Specifieke GES-groepen

In de Triangel zijn er zowel voor kinderen als volwassenen een aantal groepen specifiek voor personen die naast een verstandelijke beperking een bijkomende gedrags- of emotionele stoornis hebben. In deze groepen is zowel de begeleiding als de accommodatie aangepast aan hun specifieke ondersteuningsvraag. Dit betekent zeker niet dat elke persoon met een gedrags- of emotionele stoornis in de Triangel automatisch bij één van deze groepen aansluit. We vertrekken altijd vanuit het individu en zijn of haar zorgvraag, van daaruit gaan we op zoek welke groep hierop het beste antwoord kan bieden. Ook mensen met een extreme gedragsproblematiek kunnen bij ons terecht.

Emotionele ontwikkeling als vertrekbasis

We vertrekken steeds vanuit een inschatting van de emotionele ontwikkeling. Van daaruit proberen we een helder zicht te krijgen op de ondersteuningsnood. Via de gepaste ondersteuning trachten we ontwikkelingskansen te creëren. Het spreekt voor zich dat de persoon steeds centraal staat en niet zijn of haar gedragsproblematiek.

Het psychodynamisch kader van Dösen, SEO-R,… zijn belangrijke hulpmiddelen bij de beeldvorming en bieden concrete handvaten voor de begeleiding van onze cliënten.

School en dagbesteding

Zowel in BuBaO als BuSO de Triangel hebben we klassen specifiek toegespitst op onderwijs aan leerlingen met een bijkomende GES-problematiek. Ook wat dagbesteding betreft is er een activiteitenaanbod in een voorspelbare, prikkelarme omgeving voor wie hieraan behoefte heeft. Wanneer het aangewezen is, worden onderwijs en dagbesteding georganiseerd binnen de groep.