Elke dienst en voorziening van het VAPH is verplicht om ‘Collectieve rechten en plichten’ op te stellen.  Dat is een algemene overeenkomst met info en afspraken die voor iedere cliënt van toepassing zijn. Je vindt er ook heel wat informatie over wat je van de Triangel mag verwachten.

Het document beschrijft de dienstverlening, de voorwaarden voor de opvang en begeleiding en hoe en onder welke omstandigheden de ondersteuning kan worden stopgezet. Je vindt er ook info over de mogelijkheden tot inspraak en over de manier waarop je bemerkingen, suggesties en klachten kan formuleren.

Het document krijgt jaarlijks een update. Elke cliënt mag wijzigingen voorstellen. De nieuwe versie wordt telkens besproken op en goedgekeurd door het Collectief Overlegn (de vroegere ‘Gebruikersraad’).

Hier vind je de ‘Collectieve rechten en plichten’ van de Triangel en de bijlagen:

Collectieve rechten en plichten volwassenen

Collectieve rechten en plichten MFC

Privacyverklaring

Hier vindt u de privacyverklaring van de Triangel in PDF.
Daarin staat hoe de Triangel als organisatie omgaat met de GDPR (General Data Protection Regulation).