Dienstverleningscentrum
De Triangel

De Triangel biedt ondersteuning aan personen met een verstandelijke en een bijkomende beperking
(autismespectrumstoornis, gedrags- en/of emotionele problemen, motorische, sensorische,… beperking).
Ook wie bijkomend een specifieke medische zorgvraag heeft of een dagje ouder wordt, kan bij ons terecht.

Vacatures

Steun ons

Facebook

Contact