Ondersteuning overdag in het MultiFunctioneel Centrum

Met dagopvang bedoelen we de opvang en ondersteuning van kinderen en jongeren overdag, zowel op schooldagen als tijdens de vakanties en andere schoolvrije dagen.

Dagopvang loopt van ongeveer 9u ’s ochtends tot 19u ’s avonds. Dagopvang houdt in:

  • Middagmaal in de groep
  • 4-uurtje, ontspanning en activiteiten na school of op schoolvrije dagen
  • Eventueel avondmaal

Er is voorschoolse opvang voorzien vanaf 8u.

Ook kinderen en jongeren die enkel overdag naar de Triangel komen, sluiten aan bij een vaste groep met vaste begeleiders. De MFC-groepen die enkel dagopvang bieden (de Pimpernel, de Korenbloem en de Klimop) zijn open van maandag tot vrijdag.

School

Aangezien het MFC en de scholen van de Triangel op hetzelfde terrein liggen, eten de kinderen en jongeren over de middag in de groep met hun begeleiders. Tijdens vakanties en andere schoolvrije dagen, is er een uitgebreid gamma aan activiteiten voorzien.

Kinderen en jongeren die om uiteenlopende redenen geen volledige schooldag aankunnen of helemaal niet naar school kunnen, krijgen binnen hun groep een vervangend programma. (dagbesteding of schoolvervangende dagopvang.)

Sommige groepen hebben een geïntegreerde klaswerking, waarbij de klas doorgaat in de groep of de begeleiders mee ondersteunen in de klas.

Indien je binnen een bepaalde regio woont, kan uw zoon/dochter gebruik maken van het busvervoer van en naar de Triangel.

Voorwaarden

Om beroep te kunnen doen op dagopvang, heeft een minderjarige de juiste beslissing van de toegangspoort nodig (indicatiestelling dagopvang). Beschik je hier (nog) niet over maar heeft uw zoon/dochter wel degelijk een beperking (of is er een vermoeden van beperking), dan is dagopvang in het MFC van de Triangel mogelijk een beperkt aantal dagen of halve dagen per jaar. (zie “Rechtstreeks Toegankelijke Hulp” op de startpagina van onze website).

Voor dagopvang en dagbesteding betaal je een bijdrage per dag. Je ontvangt maandelijks een factuur waarop je het aantal dagen terugvindt, vermenigvuldigd met de bijdrage.