Voor ieder iets extra

Het Collectief Overleg van de Triangel organiseert een duurzame fondsenwerving op lange termijn, gebaseerd op het solidariteitsprincipe.

Daartoe is in 2013 het Solidariteitsfonds opgericht.  Het fonds heeft als doel om het verblijf van alle cliënten aangenamer te maken, hun wensen te vervullen, projecten financieel te helpen verwezenlijken waarvan ze ten volle kunnen genieten en waaraan ze kunnen participeren. Kortom, alle activiteiten die het verblijf en het leven in de Triangel zinvoller, prettiger en gelukkiger kunnen maken.

Het Solidariteitsfonds richt zich vooral tot de ouders/bewindvoerders en familieleden van de gebruikers.  De ingezamelde centen worden gebruikt voor projecten die door de Triangel worden voorgesteld en die door het fonds met zorg worden beoordeeld en gekozen.  Voorwaarde tot goedkeuring van de projecten is dat (bijna) iedereen ervan moet kunnen genieten.

Belangrijkste realisaties

  • Kookactie: in de maanden november en februari geeft het Solidariteitsfonds extra budget aan de leefgroepen om de kookactiviteiten een boost te geven
  • Elektrische huifwagen: deze (tweedehands) wagen zal worden gebruikt voor vervoer van bewoners van en naar de werkplaats, eventueel met bewoners aan het stuur (onder begeleiding!) en ook de leefgroepen zullen er gebruik van kunnen maken. 

Nieuw project

 

 

Solidariteitsfonds