Vooraf even checken

Wil je je stage doen in de Triangel, dan maken we graag op voorhand even kennis met jou om te bepalen of je al dan niet in aanmerking komt.  Check ook eerst bij je school of er wel een samenwerkingsakkoord met de Triangel is.

Je hebt de volgende documenten nodig:

  • jouw ondertekend contract
  • een medische fiche waaruit blijkt dat je stage mag lopen
  • een uittreksel uit het strafregister Model 2 (=het vroegere 'bewijs van goed gedrag en zeden') als je ouder bent dan 18 jaar

Wat houdt de stage in?

Je werkt mee in één van de groepen van het Multifunctioneel Centrum of bij de meerderjarigen. Je leert de cliënten ondersteunen in het leven van alledag (zowel individueel, in kleine groep als met de hele groep). Je begeleidt de cliënt tijdens de verzorging, de maaltijden, zorgt voor een vrijetijdsinvulling op maat, enz.  Daarnaast leer je over groepsdynamiek binnen een woning of groep en hoe hiermee om te gaan op een positieve manier. Tot slot leer je ook hoe een groep of woning praktisch te runnen.  Er zijn specifieke werkingen: Auti, Ges, Multi en ouder wordenden.  Deze vragen dan ook de nodige specialisatie.

Contactpersonen:

  • Kathy Bauwens: voor volwassen onderwijs: graduaat orthopedagogische begeleider, jeugd en gehandicaptenzorg
  • Stephanie De Keukeleire: studenten bachelor of master orthopedagogie , 6deJGZ, 7de jaar leefgroepenwerking.

Heb je vragen, neem gerust contact op met Stephanie De Keukeleire.