Homepage » Vacatures » Hoofdbegeleid(st)er Molendreef 69

Hoofdbegeleid(st)er Molendreef 69

32,5/38 

Jobinhoud:

Molendreef 69 is een leefgroep met 8 schoolgaande jongeren met een matige verstandelijke beperking en bijkomende problematieken zoals autisme of een GES-problematiek. Klemtonen binnen de werking zijn ontwikkelingsgericht werken in samenwerking met alle betrokkenen, het aanbieden van gevarieerde buitenschoolse activiteiten en het werken ifv een optimale integratie in de maatschappij. Kernopdracht :  Als hoofdbegeleider ben je verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen de leefgroep. Je coördineert de dagelijkse werking op inhoudelijk en praktisch vlak. Vanuit deze leidinggevende functie ben je verantwoordelijk voor een constructieve en permanente werkbegeleiding binnen je team. Je hebt een actieve rol als motivator, stimulator en coach. Je bent de contactpersoon met andere diensten en houdt toezicht op de administratieve, financiële en agogische processen, dit alles onder supervisie van de clusterverantwoordelijke.

 

Wij zoeken een medewerker die:
 • beschikt over een sociaal diploma (bachelor)
 • organisatorisch sterk is en met visie kan leidinggeven
 • ervaring heeft in een leidinggevende functie of de nodige basiscompetenties hiertoe op redelijke termijn kan verwerven
 • Openstaat voor vernieuwing en hier flexibel mee kan omgaan
 • Structuur en begrenzing kan aangeven en dit ziet als begeleidingsstrategie en niet als doel
 • Voldoende weerbaarheid heeft en adequaat kan (leren) omgaan met conflictsituaties of crisismomenten
 • Een nuchtere kijk op de werking heeft
 • Gericht is op een intensieve en eerlijke samenwerking
 • Een positieve werkattitude heeft, met de nodige dosis humor
 • Flexibel is wat betreft de uurregeling en bereid is tot avond- en weekendwerk. Ook slapende waken in eigen groep zitten in het uurrooster verwerkt.

 

Wij bieden:
 • een vervangingscontract (zwangerschap) van 32,5/38 vanaf november 2021
 • betaling volgens barema (maximaal hoofdopvoeder)
 • een vast basisuurrooster
 • een boeiende en uitdagende job in een ervaren team.

Vragen? Neem contact op met Thomas Bastiaen, clusterverantwoordelijke, 09 372 86 11

Kandidaat? Stuur jouw cv en motivatiebrief ten laatste op 16 december naar:
Ria De Keyser – algemeen directeur Dienstverleningscentrum De Triangel Molendreef 16 – 9920 Lievegem
Of via mail: info@dvcdetriangel.be