Charter collectieve rechten en plichten

Elke dienst en voorziening van het VAPH is verplicht om een charter collectieve rechten en plichten op te stellen. Het charter is een algemene overeenkomst met info en afspraken die voor iedere cliënt van toepassing zijn. Je vindt er ook heel wat informatie over wat je van de Triangel mag verwachten.

Het charter beschrijft de dienstverlening, de voorwaarden voor de opvang en begeleiding en hoe en onder welke omstandigheden de ondersteuning kan worden stopgezet. Het charter geeft ook info over de mogelijkheden tot inspraak en over de manier waarop je bemerkingen, suggesties en klachten kan formuleren.

Het charter krijgt jaarlijks een update. Elke cliënt mag wijzigingen voorstellen. De nieuwe versie wordt telkens besproken op en goedgekeurd door de gebruikersraad.

Hierbij vind je het charter collectieve rechten en plichten van de Triangel en de bijlagen.

Charter MFC en FAM versie dec 2015

Bijlagen Charter MFC en FAM dec 2015

 

Privacyverklaring

Hier vindt u de privacyverklaring van de Triangel in PDF.
Daarin staat hoe de Triangel als organisatie omgaat met de GDPR (General Data Protection Regulation).