebrief uiterlijk 22/1/2021 naar:
Ria De Keyser – algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 – 9920 Lovendegem

Of via mail: info@dvcdetriangel.be