Filiep Vandenberghe
2021, cortenstaal

Neen, hier staat geen zetfout!  Sta er even bij stil…

Een gezond lichaam moet véél en regelmatig bewegen want ‘Rust roest’. Terwijl een gezonde geest af en toe rust nodig heeft. Onderzoeken van het menselijk brein wijzen uit dat we gemiddeld 60.000 tot 70.000 gedachten per dag hebben! Het ‘denkmolentje’ in het hoofd staat zelden stil, tenzij we af en toe bewust halt houden. Wat we doen vanuit rust en mét aandacht doen we meestal beter.

Filiep werkt voor zijn teksten in staal samen met Jan Rossey, kalligraaf en monnik van de abdij ‘Caldey Island’ in Wales. Hij heeft dit lettertype ontworpen.  De tekst is van Merel Morre en verscheen in haar dichtbundel 'Dons op mijn tanden' - 2015, uitgeverij Palmslag.

Ga naar volgend kunstwerk

 

Route:
Hou rechts aan en wandel een eindje parallel met de Noense Wegel.  De cliënten die aan deze zijde van ons domein verblijven, hebben een autismespectrumstoornis.  De begrenzing van de tuintjes is voor hen noodzakelijk, de rust en het uitzicht op de velden heilzaam.  Op je rechterkant, een beetje verscholen tussen de bladeren, vind je kunstwerk nummer 18.