Gedeelde Ondersteuning op Maat Meetjesland

Sinds 1 september 2015 werkt de Triangel samen met 3 andere voorzieningen in de regio. Humival, de Vierklaver en Verburght zijn onze partners in dit samenwerkingsverband GOMM: Gedeelde Ondersteuning op Maat Meetjesland.

Binnen GOMM willen de partnerorganisaties intensief, efficiënt en doelgericht samenwerken op organisatieniveau en op niveau van individuele cliënten.
GOMM wil ook beleidsmatig actief bijdragen aan alle fases van zorgvernieuwing.

Als samenwerkingsverband willen de partners voor hun huidige én toekomstige cliënten die ondersteuning organiseren die ze nodig hebben, op hun maat geschreven. Zo worden er bv. met de verschillende partners gedeelde trajecten uitgewerkt voor bepaalde cliënten.