In de strijd tegen het coronavirus volgen we strikt de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en het Agentschap Zorg & gezondheid. Het VAPH maakt de richtlijnen telkens concreet voor onze sector.  

Sinds eind mei 2022 werken we terug zonder mondmasker (na meer dan 2 jaar constante mondmaskerverplichting voor het zorgpersoneel) en moeten ook bezoekers er geen meer dragen.

In de eerste en tweede coronagolf heeft de Triangel telkens een kleine uitbraak gekend, sindsdien kunnen we het beperkt houden tot enkele geïsoleerde gevallen. 

Voor algemene informatie over het coronavirus kunt u terecht op https://www.info-coronavirus.be/nl

Datum laatste update: woensdag 7 september 2022.  

We ontsnapten aan de vierde en vijfde golf
Begin november 2021 besloten we een stapje terug te zetten en de activiteiten voor onze cliënten terug hoofdzakelijk in de leefgroep te houden. Geen lockdown, maar wel extreme voorzichtigheid.  Evenementen met externe bezoekers werden afgelast (bv. de kerstmarkt).  Ook de nieuwjaarsreceptie voor de medewerkers ging niet door. Deze aanpak heeft geloond: we zijn erin geslaagd om het virus buiten te houden en waren nauwelijks nog besmettingen bij onze cliënten.  Wel werden we geconfronteerd met een behoorlijke uitval van personeel, door besmettingen of door quarantaines na hoogrisicocontact.  Dat maakte het extra zwaar, maar... de zorg kreunt maar plooit niet!
Historiek: geen grote uitbraak
Na een korte periode met in totaal 15 besmettingen in het voorjaar van 2020, is de Triangel van half mei tot eind oktober 2020 coronavrij geweest. In de tweede en derde golf dook hier en daar nog een besmetting op, maar de situatie is onder controle gebleven.  De Triangel heeft gekozen voor een strenge aanpak met preventieve quarantaines bij de minste symptomen. Zo waren we snel terug coronavrij.  Door kort op de bal te spelen, konden we ook aan de vierde en vijfde golf ontkomen. 
Getest en gevaccineerd
Er zijn tijdens de coronacrisis 2 collectieve testrondes geweest van cliënten en personeelsleden (in mei 2020 en in november 2020). Op 25 en 26 februari 2021 & 18 en 19 maart 2021 zijn alle meerderjarige bewoners en alle personeelsleden gevaccineerd met het Pfizer-vaccin.  In december 2021 kregen zowel cliënten als personeelsleden ook de 'boosterprik'.   De vaccinatiegraad ligt heel hoog (bijna 100 %).  Op 12 en 13 september 2022 staat de boosterprik voor het personeel op het programma.  Die voor de cliënten volgt op 6 oktober 2022.
Bezoek
  • Sinds eind mei zijn bezoekers opnieuw welkom zonder mondmasker.
  • Opgelet: bij een cliënt of groep in quarantaine mag u niet op bezoek komen en de cliënten mogen in dat geval ook niet heen en weer naar huis.
  • Vrijwilligers zijn welkom, als ze dezelfde richtlijnen volgen als het personeel.

De personeelsleden blijven waakzaam voor symptomen zowel bij zichzelf als bij de cliënten.  

Advieslijn aan ouders en familieleden

Wie tijdens de coronacrisis thuis voor de ondersteuning van zoon, dochter of familielid wilde instaan, kon indien nodig een beroep doen op onze advieslijn, bij vragen over de begeleiding thuis. De advieslijn was bemand door de personeelsleden van de PION, de dienst pedagogische inhoudelijke ondersteuning van onze voorziening. Zij staan normaal gezien ten dienste van de leefgroepen, maar boden ook graag een luisterend oor of advies aan ouders en familieleden van onze cliënten.

De pion was en is voor adviesvragen op 2 manieren bereikbaar:

  1. Via telefoon: u kunt bellen naar het algemeen nummer (09 372 86 11) en de receptie zal u doorverbinden naar de beschikbare pion
  2. Via mail: via het mailadres pionadvies@dvcdetriangel.be.