Specifieke auti-groepen

In de Triangel hebben we zowel voor kinderen als volwassenen een aantal groepen specifiek voor personen die naast een verstandelijke beperking een bijkomende autismespectrumstoornis hebben. In deze groepen is zowel de benadering als de accommodatie aangepast aan hun specifieke ondersteuningsvraag. Duidelijkheid, voorspelbaarheid, prikkelreductie, geïndividualiseerde aanpak, aangepaste communicatie, … zijn belangrijke pijlers in de werking. We willen maximaal inzetten op het garanderen van belangrijke randvoorwaarden (aangepaste accommodatie, voldoende en geschoold personeel, zinvolle dagbesteding, multidisciplinair samenwerken,…) i.f.v. een goede kwaliteit van leven voor onze cliënten met autisme.

De zorgvraag als basis

We vertrekken steeds vanuit de zorgvraag van de cliënt. Het is de eigenheid van de cliënt die de concrete vertaling van de benadering bepaalt. In de Triangel sluiten heel wat cliënten met autisme aan bij een reguliere groep, met de nodige aandacht voor hun zorgvraag ‘autisme’. Anderen kunnen niet zonder een specifieke auti-groep.

Geïntegreerde werking

In één van onze auti-groepen binnen het MFC is er een geïntegreerde werking waarbij leerkrachten en begeleiders samen instaan voor het onderwijs. In deze vorm van geïntegreerde werking ondersteunen begeleiders van de leefgroep de leerkrachten in bepaalde lesblokken in de klas. Ook wat dagbesteding betreft is er een activiteitenaanbod in een voorspelbare en prikkelarme omgeving voor wie hieraan behoefte heeft.