Op deze pagina stellen wij u onze vormingsfolder voor.
Deze geeft een overzicht van het vormingsaanbod binnen de Triangel voor het werkjaar 2012-2022.

Hou er in coronatijden rekening mee dat niet alles zal kunnen doorgaan (tot onze grote spijt!) en informeer je vooraf.

De PION (De Pedagogische Inhoudelijke Ondersteuners) stelt het vormingsaanbod jaarlijks samen, op basis van wat er leeft binnen de organisatie.

Medewerkers van de Triangel kunnen zich inschrijven voor deze vormingen. Bepaalde bijscholingen staan ook open voor ouders, vrijwilligers en medewerkers van externe organisaties.

Voor verdere informatie kan je terecht bij Els Blanckaert.

Download de folder hier: VTO-folder