Begeleiding door het MultiFunctioneel Centrum

Wie beroep doet op het MFC van de Triangel voor dagopvang en/of verblijf, kan ook begeleiding krijgen. De inhoud van een begeleiding kan uiteenlopend zijn bv. pedagogisch advies en begeleiding, ondersteuning van een therapeut bij een consultatie in het ziekenhuis, contextbegeleiding,…. Een begeleiding duurt minimaal één uur en maximum twee uur. Begeleiding kan doorgaan bij u thuis, in de Triangel of op verplaatsing (bv. in het ziekenhuis, op de externe school van uw kind,…)

Voorwaarden

Om begeleiding te krijgen vanuit een MultiFunctioneel Centrum, moet u over de juiste beslissing van de toegangspoort beschikken (indicatiestelling begeleiding). Beschik je hier (nog) niet over maar heeft uw zoon/dochter wel degelijk een beperking (of is er een vermoeden van beperking), dan is het mogelijk om een beperkt aantal begeleidingen per jaar te krijgen (zie “Rechtstreeks Toegankelijke Hulp” op de startpagina van onze website).