Een multidisciplinaire benadering

In de Triangel hebben heel wat kinderen en volwassenen naast een verstandelijke beperking een bijkomende motorische, sensorische (visuele of auditieve) beperking of bijkomende (geestelijke) gezondheidsproblemen.

Om tegemoet te komen aan deze complexe ondersteuningsnoden beschikken we over een multidisciplinair team van begeleiders, logopedisten, kinesitherapeuten, ergotherapeuten en verpleegkundigen die zorgen voor een specifieke benadering op maat van het kind of de volwassene. Er is een interdisciplinaire samenwerking en een planmatig en doelgerichte werkwijze in samenwerking met de ouders.

Deze kinderen en volwassenen kunnen slechts ontwikkelen vanuit intensieve interacties met de begeleiders (en ouders) in de dagelijkse lichamelijke verzorging, activiteiten en therapie.

Dit alles vertrekt vanuit een basale houding naar het kind of de volwassene toe.

School en dagbesteding

We zorgen voor een aangepaste dagbesteding met een groot accent op belevingsactiviteiten zoals basale stimulatie, belevingstheater, snoezelen, MultiSensoryStoryTelling,… We beschikken over de nodige infrastructuur zoals aangepaste woonomgeving, snoezelruimte, wellness, luchtkussen,… Indien uw zoon/dochter geen volledige schooldagen aankan, is een individueel programma met de nodige rustmomenten in de groep zeker mogelijk.

Kwaliteit van leven

In onze visie naar kinderen en volwassenen met een ernstige meervoudige beperking is kwaliteit van leven en vooral ook kwaliteit van ondersteuning aanwezig en vertalen we dit naar de dagelijkse begeleiding en werking.