Beperkte ondersteuning

Zowel minderjarigen als volwassenen kunnen in de Triangel terecht voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH). RTH is ondersteuning beperkt in tijd, frequentie en duur.

Om gebruik te maken van RTH hoef je geen inschrijvingsprocedure bij het VAPH te doorlopen noch de zorgregie te passeren. Je kan rechtstreeks terecht bij de voorzieningen en diensten die RTH bieden.

 

 

Voorwaarden

Je kan van RTH gebruik maken onder de volgende voorwaarden:

  • Je bent een persoon met een (vermoeden van) handicap
  • Je krijgt nog geen ondersteuning van het VAPH. Je mag wel al ingeschreven zijn bij het VAPH en eventueel op de Centrale Registratie Zorgvragen (wachtlijst) staan, maar je mag nog geen gebruik maken van het VAPH-aanbod. De combinatie RTH en Dienst OversteuningsPlan of RTH en Individuele Materiële Bijstand (hulpmiddelen) kan wel.

Modules

Binnen RTH kan je gebruik maken van de volgende modules:

  • Begeleiding: algemene psychosociale ondersteuning van minstens één uur en maximaal 2 uur. Je hebt recht op een beperkt aantal begeleidingen per jaar.
  • Dagopvang: ondersteuning overdag voor een aangepaste opvang of dagbesteding. Je kan gebruik maken van een beperkt aantal volledige dagen of halve dagen dagopvang per jaar.
  • Verblijf: verblijf met overnachting, met inbegrip van ondersteuning gedurende de ochtend en avond. Je hebt recht op een beperkt aantal nachten verblijf per jaar.

Je mag verblijf, dagopvang en begeleiding combineren.

De 4e module onder RTH is outreach, dit betekent dat personeel van de Triangel onze kennis en kunde m.b.t. de ondersteuning van personen met een beperking doorgeeft aan een andere organisatie, zodat zij hun aanbod beter kunnen afstemmen op personen met een beperking. Voor outreach is de Triangel aangesloten bij de Deining.

Hier vind je de folder van outreach de Deining.

Folder

Voor volwassenen maakt de Triangel deel uit van de samenwerkingsverbanden RTH Meetjesland en Gent/Deinze.
Hier vind je de folder m.b.t. RTH in Oost-Vlaanderen.

Vragen?