In de strijd tegen het coronavirus volgen we strikt de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en het Agentschap Zorg & gezondheid. Het VAPH maakt de richtlijnen concreet voor onze sector.
Op deze pagina vindt u de specifieke afspraken die we in de Triangel toepassen. We proberen zo snel mogelijk gevolg te geven aan nieuwe richtlijnen of veranderingen in de situatie. Voor algemene informatie over het coronavirus kunt u terecht op https://www.info-coronavirus.be/nl

Datum laatste update: dinsdag 31 maart 2020

Bezoekers

Er is geen bezoek toegelaten en er is een verbod op onnodige concentratie en circulatie van personen.

Wie niet in de Triangel werkt, mag niet meer langskomen: ouders, familie, leveranciers, vertegenwoordigers, bezoekers, studenten, externe cliënten, enz.

Enkel de hoofdingang is nog open.  Alle andere toegangsdeuren worden gesloten.
Alle bezoekers moeten zich verplicht registreren aan de hoofdingang van de Triangel en hun temperatuur laten opnemen. Wie meer dan 37,5 ° heeft, moet de voorziening meteen terug verlaten.

Wie toch nog moet langskomen (bv. zelfstandige verpleegkundigen) wordt verplicht een strikte handhygiëne toe te passen.

Personeel

De personeelsleden moeten tweemaal per dag hun temperatuur meten. Wie verhoging heeft, moet onmiddellijk het werk verlaten en contact opnemen met de huisarts.

Alle vergaderingen, intern en extern, worden afgelast.

Personeel wordt zoveel mogelijk aan één vaste leefgroep gekoppeld, om het besmettingsgevaar zoveel mogelijk te beperken.

Cliënten

Het bezoekverbod geldt zowel voor de kinderen als voor de volwassenen die in de Triangel verblijven.  Op bevel van de overheid zijn er geen transfers meer mogelijk van en naar huis. Cliënten verblijven ofwel thuis ofwel in de Triangel (intussen al zeker tot 19 april).  In dat laatste geval is er dagelijks contact met de gezinsbegeleiders en netwerkondersteuners of met de leefgroep, zodat u als ouder op elk moment gerust kunt zijn over de toestand van uw kind.

KINDEREN in dagopvang

  • De school is gesloten.  Er is noodopvang voorzien.
  • Voor type 2 rijden de bussen niet. Voor type 3 rijden de bussen wel, omdat deze leerlingen niet strikt tot de risicogroep behoren. Deze leerlingen worden apart opgevangen in Eeklo.
  • De schoolaanvullende dagopvang is gesloten.

VOLWASSENEN in dagopvang

  • De werkplaats is gesloten.
  • Therapieën zijn opgeschort.


Wij volgen de situatie op de voet
en zullen onze maatregelen indien nodig bijsturen.