Nieuw in Eeklo: GRIENTA, veilig verblijf voor jongeren in nood

Op vrijdag 26 januari wordt in Eeklo het splinternieuwe gebouw van GRIENTA officieel geopend.  GRIENTA is een veilig verblijf voor jongeren die niet in hun thuissituatie of in een open voorziening kunnen verblijven en vaak al een lang, onderbroken of geblokkeerd hulpverlenings- of ontwikkelingstraject achter de rug hebben.  Vanaf begin februari zullen er 12 jongens en meisjes van 14 tot 18 jaar worden begeleid.  GRIENTA wil hen een rustige, gestructureerde en gestabiliseerde omgeving bieden, op weg naar re-integratie en een nieuwe toekomst.


Jongeren in nood

‘Veilig verblijf’ is ontstaan toen de overheid de principiële keuze heeft gemaakt om de gesloten begeleiding van minderjarigen die een delict hebben gepleegd, duidelijk te scheiden van minderjarigen die niet in hun thuissituatie of in een open setting kunnen verblijven omwille van een verontrustende situatie.

 

De Triangel uit Lievegem en Jeugdhulp Don Bosco (OBC De Waai en OOOC De Bries uit Eeklo) kregen van het Agentschap Opgroeien de erkenning om, in partnerschap, zo’n nieuw aanbod van veilig verblijf te organiseren voor 12 jongens en meisjes.  Ze hebben daartoe samen een nieuwe vzw opgericht: GRIENTA.  Het veilig verblijf richt zich op jongeren met complex probleemgedrag.  Het doel is om deze jongeren in nood via een kortdurend en intensief programma te re-integreren binnen de maatschappij.

 

“Het Italiaanse woord ‘grinta’ verwijst naar vastberadenheid, doorzettingsvermogen en een vasthoudende mentaliteit, vooral in moeilijke situaties.  Het wordt vaak gebruikt in de context van sport, met name het wielrennen, waarbij het verwijst naar de eigenschap van een renner om hard te blijven werken en vechten, zelfs als hij moe of uitgeput is. Dat leek ons dus wel een geschikte naam voor ons project.  Wij laten ook niet los als het moeilijk is.”  (Ria De Keyser & Joris Van den Baere, co-directie GRIENTA)


De troeven van Eeklo

Het pedagogisch project van GRIENTA vraagt een kwaliteitsvolle infrastructuur en een maatschappelijke inbedding. De ligging van het gebouw op de campus van het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Jan, in een groene en rustige omgeving en tegelijkertijd in de directe nabijheid van het centrum van de stad Eeklo, is een grote meerwaarde.  Eeklo heeft immers heel wat te bieden op het vlak van sport, vrije tijd, cultuur, tewerkstelling, …

Het nieuwe gebouw installeert in de eerste plaats veiligheid voor jongeren en medewerkers.  De aanwezigheid van sportveld, dieren, moestuin en de eigen ateliers garandeert bovendien een zinvolle dagbesteding, aangepast aan ieders mogelijkheden.

 

Begin februari komen de eerste jongeren aan.  Wie grinta heeft en hen wil begeleiden, moet snel zijn: er zijn maar enkele plaatsjes meer vrij.  Meer info: www.grienta.be of Peter Noteboom, verantwoordelijke Grienta (info@grienta.be).

 

 

Noot voor de redactie

De officiële opening op vrijdag 26 januari 2024 is het moment bij uitstek voor de pers om een bezoek te brengen aan het nieuwe gebouw.  Eens de jongeren er hun intrek hebben genomen, is dat niet meer zo vanzelfsprekend.  

Voor meer informatie of om je bezoek te plannen (bij voorkeur tussen 10 en 12 u of na 15 u): Griet De Waele, communicatieverantwoordelijke de Triangel, tel. 0474 88 97 96.