Verstandelijke beperking

De Triangel biedt gespecialiseerde zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Vaak hebben ze ook nog een bijkomende beperking, zoals een autismespectrumstoornis, een gedrags- en emotionele stoornis of een meervoudige beperking. Ook personen die een dagje ouder worden, kunnen bij ons terecht.

De mate van ondersteuning die iemand nodig heeft is erg persoonsgebonden. In de begeleiding werken we samen met de familie en het bredere netwerk in een relatie van respect, begrip en vertrouwen. We streven naar een kwaliteitsvol bestaan, rekening houdend met de persoonlijkheid, sociale omgeving en mogelijkheden van de persoon in kwestie.

Voorbij de beperking

Waar de graad van afhankelijkheid erg kan verschillen, kennen we allen een universele nood aan warmte, veiligheid en verbondenheid. We helpen de cliënten door aan deze noden zoveel mogelijk tegemoet te komen. Moeilijkheden of beperkingen op het vlak van zelfredzaamheid, communicatie, sociale omgang en andere vaardigheden zijn geen eindpunt, maar zaken waarmee we aan de slag gaan. Ook bij personen met een grotere afhankelijkheidsgraad streven we ernaar een faciliterende rol te spelen in het ontplooien van hun mogelijkheden, vertrekkende vanuit hun eigen individuele kracht, noden en verlangens om zo een kwaliteitsvolle ondersteuning aan te bieden.

Personen met een verstandelijke beperking leven IN de wereld en niet ernaast. Een beperking is dus zeker iets om rekening mee te houden. We gaan er van uit dat iedere persoon bijzondere mogelijkheden heeft en voldoende kansen verdient.

Samenwerken aan samenleven

Iedere cliënt en bewoner is een uniek persoon. Dit maakt dat er een grote diversiteit is binnen de Triangel. Zorg op maat betekent dat we vertrekken vanuit de vragen van de cliënt en zijn of haar netwerk. De Triangel staat voor de samenwerking en wisselwerking tussen cliënt, het netwerk en de begeleider. Enkel een goede samenwerking maakt een passend antwoord op de vraag van de cliënt mogelijk.

IMG_2182