De Triangel biedt ook ondersteuning op individuele basis. De begeleiding komt naar jou toe  (mobiele begeleiding) of jij komt naar de Triangel (ambulante begeleiding). Begeleidingen vergoed je met jouw persoonsvolgend budget. Beschik je (nog) niet over een budget, maar heb je een beperking of is er een vermoeden van beperking, dan kan je ook begeleiding krijgen volgens het systeem van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.

Wij komen bij je thuis

Ons 'Team Mobiel-Ambulant' (TMA) biedt begeleiding aan huis. Zowel ouders met een volwassen zoon of dochter met een beperking als personen met een beperking die alleen wonen, kunnen hierop een beroep doen. De inhoud van individuele begeleiding kan uiteenlopend zijn: pedagogisch advies en begeleiding, aanleren van huishoudelijke vaardigheden, psychosociale ondersteuning, contextbegeleiding,…

Wij coachen jou op je werkplek

Een aantal van onze begeleiders zijn gespecialiseerd in de methodiek van begeleid werken. Deze jobcoaches ondersteunen jou in je job en komen hiervoor langs op de werkplek. Wil je graag starten met begeleid werk? Onze jobcoaches gaan samen met jou op zoek naar een geschikte job, volgens jouw mogelijkheden en voorkeuren. Neem voor meer informatie over begeleid werken zeker contact op met onze jobcoaches op begeleid.werken@dvcdetriangel.be.

Wij staan je kind bij op school

Met Globaal Individuele Ondersteuning (GIO) biedt de Triangel ondersteuning op maat aan kinderen op school, in de kinderopvang en de naschoolse opvang.  De Triangel heeft een sterke reputatie en expertise in het begeleiden van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, een autismespectrumstoornis of gedragsmoeilijkheden. Maak je je zorgen of komen er signalen van de school, de opvang , het CLB of het ondersteuningsnetwerk, dan kan de tussenkomst van de Triangel zinvol en verhelderend zijn.