Met subsidies alleen redden we het niet...

De Triangel wordt door de overheid ondersteund in heel wat zaken zoals kosten voor nutsvoorzieningen, brandveiligheid, sommige bouwdossiers, enz.
We gaan echter voor meer: extra kwaliteit in het leven van onze bewoners en cliënten vinden wij erg belangrijk. En daarvoor hebben we extra geld nodig. Want lang niet alles wordt gesubsidieerd!
Daarom organiseren we evenementen zoals de kaasverkoop in de herfst, de kerstmarkt, 'Triangel de Luxe', enz. en zijn we voortdurend op zoek naar extra financiële middelen.

Heel wat sympathisanten dragen de Triangel een warm hart toe. Er zijn verschillende manieren waarop je het leven van onze cliënten meer glans kan geven!

 

 

 

 

Doe een gift

Je kan een gift doen op onze rekening. Dit kan eenmalig of door middel van een doorlopende opdracht. Voor giften vanaf 40 euro per jaar (dat is maar 3,5 euro per maand!) ontvang je een fiscaal attest waarmee je 45 % van het bedrag terugkrijgt via de belastingen.  Geef je ons 40 euro, dan betaal je er zelf dus maar 22 euro voor, geeft je ons 60 euro, dan kost het jou maar 33 euro, geef je ons 100 euro dan kost het jou maar 55 euro, enz.

Belangrijk: sinds 1 januari 2024 is jouw rijksregisternummer noodzakelijk om van de belastingaftrek te kunnen genieten. Bezorg het ons, hetzij in de mededeling hetzij via mail met een verwijzing naar uw overschrijving.

Het rekeningnummer voor giften is BE92 8904 1405 3423 van DVC De Triangel vzw.  Vermeld bij de mededeling zeker het woord 'GIFT'.  Elk bedrag is welkom.
Wens je een gift te doen voor een specifiek project of een specifieke leefgroep, vermeld dat dan in de mededeling of neem even contact op (griet.dewaele@dvcdetriangel.be).  Wij vinden inspraak belangrijk.

Vragen

Heb je vragen of suggesties over steun aan de Triangel? Neem contact op met onze beleidsmedewerker Communicatie & Fondsenwerving, Griet De Waele.