Wie contacteer je waarvoor?

U kan contact opnemen met de Triangel via het algemeen nummer 09/372 86 11 of via info@dvcdetriangel.be

Voor vragen m.b.t. de aanmelding of de intake van een minderjarige en voor vragen m.b.t. Rechtstreeks Toegankelijke Hulp voor minderjarigen,

contacteert u onze intaker MFC:

Voor vragen m.b.t. minderjarigen

kan u terecht bij onze gezinsbegeleiders:

Voor vragen m.b.t. de aanmelding of de intake van een volwassene en voor vragen m.b.t. Rechtstreeks Toegankelijke Hulp voor volwassenen,

contacteert u onze intaker volwassenswerking:

Voor vragen m.b.t. volwassenen

kan u terecht bij onze netwerkondersteuners:

Voor vragen m.b.t. Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

contacteert u onze centrale regeling:

Indien u de Triangel wil steunen

of vragen heeft m.b.t. sponsoring of giften contacteert u onze stafmedewerker communicatie:

Indien u stage wil lopen in de Triangel,

neemt u contact met clusterverantwoordelijke

Indien u stage wil lopen in de Triangel vanuit uw VSPW-opleiding,

neemt u contact op met clusterverantwoordelijke

Indien u vrijwilligerswerk wil doen in De Triangel

contacteert u onze stafmedewerker vrijwilligersbeleid