Voor ieder iets extra

Het Collectief Overleg van de Triangel organiseert een duurzame fondsenwerving op lange termijn, gebaseerd op het solidariteitsprincipe.

Daartoe is in 2013 het Solidariteitsfonds opgericht.  Het fonds heeft als doel om het verblijf van alle cliënten aangenamer te maken, hun wensen te vervullen, projecten financieel te helpen verwezenlijken waarvan ze ten volle kunnen genieten en waaraan ze kunnen participeren. Kortom, alle activiteiten die het verblijf en het leven in de Triangel zinvoller, prettiger en gelukkiger kunnen maken.

Het Solidariteitsfonds richt zich vooral tot de ouders/bewindvoerders en familieleden van de gebruikers.  De ingezamelde centen worden gebruikt voor projecten die door de Triangel worden voorgesteld en die door het fonds met zorg worden beoordeeld en gekozen.  Voorwaarde tot goedkeuring van de projecten is dat (bijna) iedereen ervan moet kunnen genieten.

Belangrijkste realisaties

  • Kookactie: in de maand november geeft het Solidariteitsfonds extra budget aan de leefgroepen om de kookactiviteiten een boost te geven
  • Elektrische huifwagen: in 2018 kocht het fonds een tweedehands elektrische huifwagen, Willy de Wandelbus!  Hij wordt gebruikt voor vervoer van bewoners van en naar de werkplaats, soms zelfs met bewoners aan het stuur en ook de leefgroepen kunnen er gebruik van kunnen maken als ontspanning voor de bewoners.
  • In 2019 zal het Solidariteitsfonds proberen om een nieuw luchtkussen aan te kopen.  Het oude luchtkussen is versleten en dringend aan vervanging toe.
    Wilt u meehelpen om dit te financieren?  Elke gift is welkom en vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest.  Noteer als mededeling 'luchtkussen'.