Raad van Bestuur:

Marc Vanhauwenhuyse
Voorzitter Raad van Bestuur

 

Directieteam:

De Keyser RiaRia De Keyser 
Algemeen directeur

Marieke Van Hecke 
Financieel directeur

 

 

 

 

 

 

Liesbeth Peirsman
Verantwoordelijke Volwassenenwerking 

Ellen Desomviele
Verantwoordelijke Minderjarigenwerking

Jo Degroote
Verantwoordelijke inclusieve woon- en werkprojecten

 

 

Staf- en beleidsmedewerkers

Beleidsmedewerker
Kristien Van Leeuwen

Communicatie & evenementen,
fondsenwerving en vrijwilligersbeleid

Griet De Waele

Ethiek en zingeving
Filiep Vandenberghe

Financiën
Marc Vandenabeele

Ges+ Coördinator
Peter Noteboom

Preventieadviseur
Dirk Uyttersprot

Systeembeheerder
Tim Laureyns

 

De Triangel is een gekantelde organisatie,
dat zie je aan ons organogram.