Begeleid(st)er Voetbalstraat 46/48
|

36/38 In de Voetbalstraat 46/48 verblijven 11 volwassenen met een ernstig verstandelijke beperking. De jongste is 26 jaar, de oudste 51. De meesten hebben een autismespectrumstoornis. Het zijn volwassenen met uiteenlopende persoonlijkheden en hun zorgvragen zijn dan ook telkens anders. De dagelijkse ondersteuning bestaat uit het begeleiden van maaltijden, vrije tijd en algemene verzorging. Daarnaast worden ze gestimuleerd op het vlak van communicatie en zelfredzaamheid.  De communicatie verloopt hoofdzakelijk via gesproken taal, SMOG, pictogrammen, gedrag.  Sommigen worden op een individuele … Lees verder …

Clusterverantwoordelijke MFC
|

30,5/38 Als clusterverantwoordelijke coach je 3 teams die woonondersteuning bieden aan kinderen en jongeren met een licht, matig tot ernstig verstandelijke beperking en bijkomende problematieken zoals GES+, GES en ASS.   Jobinhoud: De ondersteuningsnoden en –behoeften van elke cliënt in een breed perspectief plaatsen en streven naar een zo kwaliteitsvol mogelijk resultaat. Vlot coördineren en sturen van ondersteuningsplannen in samenwerking met de cliënten, hun netwerk, hun aandachtsbegeleider, hun leerkrachten en andere interne en externe diensten. Inspireren, motiveren, coachen en aansturen … Lees verder …