Welkom bij de Triangel

Zorg- en onderwijsgroep de Triangel is een organisatie voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of andere en bijkomende beperkingen (autismespectrumstoornis, gedrags- en/of emotionele problemen, motorische beperking,…).  Ook wie een specifieke medische zorgvraag heeft of een dagje ouder wordt, kan bij ons terecht.

Wij bieden ondersteuning, opvang, begeleiding en behandeling en 
streven naar een optimale zelfrealisatie, zelfstandigheid en integratie in de samenleving.
Wij doen dit vanuit een ortho(ped)agogische benadering: aangepast onderwijs en zinvolle dagbesteding, medische en therapeutische begeleiding.  Daarbij worden de kinderen, jongeren en volwassenen zelf, alsook hun hun ouders of familieleden, zoveel mogelijk betrokken.

Ondersteuning op maat

Wij bieden kwaliteitsvolle dienstverlening aan, in overleg met personen met een verstandelijke beperking en hun netwerk (ouders, broers, zussen, ander familieleden, wettelijk vertegenwoordiger, enz.).  De voorziening kan tijdelijk of permanent een aanvullende woon-, werk- en leefsituatie zijn en wil hierbij een open huis zijn dat zorg op maat centraal stelt. De dienstverlening vertrekt vanuit de individuele zorgvraag van de gebruiker en zijn context en gebeurt door een multidisciplinair team.

De Triangel-driehoek

Onze visie ten aanzien van mensen met een verstandelijke beperking wordt weerspiegeld in ons logo.
 De Triangel staat symbool voor de samenwerking tussen het netwerk, professionelen en de persoon met een beperking. 
Het is een naam vol muziek die verwijst naar dynamiek en ontwikkeling en die onze open kijk op de maatschappelijke evoluties weergeeft.