De Triangel doet het voortaan… sæmn!

Sæmen sterk
De Triangel biedt zorg en ondersteuning aan meer dan 400 cliënten met een beperking. Dat gebeurt grotendeels in de woningen op de centrale campus in Lievegem, het dagcentrum en de scholen.  Maar ook cliënten die zelfstandig of nog thuis wonen, konden al ondersteuning krijgen vanuit de Triangel. Zo was er een dienst die ondersteuning bood bij het wonen, een andere dienst bood begeleid werken aan, nog een andere dienst zorgde voor zinvolle vrijetijdsbesteding, enz.  Zij bundelen nu de krachten en vormen 1 nieuwe dienst: sæmn.

Integraal aanbod
Saemn biedt ondersteuning bij inclusief wonen, werken en in de vrije tijd.  Ria De Keyser, algemeen directeur en dagelijks bestuurder van de Triangel, onderstreept het unieke en het sterke van dit integrale aanbod: “Het rijke aanbod van de Triangel vertaalt zich in een mooi pakket van zorg en ondersteuning dat wij aanbieden, perfect op maat van de cliënt en zijn budget”.

  • Wie een beroep wil doen op woonondersteuning, kan op de begeleiding van de Triangel rekenen bij bijvoorbeeld huishoudelijke taken, boodschappen doen, naar de dokter gaan, van tijd tot tijd een goed gesprek of tips voor het samenleven met elkaar.
  • Een aantal van de begeleiders zijn gespecialiseerd in de methodiek van begeleid werken. Zo’n jobcoach zoekt voor iedereen de geschikte werkplek (een kindercrèche, een winkel, een garage,…) en komt ook regelmatig langs op de werkvloer.
  • In de Lunchclub vinden cliënten elke weekdag een op maat gemaakte combinatie van begeleid werken, werken in één van de vele Triangel-ateliers of interne tewerkstelling, in combinatie met een gezellige lunch.
  • En ook voor een mooi en inclusief vrijetijdaanbod kunnen mensen op sæmn rekenen.

“We zijn heel enthousiast over onze nieuwe dienst” zegt coördinator Katrijn De Causmaecker.  “Iedereen met een beperking of een vermoeden van een beperking kan zich aanmelden. We bekijken dan sæmen hoe we een mooie mix kunnen maken uit ons aanbod”.

Meer info is te vinden op de website www.dvcdetriangel.be/saemn of contacteer de coördinator: katrijn@saemn.be of tel. 09 372 86 11