Kamrad Verblijf biedt een gestructureerd verblijf

In verblijf begeleiden we jongeren met complexe noden. De jongeren lopen vast op verschillende ontwikkelingsdomeinen en vertonen vaak zeer moeilijk gedrag om uiteenlopende redenen. Ze hebben behoefte aan intensieve ondersteuning aangepast aan hun sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau met een (tijdelijke) nood aan beslotenheid in een aangepaste structuur.

KAMRAD zet sterk in op een positief en veilig leef-, leer- en werkklimaat. Met intensieve contextbegeleiding en intensieve dagbesteding zetten we trajecten uit op maat. Er is een uitgebreid aanbod van sport, onderwijs, fietsatelier, boerderij, kookatelier, moestuin, houtatelier, tuin en huishoudelijke ondersteuning. In de begeleidingstrajecten werken we vanuit rust en veiligheid naar haalbare doelen. We creƫren kansen en werken nauw samen met partners. De toewijzing van een jongere aan een GES+ verblijf gebeurt met de nodige aandacht voor diagnostische onderbouw. De toeleiding wordt bepaald door de Jeugdrechtbank.

 

KAMRAD.verblijf@dvcdetriangel.be
Hannes Delvaux