Welkom bij Opgroeien

Opgroeien helpt het recht op kansrijk opgroeien te realiseren voor élk kind en élke jongere. Als opgroeien niet vanzelf gaat, biedt onze dienstverlening de modules GES+, Veilig Verblijf intensief kortdurende contextbegeleiding, IZNW.
Een aanvraag voor een modules gebeurt door een erkend multidisciplinair team en wordt ingediend bij de intersectorale toegangspoort. Omdat deze vorm zo intensief en ingrijpend is, moet uitgebreid onderzocht worden of de vraag nodig en wenselijk is.

CEDER GES+

De CEDER biedt een aangepast verblijf voor jongeren van 12 tot 21 jaar met extreme gedrags- en emotionele problemen (GES+).

Intensieve kortdurende contextbegeleiding - GES+

Deze module richt zich op verbinding me de context binnen de specifieke zorgvraag van GES+

GRIENTA Veilig Verblijf

Veilig Verblijf is een gloednieuw initiatief voor jongeren van 14 tot 18 jaar die onbereikbaar zijn voor de reguliere hulpverlening, waarbij het hulpverleningstraject geblokkeerd of onderbroken is.

Intensieve kortdurende contextbegeleiding - Veilig Verblijf

Deze module richt zich op verbinding met de context binnen de specifieke zorgvraag van Veilig Verblijf

IZNW

Het Intersectoraal ZorgNetWerk West-Oost-Vlaanderen is erkend voor de begeleiding van jongeren en jongvolwassenen met complexe hulpvragen en een handicap. We zijn een samenwerkingsverband van een twintigtal partners uit de sectoren Opgroeien, VAPH en GGZ en begeleiden 9 jongeren en hun context.