Met subsidies alleen redden we het niet...

De Triangel wordt door de overheid ondersteund in heel wat zaken zoals personeel en kosten voor nutsvoorzieningen, brandveiligheid, enz.
We gaan echter voor meer: kwaliteit in het leven van onze bewoners en cliënten vinden wij erg belangrijk. En daarvoor hebben we extra geld nodig. Want lang niet alles wordt gesubsidieerd!
Daarom organiseren we evenementen zoals de kaasverkoop in de herfst, de kerstmarkt, 'Triangel de Luxe', enz.

Heel wat sympathisanten dragen de Triangel een warm hart toe. Er zijn verschillende manieren waarop je een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van leven van onze cliënten:

Doe een gift

Je kan een gift doen op onze rekening. Dit kan eenmalig of door middel van een bestendige opdracht. Voor giften vanaf 40 euro per jaar ontvang je een fiscaal attest waarmee je 45 % van het bedrag terugkrijgt via de belastingen.
Geef je ons 40 euro, dan betaal je er zelf dus maar 27 euro voor, geeft je ons 100 euro dan kost het jou maar 55 euro, enz.

Het rekeningnummer voor giften is BE92 8904 1405 3423 van DVC De Triangel vzw.  Vermeld bij de mededeling 'GIFT'.  Elk bedrag is welkom.  Wens je een gift te doen voor een specfiek project of een specifieke leefgroep, vermeld dat dan in de mededeling of neem even contact op (griet.dewaele@dvcdetriangel.be).  Wij vinden inspraak belangrijk!

Laat ons delen in de feestvreugde

Heel wat bedrijven en particulieren die de kwaliteit van leven van onze cliënten belangrijk vinden, organiseren wel eens een evenement. De opbrengst gaat dan (gedeeltelijk) naar de Triangel. Dit draagt niet enkel bij tot de werking van de Triangel. Het kan ook een manier zijn om je vrienden gezellig samen te brengen. Om als bedrijf maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Of als teambuilding onder de collega’s.

Geregeld zijn er ook mensen die het rekeningnummer van de Triangel opgeven als cadeautip bij een feest waarvoor ze zelf geen geschenken wensen. De genodigden beslissen dan zelf welk bedrag ze schenken (en krijgen hiervoor een fiscaal attest vanaf 40 euro) en de Triangel houdt de organisator op de hoogte van het verzamelde bedrag en de bestemming van de centen.

Geef iets in natura

Heb je mooie spullen of (zo goed als) nieuw materiaal waarvan je denkt dat we er wat mee kunnen doen? Neem contact op met Griet De Waele.
Zij zal bekijken in welke groep of binnen welke werking we het kunnen gebruiken.  Hoe goedbedoeld ook, met materiaal dat niet proper, veilig of zinvol is voor onze bewoners, help je ons niet.  Ook kleding hebben we over het algemeen niet nodig. Wat wel altijd welkom is: damesfietsen in goede staat.

Vragen

Heb je vragen of suggesties over steun aan de Triangel? Neem zeker contact op met onze beleidsmedewerker Communicatie & Fondsenwerving, Griet De Waele.