Therapeutisch aanbod voor volwassenen

Volwassenen die op ons rekenen voor dag- of woonondersteuning, kunnen in de Triangel ook logopedie of kinesitherapie krijgen. De zorgvraag van iedere individuele cliënt bepaalt de inhoud van de therapie. De concrete uitwerking gebeurt in nauwe samenwerking met het netwerk, de begeleiders van de groep en de dagbesteding,…

Therapie is meestal individueel maar kan ook in kleine groep, bv. een SMOG-groepje (spreken met ondersteuning van gebaren) onder begeleiding van een logopediste.

Medische omkadering

Wie een beroep doet op de Triangel voor woonondersteuning, kan kiezen voor medische opvolging binnen de Triangel. We werken met 2 vaste huisartsen die dagelijks aanwezig zijn. Daarnaast zijn er ook (twee)wekelijks consultaties door een orthopedist, neus-, keel- en oorarts, dermatoloog, psychiater en neuroloog . Er komt ook iedere week een tandarts naar de voorziening.

DSC05417