Hoofdbegeleid(st)er Molendreef 69

32,5/38  Jobinhoud: Molendreef 69 is een leefgroep met 8 schoolgaande jongeren met een matige verstandelijke beperking en bijkomende problematieken zoals autisme of een GES-problematiek. Klemtonen binnen de werking zijn ontwikkelingsgericht werken in samenwerking met alle betrokkenen, het aanbieden van gevarieerde buitenschoolse activiteiten en het werken ifv een optimale integratie in de maatschappij. Kernopdracht :  Als hoofdbegeleider ben je verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen de leefgroep. Je coördineert de dagelijkse werking op inhoudelijk en praktisch vlak. Vanuit deze … Lees verder …

Medewerk(st)er keuken/kok

20/38 Jobinhoud: Als medewerk(st)er/hulpkok/kok van de keuken ben je mee verantwoordelijk voor de bereiding van gevarieerde, evenwichtige en kwaliteitsvolle maaltijden in een grootkeuken. Je biedt ondersteuning bij de bereiding van de maaltijden, van voorbereiding tot afwerking. Je doet dit in veilige en strikt hygiënische omstandigheden. Onze nieuwe collega: heeft interesse in het werken in een voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Is gericht op samenwerking, maar kan ook zelfstandig werken, kan het werk goed organiseren en werkt doelgericht én … Lees verder …

Begeleid(st)er Vliering

19/38 Onbepaalde duur + 10u bepaalde duur Jobinhoud: De Vliering is een leefgroep waar 10 schoolgaande jongeren met een licht tot matig verstandelijke beperking  en uitgesproken gedrags- en emotionele stoornissen samen leven. Vanuit hun problematiek vragen deze jongeren een veilige en duidelijke aanpak. Vertrekkende vanuit een vertrouwensrelatie tussen bewoner en begeleider is het steeds zoeken naar een evenwicht tussen het kunnen bieden van een gestructureerde en rustgevende leefomgeving enerzijds en een actieve, dynamische en warme omgeving anderzijds. Wij zoeken een … Lees verder …

Hoofdbegeleid(st)er Cocon

38/38 Jobinhoud: Als begeleider ben je mee verantwoordelijk voor het begeleiden van 9 volwassenen met een ernstig tot diep verstandelijke beperking en een bijkomende medische zorgvraag. Je staat in voor de ondersteuning van alle aspecten van het dagelijks leven o.a. aangename verzorgings- en maaltijdsituaties creëren en zinvolle dagbesteding aanbieden. Het accent binnen de leefgroep ligt op het creëren van een huiselijke en rustige sfeer. Kernopdracht : Als hoofdbegeleider ben je verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen de leefgroep. … Lees verder …

Begeleid(st)er Huis 31

34,5/38 Jobinhoud: Huis 31 is leefgroep waar 9 jong volwassenen met een matig tot licht verstandelijke beperking en bijkomende problematieken zoals ASS en GES  samenwonen. De werking in Huis 31 is opgebouwd rond volgende pijlers: Innerlijke rust Veiligheid Stabiliteit Duidelijkheid Aanbieden van zinvolle dagbesteding zoals bv mee instaan voor de huishoudelijke taken, samen de tuin onderhouden,… Deze pijlers geven wij vorm door: een consequente begeleidingsstijl te hanteren die duidelijkheid en houvast geeft aan de cliënten. Tegemoet te komen aan de … Lees verder …

Begeleid(st)er dagbesteding: houtatelier

Onbepaalde duur   19/38 Ben jij straks één van de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor een betekenisvolle dagbesteding van onze cliënten? De job bestaat uit het begeleiden van cliënten met een verstandelijke beperking. In onze werkplaats hebben we een houtatelier. We zoeken specifiek een begeleider die kennis of ervaring heeft in het werken met hout. Daarnaast zetten we in op jouw agogische kwaliteiten in het omgaan met volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende ondersteuningsnoden.    Wij zijn op zoek naar … Lees verder …

Wij zoeken… 1 of meerdere kinesisten

Opdracht Therapie van tijdelijke of langdurige aard bij volwassenen met een verstandelijke beperking. Alle cliënten hebben via nomenclatuur recht op kinesitherapie   Voorwaarden Werken op zelfstandige basis Geconventioneerd zijn   Extra Tijdsinvestering is af te spreken Kine infrastructuur van de organisatie wordt ter beschikking gesteld Geschreven dienstverleningsovereenkomst Samenwerking met de eigen kinedienst is voorzien   Timing Zo snel mogelijk kunnen starten. Vragen? Neem contact op met Petra Vermandere (coördinator therapieën) of dienst kine (Nele Vermandele) tel. 09 372 86 11 … Lees verder …

Educatieve medewerker – scholen De Eik

Enthousiaste educatieve medewerker voor type 2 Je staat samen met collega’s in voor de begeleiding en onderwijzen aan kinderen met een verstandelijke beperking. In deze begeleiding staan 3 pijlers voorop: rust, veiligheid en stabiliteit. Deze vormen de noodzakelijke basis om te komen tot onderwijs en vorming op maat. Zo bieden we de kinderen ontwikkelingskansen aan die ze daadwerkelijk aankunnen. Lees verder in de pdf

Enthousiaste poetsmewerker – scholen de eik

School voor Buitengewoon Onderwijs de Triangel zoekt enthousiaste POETSMEDEWERK(ST)ER Schoonmaken en onderhouden van lokalen waar kinderen en personeel van de school verblijven. Lees meer in de pdf

Begeleid(st)er Tuimelaar

28.5-38/38  De Tuimelaar is een huis in de rij waar ondersteuning geboden wordt aan schoolgaande kinderen en jongeren met een licht tot matig verstandelijke beperking die gebruik maken van de modules verblijf en/of schoolaanvullende dagopvang. De werking is vooral een groepswerking waarbij sterk ingezet wordt op individuele noden. De  klemtoon ligt op : het leren samenleven, invullen vrije tijd, deelnemen aan dagelijks leven, afstemmen met ouders, therapeuten,  school en ontwikkelingsgericht werken. Het is een dynamische werking met veel afwisseling en … Lees verder …

1 2 3