Waar willen we heen?

De komende jaren willen we verder een vooruitstrevende rol spelen in de ondersteuning voor personen met een verstandelijke beperking. Onze missie, opgebouwd rond een aantal kerngedachten, biedt ons richting en steun om samen deze uitdaging te realiseren.

“Zoals je bent
Met wat je kan
Naar wat je beoogt
Je leven vorm geven
En jezelf ontplooien”:

Kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke of andere beperking op hun levenspad ondersteunen en kansen bieden is de kernopdracht van de Triangel.

GASTVRIJHEID

Welkom! Onze deuren zijn er niet om je tegen te houden, maar om je binnen te laten. Wat kunnen wij voor je doen?
Welkom. Altijd. Gauw gezegd, minder snel gedaan. Maar voor bezorgde vragen of daadwerkelijke hulp staat onze deur echt altijd open, ook ’s nachts (al zul je dan eerst even moeten aanbellen) en in alle omstandigheden.
Hart. Met een ‘t’. Wij houden van alle mensen, en nog het meest van hen die het niet zo makkelijk hebben. We zijn begaan met wie hier verblijft, en met wie hier langskomt.

Gastvrijheid

DIVERSITEIT

Allemaal mensen Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, één ding hebben wij alvast gemeen: wij zijn allemaal mensen. Allemaal verschillende mensen… en dat vinden wij nu net zo boeiend.
Samen sterk Als ik met jouw ogen kan kijken en jij mijn handen kunt gebruiken, dan gaat het toch ook? Wat ik niet kan, kun jij misschien. Wat jij niet ziet, zie ik misschien. Leg al onze verschillen samen en wij zijn rijker dan wie ook!
Weg die oogkleppen! Oogkleppen verengen ons uitzicht op mensen en dingen. Daarom dragen wij er geen. Zo kunnen wij maximaal alle mogelijkheden zien die zich aandienen. Dat zijn er altijd meer dan je denkt.  ‘Samen onbeperkt’ is dan ook onze baseline bij ons logo. 

EVENWICHT

Droom en daad Iets willen doen? Een doel bereiken? Wij willen je helpen die droom te doen uitkomen, rekening houdend met je mogelijkheden. We vinden wel een weg.
Jij bent de standaard Vreselijk, je altijd maar moeten spiegelen aan datgene waar anderen beter in zijn. Daar doen wij niet aan mee. Wij gaan met jou zo ver als je zelf kunt, zo ver als wij samen kunnen. Wat vandaag niet lukt, lukt morgen misschien wel. Of overmorgen. Wij geven het niet gauw op. Samen klimmen wij zo hoog mogelijk.
Keep it simple Hoe ingewikkeld jouw situatie ook is, wij zullen proberen er een eenvoudig en helder antwoord op te geven. Hoe verwarrend de dag misschien ook is, wij zullen je helpen om er je weg in te vinden.

Diversiteit

INNOVATIE

Met de dag wijzer Wij zoeken voortdurend naar nieuwe kennis om een beter antwoord te kunnen bieden op de vragen die op ons afkomen. We volgen de evoluties in de zorgverlening op de voet, want wij staan voor een steeds betere zorgverlening. Soms steken we onze nek uit, nemen we het voortouw. Want stilstaan is achteruitgaan.
Verder en verder We leggen ons niet gauw neer bij een situatie. Vandaag staan we verder dan gisteren. Dat geloven wij vast. Waar gaan we naartoe? Daarover praten we graag met onze cliënten en hun ouders, maar ook met onze eigen medewerkers. In de overtuiging dat ook hele kleine stapjes ons uiteindelijk vooruit helpen.
Knowhow Wij proberen voortdurend te groeien in deskundigheid. Wij vinden dat wij onze kennis en ervaring moeten delen. Daarom zorgen onze medewerkers nu en dan, binnen en buiten onze muren, voor vorming en opleiding. Wij zijn er fier op.

Evenwicht

SOLIDARITEIT

Wij samen Wij voor jou, jij voor ons. Wij samen dus. Solidariteit blijft bij ons niet binnen de muren. Wij beseffen dat wij deel uitmaken van een grotere wereld. Daarom steunen wij kleinschalige en herkenbare projecten, hier en in de derde wereld. Verbondenheid tussen mensen, vlakbij of ver weg, ook dat vinden wij belangrijk.
Voor elkaar Wij de hulpverleners, zij de cliënten. Zo zien wij dat niet. Onderlinge solidariteit betekent dat we proberen de bewoners, waar mogelijk, ook voor elkaar te laten zorgen.
Hart voor kwetsbaren Kwetsbaren. Mensen in een crisissituatie. Niet meer wetend waar naartoe. Wij behartigen hun belangen.

Innovatie

INTEGRITEIT

Luister niet naar mijn woorden… … maar kijk naar mijn daden. We maken geen loze beloften, verkondigen geen fantastische theorieën. We doen wat wij zeggen. Als we iets niet kunnen, zeggen we dat ook. Eerlijk is eerlijk.
Vertrouwen Vaders en moeders geven ons hun kind in vertrouwen. Dat is een vertrouwen dat we nooit zullen beschamen. Al onze bewoners hebben sterke punten. Die zullen we maximaal benutten.
Respect Wij respecteren onze bewoners, en ook hun ouders en de situatie waarin die verkeren. Veroordelen is een werkwoord dat wij niet in de praktijk brengen. Begrip tonen, mee-leven, dat wel.
Ethische verantwoordelijkheid Je zit met vragen. Over hoe dat nu verder moet. Alleen wonen of samen wonen, bijvoorbeeld. Of over seksualiteit. Over je vrijheid. Wil je met ons praten over gevoelige thema’s? Wij zijn er voor jou.

Solidariteit

OPENHEID

Praat mee! We zorgen ervoor dat we te allen tijde met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Bewoners en ouders worden bij die dialoog betrokken. De koers die we varen, wordt pas bepaald na grondige denkoefeningen met alle betrokkenen.
Doe mee! Wij zijn een open huis waarin plaats is voor de ouders, voor bezoekers en voor vrijwilligers. Wij willen graag zoveel mogelijk mensen van buiten betrekken bij wat wij hier binnen doen. Wil je meedoen? Wij vragen niets liever!
Nine to five We zijn meer dan ‘gewoon’ een vakman of -vrouw. Onze medewerkers doen hun werk met bezieling en zijn ook beschikbaar voor al wie daar om vraagt.

Integriteit

Deze missie is een eigen vertaling van de opdrachtverklaring van de congregatie van Zusters van Liefde van Jezus en Maria Noordprovincie.

“We wensen dat de gekozen kerngedachten nu en in de toekomst onze cultuur kleuren, ons beleid inspireren en ons handelen richten.”