Aangepaste begeleiding

In de Triangel verblijven heel wat personen met een verstandelijke beperking die een dagje ouder worden. Het spreekt vanzelf dat we onze begeleiding hierop aanpassen. We hebben oog voor een aangepast levensritme met een goed evenwicht tussen rust en activiteit. Op vlak van dagbesteding ligt de nadruk op ontspanning en gezelligheid. We beantwoorden hun toenemende zorgvraag, doch we willen ook blijvend emancipatorisch werken en uitgaan van hun individuele voorkeuren en wensen.

Invalshoeken

Bij oudere mensen wordt het fysieke welzijn nog nadrukkelijker opgevolgd. Voldoende beweging en gezonde voeding zijn hierbij belangrijke preventieve factoren.
Op emotioneel vlak ondersteunen we hen bij verlieservaringen zoals het overlijden van familie en dierbare vrienden. Ook het levendig houden van het verleden vinden we belangrijk. Dit kan via reminiscentie- activiteiten, het opmaken van een levensboek…
We hebben aandacht voor vroegtijdige zorgplanning van het levenseinde en bieden deskundige palliatieve zorg. Deze begeleiding vereist een aangepaste accommodatie die gericht is op veiligheid en comfort.