Met Globaal Individuele Ondersteuning (GIO) biedt de Triangel ook ondersteuning op maat aan kinderen op school, in de kinderopvang en de naschoolse opvang.  De Triangel heeft een sterke reputatie en expertise in het begeleiden van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, een autismespectrumstoornis of gedragsmoeilijkheden. Maak je je zorgen of komen er signalen van de school, de opvang , het CLB of het ondersteuningsnetwerk, dan kan de tussenkomst van de Triangel zinvol en verhelderend zijn.

 

Wat bieden we aan?

We bekijken samen wat de vragen of moeilijkheden zijn en gaan ermee aan de slag. We zoeken welke aanpassingen er kunnen gebeuren in de klas of de opvang om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van jouwkind.  We geven ook tips aan leerkrachten en begeleiders over de passende begeleidingsstijl voor ieder kind.  Ons advies is altijd op maat.

 

Voor wie?

GIO is bedoeld voor kinderen van 0 tot en met 7 jaar met een (vermoeden van) verstandelijke beperking, autismespectrumstoornis of gedrags- en emotionele stoornissen, die naar een reguliere school gaan of een regulier kinderdagverblijf od naschoolse opvang.

Heb je nood aan ondersteuning voor je kind ouder dan 7 jaar of zoek je ondersteuning in de thuissituatie?  Ook dan kan je bij de Triangel terecht.

 

Praktisch

De ondersteuning is gratis en kan bovenop de begeleiding die het kind al krijgt. De ondersteuning is wel beperkt in de tijd: per schooljaar heeft elk kind recht op 30 uur begeleiding.

 

Meer weten?

Voor meer informatie kan je terecht bij Kristien Van Leeuwen.