In de strijd tegen het coronavirus volgen we strikt de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en het Agentschap Zorg & gezondheid. Het VAPH maakt de richtlijnen concreet voor onze sector.

In de Triangel proberen we zo snel mogelijk gevolg te geven aan nieuwe richtlijnen of veranderingen in de situatie.  Met vragen over de situatie in de groep van uw zoon, dochter of familielid, kunt u terecht bij uw gezinsbegeleider of netwerkondersteuner.

Voor algemene informatie over het coronavirus kunt u terecht op https://www.info-coronavirus.be/nl

Datum laatste update: woensdag 5 januari 2022.  

We ontsnappen aan de vierde golf (en hopelijk ook aan de vijfde!)
Begin november 2021 besloten we een stapje terug te zetten en de activiteiten voor onze cliënten terug hoofdzakelijk in de leefgroep te houden. Geen lockdown, maar wel extreme voorzichtigheid.  Evenementen met externe bezoekers zijn afgelast (bv. de kerstmarkt).  Ook de nieuwjaarsreceptie voor de medewerkers gaat dit jaar niet door. Deze aanpak loont: voorlopig slagen we erin om het virus buiten te houden en zijn er nauwelijks besmettingen bij onze cliënten.  Wel worden we geconfronteerd met een behoorlijke uitval van personeel, door besmettingen of door quarantaines na hoogrisicocontact.  Dat maakt het extra zwaar, maar... de zorg kreunt maar plooit niet!
Historiek: geen grote uitbraak
Na een korte periode met in totaal 15 besmettingen in het voorjaar van 2020, is de Triangel van half mei tot eind oktober 2020 coronavrij geweest. In de tweede en derde golf dook hier en daar nog een besmetting op, maar de situatie is onder controle gebleven.  De Triangel heeft gekozen voor een strenge aanpak met preventieve quarantaines bij de minste symptomen. Zo waren we snel terug coronavrij.  Door kort op de bal te spelen, hopen we ook aan de vierde (en vijfde) golf te kunnen ontkomen. 
Getest en gevaccineerd
Er zijn tijdens de coronacrisis 2 collectieve testrondes geweest van cliënten en personeelsleden (in mei 2020 en in november 2020). Op 25 en 26 februari 2021 & 18 en 19 maart 2021 zijn alle meerderjarige bewoners en alle personeelsleden gevaccineerd met het Pfizer-vaccin.  In december 2021 kregen zowel cliënten als personeelsleden ook de 'boosterprik'.   De vaccinatiegraad ligt heel hoog (bijna 100 %).
Bezoek
  • Bij een cliënt of groep in quarantaine mag u niet op bezoek komen en de cliënten mogen in dat geval ook niet heen en weer naar huis.
  • Vrijwilligers zijn welkom, als ze dezelfde richtlijnen volgen als het personeel (= altijd het mondmasker dragen, handen ontsmetten, bij voorkeur in de buitenlucht wandelen of fietsen, zelf niet eten in het bijzijn van de cliënten, enz.).
  • Wie niet in de Triangel werkt, moet nog altijd vermijden om onnodig langs te komen: leveranciers, vertegenwoordigers, studenten, externe cliënten, enz.
  • Wie toch moet langskomen (bv. zelfstandige verpleegkundigen) wordt verplicht een strikte handhygiëne toe te passen en een mondmasker te dragen.
Personeel
De personeelsleden blijven waakzaam voor symptomen zowel bij zichzelf als bij de cliënten. Alle niet-noodzakelijke vergaderingen, intern en extern, zijn afgelast of gebeuren online.  Thuiswerken is opnieuw aangeraden. Personeelsleden die toch naar de Triangel komen, dragen altijd een mondmasker (behalve buiten) en zorgen voor voldoende ventilatie.
Cliënten
Cliënten in verblijf
  • Cliënten (volwassenen) blijven zoveel mogelijk in de eigen leefgroep.  Er zijn geen leefgroepsoverschrijdende activiteiten meer en we gaan ook niet op uitstap, tenzij in de natuur.
Cliënten in dagopvang
  • Wie niet in de Triangel verblijft, kan overdag terecht in de dagopvang (bubbelwerking).

Wij volgen de situatie op de voet en sturen onze maatregelen meteen bij indien nodig.

Advieslijn aan ouders en familieleden

Wie tijdens de coronacrisis thuis voor de ondersteuning van zoon, dochter of familielid wil instaan, kan indien nodig een beroep doen op onze advieslijn, bij vragen over de begeleiding thuis. De advieslijn wordt bemand door de personeelsleden van de PION, de dienst pedagogische inhoudelijke ondersteuning van onze voorziening. Zij staan normaal gezien ten dienste van de leefgroepen, maar bieden nu ook graag een luisterend oor of advies aan ouders en familieleden van onze cliënten.

De pion is voor adviesvragen op 2 manieren bereikbaar:

  1. Via telefoon: u kunt bellen naar het algemeen nummer (09 372 86 11) en de receptie zal u doorverbinden naar de beschikbare pion
  2. Via mail: via het mailadres pionadvies@dvcdetriangel.be.