Op deze pagina stellen wij u ons opleidingsaanbod voor.
Deze geeft een overzicht van het opleidingsaanbod binnen de Triangel voor het werkjaar 2023-2024.

De PION (De Pedagogische Inhoudelijke Ondersteuners) stelt het opleidingsaanbod jaarlijks samen, op basis van wat er leeft binnen de organisatie.

Medewerkers van de Triangel kunnen zich inschrijven voor deze opleidingen. Bepaalde bijscholingen staan ook open voor ouders, vrijwilligers en medewerkers van externe organisaties.

Voor verdere informatie kan je terecht bij Els Blanckaert.

Download de folder hier: Folder Opleidingsaanbod