MultiFunctioneel Centrum

Het MultiFunctioneel Centrum (MFC) van de Triangel staat het hele jaar door voor je open en biedt een ruime waaier aan dienstverlening. Je kan blijven overnachten of enkel overdag naar de Triangel komen en thuis slapen. Ook therapie, begeleiding aan huis of in de Triangel, contextbegeleiding,… behoren tot de mogelijkheden.

Om beroep te kunnen doen op een MultiFunctioneel Centrum moet je ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en over de juiste beslissing van de Integrale Toegangspoort beschikken.

 

Structuur en werking

Het MultiFunctioneel Centrum van de Triangel bestaat uit 3 clusters van telkens 3 tot 4 groepen (zie ook organogram). Aan elke cluster is een clusterverantwoordelijke en een gezinsbegeleider verbonden.

In elke groep staat een team van vaste begeleiders in voor de ondersteuning van 8 tot 12 kinderen en jongeren. Elk kind heeft een aandachtsbegeleider.

Het MFC van de Triangel heeft een aantal groepen specifiek voor kinderen en jongeren met

  • een bijkomende autismespectrumstoornis (AUTI)
  • een bijkomende gedrags- en/of emotionele stoornis (GES/GES+)
  • een meervoudige beperking of een bijkomende medische zorgvraag (MULTI)

De groepen hebben een huiselijk karakter. Op woensdagnamiddag en schoolvrije dagen is er een uitgebreid gamma aan activiteiten.

School

Er is zowel een lagere (BuBaO de Triangel, type 2) als middelbare (BuSO de Triangel, type 2-OV1) school gelegen op hetzelfde terrein. Het MFC en de scholen van de Triangel werken dan ook nauw samen. Een aantal kinderen en jongeren van het MFC sluiten aan bij een andere school in de buurt, ook dit behoort tot de mogelijkheden.

Vragen?

Voor al uw vragen m.b.t. de ondersteuning van minderjarigen binnen de Triangel, kan u contact opnemen met onze gezinsbegeleiders via het algemeen nummer 09/372 86 11 of via mail:

Voor concrete vragen m.b.t. de aanmelding of de intake van een minderjarige, contacteert u onze intaker MFC via het algemeen nummer 09/372 86 11 of via mail: