Therapie in het Multifunctioneel Centrum

Kinderen en jongeren die beroep doen op de Triangel voor dagopvang en/of verblijf, kunnen binnen het MFC ergotherapie, logopedie of kinesitherapie krijgen. Binnen de Triangel zijn een aantal ergotherapeuten, kinesisten en logopedisten tewerkgesteld. Daarnaast werken we ook samen met een aantal privé kinesisten. Ze worden ingeschakeld op basis van de ondersteuningsnood van de kinderen die op ons een beroep doen.

De inhoud van de therapie wordt bepaald door de ondersteuningsvraag van het kind/de jongere. De concrete uitwerking gebeurt in overleg met het netwerk, de leerkracht, begeleiders,…

Therapie is meestal individueel maar kan ook in kleine groep (bv. SMOG-groep onder begeleiding van een logopediste). Therapieën kunnen doorgaan tijdens of buiten de schooluren, in de klas, in de groep of in het therapielokaal.

Therapie