Kamrad traject is een intensieve begeleiding in een netwerk

We begeleiden jongens en meisjes tot 25 jaar die zich in een onveilige leefsituatie bevinden en onvoldoende bereikbaar zijn voor de hulpverlening. De jongere kan thuis of in een andere voorziening verblijven of aangemeld staan voor een verblijf in geslotenheid.

Een Kamrad-traject organiseert veiligheid, biedt rust en creëert nieuwe kansen. We gaan samen op zoek naar wat de jongere goed kan of graag zou willen kunnen. We nemen een open houding aan en maken duidelijke afspraken.
We delen de verantwoordelijkheid met een netwerk gebouwd rond de jongere.

We helpen de jongere en zijn omgeving om problemen aan te pakken in de plaats van ervan weg te lopen of ze via conflicten op te lossen. En we laten niet los als het moeilijk is. De toewijzing aan een traject gebeurt via Intersectoraal Zorgnetwerk Oost- en West-Vlaanderen.

 

KAMRAD.traject@dvcdetriangel.be
Mathias Vandaele