een nieuwe tak aan de boom van de dagbesteding

Half 2017 zijn we schoorvoetend gestart met een eerste enclavewerking, einde 2018 zag een 2de project het levenslicht.

 

Enclavewerking?

Met enclavewerking bedoelen we het werken van een groep cliënten in een andere organisatie/bedrijf én met begeleiding van de Triangel. De betrokken cliënten voeren er ter plekke, op vraag van het bedrijf, een activiteit uit en de begeleider is permanent aanwezig. Deze vorm van tewerkstelling van personen met een beperking houdt het midden tussen begeleid werken en werken in een atelier binnen de Triangel zelf. Cliënten in begeleid werken, werken zelfstandig in het bedrijf en krijgen op afgesproken momenten ondersteuning van een begeleider (jobcoach). De frequentie van ondersteuning kan wekelijks, maandelijks, ... zijn. Cliënten die in een atelier werken, blijven op de terreinen van de organisatie en krijgen permanent begeleiding.

 

Meerwaarde?

Enclavewerking biedt voor alle betrokkenen een meerwaarde.
De cliënt: bijdrage aan een groter zelfwaardegevoel oa door het werken in een gewoon bedrijf, resultaat afleveren, buiten de veilige omgeving van een voorziening komen, samenwerken met mensen zonder beperking, ... omgaan met andere verwachtingen zoals opdrachten uitvoeren binnen een afgesproken tijdsbestek, op tijd komen, grotere zelfstandigheid, ...
Het bedrijf: gaat een sociaal engagement aan, bijdrage aan de persoonlijke groei medewerkers (leren rekening houden met de eigenheid van onze cliënten, verder kijken dan het economische, kan opdrachten aan die anders moeilijk in de gewone werking in te passen zijn, ...
De Triangel: meewerken aan een positieve beeldvorming ten aanzien van personen met een beperking, bijdrage leveren aan een meer inclusieve maatschappij, vergroten van ons netwerk, extra opdrachten voor de eigen ateliers, grotere zelfstandigheid medewerkers, ...

 

Concreet

Sedert september 2017 werken we elke donderdagvoormiddag eerst bij La Fourmie en nu bij Colpaert Van Leemputten (beiden in Nevele). In november 2018 zijn we in Netelvuur (Zomergem) gestart met ons 2de project. Hier wordt er op maandagnamiddag gewerkt. In beide projecten zijn 7 cliënten met ondersteuning van een vaste begeleider uit de Triangel aan het werk.

Deze activiteiten zijn op te splitsen in verschillende deelactiviteiten zodat makkelijk ingespeeld kan worden op de verschillende mogelijkheden van de cliënten. In Netelvuur worden walnoten gekraakt, wordt het vruchtvlees gescheiden van de harde schil, verder gereinigd, gewogen, gedroogd om er lekkere, zachte olie van te persen. De olie wordt in flesjes verdeeld, van een etiket voorzien en is klaar voor de verkoop. Dit alles met de grootste aandacht voor hygiëne en zorg dragen voor het materiaal. Bij Colpaert Van Leemputten etiketteren we knutselmateriaal, worden de rekken aangevuld, verpakken we nieuwjaarsbrieven.
In beide werkingen gebeurt de eindcontrole: kwaliteit, aantallen, ... door de begeleider. Ter plekke is er ook een contactpersoon vanuit het bedrijf die de opdrachten geeft, vragen beantwoord, ...