Wie?

Het oudercomité van de Triangel bestaat uit een groep enthousiaste ouders, wettelijk vertegenwoordigers en broers/zussen van bewoners/cliënten en leerlingen. We komen 4 tot 5 keer per jaar samen. Jaarlijks organiseren we een aantal activiteiten, zoals de kopie-copy quiz, de familiedag, een info-avond,…
We brengen ook regelmatig een nieuwsbrief uit.

Doelstellingen

De doelstellingen van het oudercomité van de Triangel zijn:

  • Het welzijn van alle bewoners/cliënten en leerlingen van de Triangel bevorderen
  • De scholen en het DVC ondersteunen om hun doelstellingen te realiseren
  • Thema’s voorbereiden aan de hand van werkgroepen
  • De Triangel een spiegel voorhouden via opbouwende kritiek
  • Meewerken aan het tijdschrift Labierint
  • De broers-zussenwerking stimuleren
  • Activiteiten organiseren
  • De werking van het oudercomité bekendmaken en nieuwe leden werven

Contact

Indien u interesse hebt om ook aan te sluiten of meer informatie wil, kan u vrijblijvend contact opnemen

Oudercomité