Leren lezen is belangrijk

In het schooljaar 2018-2019 werkten we samen met MPI Kompas en SBSO Baken aan een nieuwe leesmethode.  Wij besteedden hier veel aandacht aan. Voor kinderen met autisme is leren lezen een grote en belangrijke stap in hun ontwikkeling.

Voor kinderen met ASS (autisme spectrum stoornis) gebruiken wij een autismevriendelijke leesmethode. Deze methode heet: ‘aap/zee/koe’ en is een product van Autisme Centraal.  Een groepje van gedreven leerkrachten en therapeuten heeft de hele methode uitgewerkt tot een gebruiksklaar pakket. Dit werd mede ondersteund door de provincie Oost-Vlaanderen.
De sterkte van de methode is dat er heel wat aanpassingen mogelijk zijn voor kinderen met ASS zodat we kunnen inspelen op de noden van elk kind.

Aap-zee-koe en autisme

Het is een autismevriendelijke leesmethode omdat:

  • het leesproces duidelijk en visueel gemaakt wordt
  • er veel belang gehecht wordt aan betekenisverlening en het communicatieve aspect van het lezen
  •  er een duidelijke samenhang is tussen lezen, schrijven en communicatie
  • individualiseren mogelijk is en het lezen op maat aangeboden wordt
  • er veel aandacht gaat naar generaliseren en de kinderen het lezen kunnen gebruiken in verschillende contexten

Op naar de app

We merken dan ook dat op deze manier lezen leuk wordt voor onze kinderen en dat er een goede vooruitgang is op vlak van zowel technisch als begrijpend lezen. Een volgende stap in het uitwerken van deze methode was het ontwikkelen van een eigen ‘aap/zee/koe’-app. Op deze manier kunnen we nog meer motiverende leermiddelen aanwenden, zoals een tablet of computer. Dit digitaal platform biedt ons de mogelijkheid om op een aantrekkelijke manier oefeningen op maat van elke leerling te maken, en die op een leuke manier ook thuis in te oefenen. Zo wordt het lezen nog functioneler.

Wilt u ons project steunen?

Er is een samenwerking met Happs opgestart. Dit Gentse bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen van digitale hulpmiddelen om het leerproces te optimaliseren.
Natuurlijk heeft het ontwikkelen van deze app veel geld gekost, maar dankzij enkele giften hebben we de basis-app al kunnen realiseren.  Met een bijkomende steun van 2000 euro zou de app nog meer gebruiksvriendelijk en aantrekkelijk gemaakt worden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de logopedisten op onze school: tel. 09 372 86 11.